Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Budování kapacit Czechitas v oblasti fundraisingu, efektivního řízení, a efektivní komunikace vůči veřejnosti a partnerům

Měnící se trh práce zejména v oblasti digitalizace a automatizace, nárůst technologických nároků i zájmu žen po vzdělávání v IT, zvyšující se poptávka našich služeb ze strany státu i ze strany obchodních firem a v neposlední řadě také potřeba naučit partnerské firmy lépe připravit týmy na vytváření inkluzivního prostředí klade vyšší nároky na naši kapacitu, a to jak v oblasti osvěty, tak v oblasti vzdělávání a uplatňování talentů na trhu práce. 

V reakci na tyto faktory a snaze po naplnění poptávky jsme proto v Czechitas během poměrně krátké doby trojnásobně zvýšili počet zaměstnanců. Nyní v organizaci pracujeme na zefektivňování interních procesů, a to jak řídících, tak podpůrných, zejména v oblastech: strategie, financování, marketingu, PR i managementu.

Ve spolupráci s Evropskou unií jsme nyní spustili projekt “Budování kapacit Czechitas v oblasti fundraisingu, efektivního řízení, a efektivní komunikace vůči veřejnosti a partnerům”, který řeší nedostatečnou kapacitu Czechitas reagovat v potřebné míře na současné a budoucí společenské výzvy. Prostřednictvím projektu posílíme kapacity ve 4 oblastech, které vnímáme jako zcela klíčové pro náš udržitelný růst a maximální dopad našich aktivit na cílovou skupinu žen.

Díky finanční podpoře EU z Operačního programu Zaměstnanost plus budeme schopni: 

  • vypracovat dlouhodobou vizi a stanovit cíle do roku 2028 
  • efektivně komunikovat vůči veřejnosti a partnerům a zvýšit povědomí o misi Czechitas u nás i v zahraničí
  • posílit kompetence stávajících zaměstnanců a efektivně reagovat na nové výzvy
  • zajistit diverzní financování organizace

Děkujeme Evropské unii a MPSV za tuto cennou podporu, která přispívá pozitivním společenským změnám!

Projekt je realizován v období od 1.6.2023 do 31.5.2025 v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_011/0000264.