Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

V této lekci navážeme na logický model z minule. Nyní si definujeme v modelu vazbu 1:N a M:N. Povíme si, co je primární a cizí klíč a také něco o rozložitelnosti atributů.

Datové modely 4

V dnešní lekci navážeme na logický model z minule. Dnes si definujeme v modelu vazbu 1:N a M:N. Povíme si co je primární a cizí klíč a také něco o rozložitelnosti atributů.

Pro tvorbu datových modelů budeme využívat tento příklad:

“O studentovi víme jak se jmenuje, v jakém ročníku je, kdy se narodil a odkud pochází.
Předmět je vypsán pro určitý počet studentů. Má svůj kód. Každý předmět má právě jednoho učitele.
Každý student studuje několik předmětů. Předmět je vyučován v učebně. Předmět se učí ve specializované učebně (Biologie se nemůže učit v učebně matematiky).
Učitel může učit více předmětů. “

Na entitách Předmět a Učitel si ukážeme vazbu 1:N. Dále si ukážeme proč idUcitel musí být v entite Předmět a proč nemůže být idPredmet v entitě učitel. Entita by poté rostla do šířky a při jakékoliv operaci nad tabulkou by se mohlo stát, že vše bude výpočetně náročné a to vše zbytečně.

Primární klíč je unikátní identifikátor dané entity a cizí klíč je primárním klíčem jiné entity. Tímto můžeme definovat, který klíč je do jiné tabulky a podobně.

Mezi Předmětem a Studentem je vazba M:N. Tato vazba se musí rozložit na dvě vazby 1:N a vytvoří se dekompoziční tabulka. Tomu se říká dekompozice.

Atribut adresa se skládá z čísla popisného, ulice, města a psč. To znamená, že tento atribut je takzvaně dále rozložitelný. Ale jedno z pravidel je že atributy nemají být dále rozložitelné.

Kontrolní otázky:

  1. Primárním klíčem může být
  2. Jméno a příjmení studenta
  3. rodné číslo studenta
  4. id student
  5. Atributy by měly být ______. (doplňte)
  6. Pokud entita roste do šířky je to dobře?
  7. Ano
  8. Ne

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

ZAUJAL TĚ TENTO ONLINE KURZ?

Odebírej náš měsíční newsletter, kde najdeš například IT novinky, Tech Meetupy, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter