Soutěž Cena Czechitas (Czechitas Thesis Award) za nejlepší dívčí bakalářskou práci v IT je otevřena všem dívkám, které v posledním roce úspěšně obhájily bakalářskou práci na téma související s IT. Cílem soutěže je upozornit na nadané dívky zapálené do IT, pomoci jim zrealizovat jejich projekty za podpory odborníků z praxe, a zároveň ukázat dalším slečnám a ženám, jak zajímavým tématům se tyto dívky věnují.

Jak se přihlásit?

Registrace pro ročník 2021 je již ukončená.

Jak Cena Czechitas probíhá?

Na přelomu roku se uskuteční přihlašování do soutěže. Cena Czechitas je celorepubliková soutěž se dvěma spádovými oblastmi Čechy/Morava. Porota složená ze zástupců ze zapojených firem a Czechitas vybere za každou oblast 4 finalistky. Ty následně absolvují měsíční mentoring u vybraných partnerů soutěže.

Mentoring probíhá formou několika setkání studentky a mentora. Cílem mentoringu je rozvinout nápady, které vyplynuly z bakalářské práce, a připravit se tak na závěrečnou prezentaci.

Celou soutěž zakončíme v Brně slavnostním Galavečerem, na kterém studentky odprezentují své projekty (včetně výstupů z mentoringu) a porota vybere vítězky.

Co můžeš získat?

- Hromadu zkušeností (do CV)
- Propojení teorie s praxí
- Nové kontakty
- Zpětnou vazbu od profesionálů
- Naučíš se prodat svůj nápad
- Sladkou třešničkou je finanční odměna pro vítězky 5 000 Kč a věcné ceny

Pavlína Kašparová

Coordinator

pavlina.kasparova@czechitas.cz

Pravidla soutěže

Podmínkou účasti v soutěži je splnění následujících kritérií:
- Úspěšné obhájení bakalářské práce na téma související s IT v období 1. 3. 2020 – 28. 2. 2021. Pokud se Ti obhajoba posunula kvůli nařízením spojeným s Covid-19, napiš nám a domluvíme se.
- Podmínkou není úspěšné složení státní závěrečné zkoušky.
- Přijímáme všechny práce z fakult informatiky, ale vítáme i ty z jiných univerzit. Šanci mají studentky nejrůznějších fakult. :-) Práce NEMUSÍ vzniknout na typickém IT oboru.
- Pokud si nejsi jistá, jestli se se svým tématem můžeš přihlásit, napiš nám!