Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Soutěž Cena Czechitas (Czechitas Thesis Award) za nejlepší dívčí bakalářskou práci v IT je otevřena všem dívkám, které v posledním roce úspěšně obhájily bakalářskou práci na téma související s IT. Cílem soutěže je upozornit na nadané dívky zapálené do IT, pomoci jim zrealizovat jejich projekty za podpory odborníků z praxe, a zároveň ukázat dalším slečnám a ženám, jak zajímavým tématům se tyto dívky věnují.

Jak se přihlásit?

Registrace pro ročník 2023 bude probíhat od 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023 prostřednictvím registračního formuláře.

Registrovat se

Jak Cena Czechitas probíhá?

Cena Czechitas je celorepublikovou soutěží se dvěma spádovými oblastmi Čechy/Morava. Porota složená ze zástupců zapojených firem a Czechitas vybere za každou oblast 4 finalistky. Ty následně absolvují měsíční mentoring u vybraných partnerů soutěže.

Mentoring probíhá formou několika setkání studentky a mentora. Cílem mentoringu je rozvinout nápady, které vyplynuly z bakalářské práce, a připravit se tak na závěrečnou prezentaci.

Celou soutěž zakončíme slavnostním vyhlášením 27. 4. 2023, na kterém studentky odprezentují své projekty (včetně výstupů z mentoringu) a porota vybere vítězky.

Co můžeš získat?

- Hromadu zkušeností (do CV)
- Propojení teorie s praxí
- Nové kontakty
- Zpětnou vazbu od profesionálů
- Naučíš se prodat svůj nápad
- Sladkou třešničkou je finanční odměna pro vítězky 5 000 Kč a věcné ceny

Registrovat se

Pro více informací nás kontaktuj na:

info@czechitas.cz

Pravidla soutěže

Podmínkou účasti v soutěži je splnění následujících kritérií:

a) Úspěšné obhájení bakalářské práce na téma související s IT v období 1. 3. 2022 – 28. 2. 2023. Podmínkou není úspěšné složení státní závěrečné zkoušky.

b) Přijímáme všechny práce z fakult informatiky, ale šanci mají i studentky z jiných fakult. :-) Práce NEMUSÍ vzniknout na typickém IT oboru.

c) Pokud si nejsi jistá, jestli je tvé téma vhodné pro přihlášení do Ceny Czechitas, napiš nám!

Partneři