Obecný úvod do datové analytiky, kde se dozvíte, jak nás klame intuice, jak postupovat při datovém projektu nebo kdo je datový analytik. Dále je lekce o výběru vhodných nástrojů, vyjmenujeme nějaké nejčastější chyby a na konci si můžete projít otevřené zdroje dat.

Tady si můžeš udělat test analytického myšlení: https://temp.buchtic.net/Analy...

Kontrolní otázky:


1) Datový analytik zpracovává jenom reporty a dashboardy, které prezentuje? (Ano/ne)

2) Jaké technologie se neučí v digitální akademii?

     a) Javascript

     b) SQL

     c) Python

3) Co jsou to otevřená data?

      a) Firemní data

      b) Volně dostupná data na zpracování

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

ZAUJAL TĚ TENTO ONLINE KURZ?

Odebírej náš měsíční newsletter, kde najdeš například IT novinky, Tech Meetupy, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter