Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

V dnešní době mají vývojáři k dispozici spoustu knihoven a frameworků, které dokážou uživateli pomoct a zrychlit vývoj aplikace. Přeci nebudeme znovu vymýšlet kolo.

V dnešní době mají vývojáři k dispozici spoustu knihoven a frameworků, které dokážou uživateli pomoct a zrychlit vývoj aplikace. Přeci nebudeme znovu vymýšlet kolo.

Open-Source

Open source je software, jehož zdrojové kódy jsou volně k dispozici. Dobrovolní vývojáři mohou zdrojové kódy studovat a modifikovat. Vylepšené nebo nové části takovéhoto softwaru jsou poté zakomponovány do celkové struktury a díky tomu se open source software vyvíjí. Open source programy bývají zastřešeny určitými organizacemi, které vývoj koordinují a dohlíží na něj. Nejznámějším open source projektem je operační systém Linux.

IDE

Integrated Development Enviroment je software, který slouží vývojářům a programátorům, ve většině případů se zaměřením na určitý programovací jazyk. Některé systémy IDE jsou dokonce vybavené možností vyvíjet v nich aplikace, a to ve velmi rychlém čase. Příkladem IDE může být např. Visual Studio Community/Enterprise, NetBeans, Eclipse apod.

Editor kódu

Specializují se na editaci kódu, takže mohou poskytovat užitečné funkce, jako je barevné zvýraznění kódu podle jeho významu nebo automatické ukončování uvozovek apod. Může to být samostatná aplikace nebo může být integrována do integrovaného vývojového prostředí (IDE) nebo webového prohlížeče. Editory zdrojového kódu jsou základním programovacím nástrojem, protože základní úlohou programátorů je psát a upravovat zdrojový kód. Příkladem Editoru může být např. Visual Studio Code, Atom, Sublime text 3 apod.

Verzování (Git)

Git je v současnosti jedním z nejpopulárnějších nástrojů na zálohování a verzování kódu. Pro programátory je tento nástroj naprosto nepostradatelný. Git a obecně verzování nám umožňuje pamatovat si veškeré změny v projekty a zároveň má moc se k nim kdykoliv vrátit. Velice užitečný je v případě týmové spolupráce.

Prostředí

V průběhu svého vývoje se projekt pohybuje v několika oddělených prostředích, ke kterému má přístup omezený počet lidí:

  • Vývojové – v tomto prostředí je vyvíjený samotný produkt, do tohoto prostředí mají přístup programátoři
  • Testovací – jakmile je nějaká funkcionalita připravena k testování, přesune se do testovacího prostředí, kde k ní mají přístup testeři
  • Produkční – pokud je vše řádně otestované, může se vše přesunout do produkčního prostředí, kde už se pohybují i zákazníci

Kontrolní otázky

Co je to Open-Source?

Veškeré funkce jsou v aktuální vývojové verzi otestované a fungují, do jakého prostředí můžeme projekt přesunout?

Proč programátoři verzují své projekty a jaký je současný nejvíce využívaný verzovací systém?

Doporučené odkazy/materiály

Kurz na verzovací systém Git

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

ZAUJAL TĚ TENTO ONLINE KURZ?

Odebírej náš měsíční newsletter, kde najdeš například IT novinky, Tech Meetupy, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter