Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

V této části se dozvíte základní informace o jazyce SQL, vyzkoušíte si připojení k databázovému serveru a vyzkoušíte si rozhraní Azure Data Studio.

SQL0 - Pokyny a instalace

V rámci tohoto seriálu o SQL projdete jednotlivými částmi zaměřenými vždy na konkrétní oblast jazyka SQL. V první části kurzu jsou obecné pokyny, jak s těmito materiály pracovat.

Instalace

Pro absolvování tohoto seriálu je nezbytná instalace nástroje Azure Data Studio. Pokyny k instalaci pro Windows, macOS a Linux najdete zde. Pomocí tohoto nástroje se připojíte k Azure SQL databázi a můžete provádět veškerou práci v částech 1 - 5. V částech 6 a 7 jsou již některé konstrukce, na které nemáte v rámci výchozí cloudové databáze oprávnění. Tyto konstrukce si nemusíte nutně zkoušet, stačí se ve videu podívat, jak se používají.

Pokud si je vyzkoušet chcete, můžete si na svůj počítač lokálně nainstalovat MS SQL Server Express. Pokyny k instalaci naleznete dle typu vašeho operačního systému v prezentacích Instalace MS SQL 2017 - Windows a MS SQL 2017 - Linux a Mac. Po instalaci si můžete databázi i s daty obnovit ze souboru zálohy CzechitasVanArsdel.bak nebo souboru CzechitasVanArsdel.bacpac.

Postup studia

Doporučujeme procházet jednotlivé části postupně, jak jsou očíslovány, protože na sebe navazují. V rámci každé části doporučujeme zhlédnout video, přečíst doprovodný text a vpracovat úkoly z prezentace Samostatná práce (pokud je v dané části obsažena). Úkoly v rámci samostatné práce se snažte vždy vyřešit nejprve samostatně a až potom se podívejte na referenční řešení. Pokud je vaše řešení jiné, neznamená to, že je špatně. V SQL většinou existují více způsobů, jak se dobrat ke správnému výsledku. Pokud vám výstupy vašeho přístupu sedí s výstupy referenčního řešení, máte to pravděpodobně dobře.

Obecné zdroje informací

V jednotlivých částech jsou uváděny odkazy na další materiály, které vám pomohou rozšířit si znalosti o daném tématu. Kromě toho můžete využívat řadu dalších materiálů, například:

Materiály a kurzy

https://www.w3schools.com/sql/ - výukový portál

http://selektuju.cz - vydařený web o SQL v češtině od kolegů z Prahy

https://www.edx.org/learn/sql - online kurzy o SQL

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/ - oficiální dokumentace MS SQL Serveru

Komunita

SQL Server Central - články, blogy, zajímavosti

Osobnosti

Brent Ozar

Pinal Dave

Kimberly Tripp & Paul Randal

Michael Campbell

Jdeme na to!

SQL1 - Instalace a úvod

V této části se dozvíte základní informace o jazyce SQL, vyzkoušíte si připojení k databázovému serveru a vyzkoušíte si rozhraní Azure Data Studio.

Základní pojmy

SQL je strukturovaný dotazovací jazyk. Často se používá i pojem SQL databáze. V tom případě je myšlena relační databáze umožňující dotazování pomocí jazyka SQL. Kromě toho v současnosti existuje i řada tzv. noSQL databází. Ty jsou zpravidla určeny ke zpracování specifických typů dat - textové databáze, grafové databáze atd.

Data jsou v relačních databázích uložena v tabulkách, přičemž tabulky mohou mít sloupce různých typů. Mezi nejčastěji používané patří celočíselné datové typy, datové typy s plovoucí desetinnou čárkou, řetězcové typy a typy pro uložení data a času. Řetězcové typy s prefixem n (nchar, nvarchar) umožňují ukládat řetězce v kódování Unicode UCS-2. Lze do nich tedy uložit libovolné znaky (včetně čínských znaků, kanji a dalších).

Připojení k databázi

V rámci tohoto kurzu budeme využívat připojení k databázi Azure SQL. Tato databáze je provozována na platformě Microsoft Azure a je přístupná odkudkoliv bez omezení. Databáze je v provozu nonstop. Můžete se na ni tedy kdykoliv připojit a cokoliv si vyzkoušet. Aktuální přihlašovací údaje jsou:

 1. Server: vanarsdel.database.windows.net
 2. Login: kurz
 3. Password: Czechitas2020
 4. Database: VanArsdel

Poznámka: Databázový účet kurz má nastavena práva pouze pro čtení dat, takže některé operace (modifikace dat, tvorba nových objektů atd.) vám nebudou fungovat. Pokud si potřebujete vyzkoušet nějakou akci vyžadující vyšší práva, doporučujeme nainstalovat si vlastní SQL server lokálně. Návod na instalaci naleznete v prezentaci Instalace MS SQL 2017 - Windows. Pokud využíváte jiný operačním systém, postupujte podle prezentace MS SQL 2017 - Linux a macOS.

Po připojení k databázi lze v Azure Data Studiu procházet strukturu databáze a zjistit tak, z jakých tabulek se skládá, jaké jsou datové typy jednotlivých sloupců a případně se i podívat na vzorek dat z dané tabulky pomocí příkazu Select top 1000 rows. Znalost struktury dat obsažených v databázi je pro další postup naprosto zásadní.

Kontrolní otázky

 1. SQL je …
 2. typ databáze
 3. dotazovací jazyk
 4. aplikace
 5. Azure Data Studio je …
 6. databázový server
 7. nástroj pro obarvení dat na azurovou barvu
 8. rozhraní pro práci s databází
 9. Data jsou v relační databázi uložena …
 10. v tabulkách
 11. v Azure Data Studiu
 12. na jedné velké hromadě

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

ZAUJAL TĚ TENTO ONLINE KURZ?

Odebírej náš měsíční newsletter, kde najdeš například IT novinky, Tech Meetupy, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter