Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Zkus si tvorbu datových modelů, dotazování v databázi pomocí SQL či vizualizace dat v PowerBI.

Úvod do datové analýzy - lekce 1

Obecný úvod do datové analytiky, kde se dozvíte, jak nás klame intuice, jak postupovat při datovém projektu nebo kdo je datový analytik. Dále je lekce o výběru vhodných nástrojů, vyjmenujeme nějaké nejčastější chyby a na konci si můžete projít otevřené zdroje dat.

ZAčít s kurzem

Úvod do datové analýzy - lekce 2

V dnešní lekci se dozvíš co je to databáze, jaké jsou typy datových modelů, na co se datové modely používají a také se dozvíš co je to entita a atribut.

Projít lekci

Úvod do datové analýzy - lekce 3

V dnešní lekci si ukážeme webový nástroj lucidchart a vrhneme se na tvorbu datových modelů.

Projít lekci

Úvod do datové analýzy - lekce 4

V dnešní lekci navážeme na konceptuální model z předchozí lekce a ukážeme si jaké jsou typy vazeb v logickém modelu a k čemu slouží unikátní identifikátor.

Projít lekci

Úvod do datové analýzy - lekce 5

V této lekci navážeme na logický model z minule. Nyní si definujeme v modelu vazbu 1:N a M:N. Povíme si, co je primární a cizí klíč a také něco o rozložitelnosti atributů.

Projít lekci

Úvod do datové analýzy - lekce 6

Pro uzavření části o datových modelech si vyzkoušíme namodelovat ještě jeden příklad. Zkuste si klidně příklad namodelovat nejdříve sami a poté zkoukněte video.

Projít lekci

Úvod do datové analýzy - lekce 7

V této části se dozvíte základní informace o jazyce SQL, vyzkoušíte si připojení k databázovému serveru a vyzkoušíte si rozhraní Azure Data Studio.

Projít lekci

Úvod do datové analýzy - lekce 8

Tato část je zaměřena na tvorbu základních SELECT dotazů. Dozvíte se, jak vybírat data z tabulek, jak je filtrovat, řadit a omezovat počty řádků.

Projít lekci

Úvod do datové analýzy - lekce 9

V této části se dozvíte, jak používat základní agregační funkce a jak lze záznamy rozdělovat do skupin a k čemu nám to je.

Projít lekci

Úvod do datové analýzy - lekce 10

Tato část se věnuje vnitřnímu spojení tabulek. Po jejím dokončení budete umět spojovat tabulky dohromady a využívat tak v rámci jednoho dotazu sloupce z více různých tabulek.

Projít lekci

Úvod do datové analýzy - lekce 11

V této části je popsáno vnější spojení tabulek, jeho odlišnosti od vnitřního spojení a způsoby, jak lze tento typ spojení prakticky využít.

Projít lekci

Úvod do datové analýzy - lekce 12

Tato část je zaměřena na pohledy a jejich alternativy. Po dokončení této části byste měli mít přehled o tom, co jsou pohledy a CTE a jak je lze využít k psaní přehlednějšího kódu.

Projít lekci

Úvod do datové analýzy - lekce 13

V této části jsou rozebrány indexy, jejich funkce a vliv na rychlost provádění dotazů. Jedná se už o pokročilé téma, ale pokud se setkáváte s většími objemy dat, může vám výrazně pomoci.

Projít lekci

Úvod do datové analýzy - lekce 14

Nyní si ukážeme si základní práci s nástrojem PowerBI. Využijeme Azure databáze od lekcí z SQL a zkusíme si některé SQL dotazy vizualizovat.

Projít lekci

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.