Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Vysvětlíme si, co je to objekt, jak v JavaScriptu vypadá a jak se s ním pracuje.

Podklady pro tuto lekci si stáhni zde. Stažený ZIP rozbal u sebe na počítači a složku otevři v editoru VS Code.

Objekt

Objekt (anglicky object) je datová struktura skládající se z dvojic klíčů a hodnot (key-value pair), kterým říkáme vlastnosti (properties), pokud mají již přiřazenou hodnotu, nebo metody (methods), pokud obsahují funkce. Pomocí klíčů můžeme k jednotlivým vlastnostem a metodám objektu přistupovat, volat, měnit je nebo i přidávat nové.

K vytvoření objektu potřebujeme složené závorky {} a jednotlivé vlastnosti a metody oddělujeme čárkou jako v poli. Hodnotu vlastnosti nebo funkci metodě přiřazujeme pomocí dvojtečky :, na rozdíl od proměnných, do kterých přiřazujeme pomocí rovná se =.

// Vytvoření prázdného objektu
let honza = {};

Vlastnosti (Properties)

Vlastnosti objektů si můžeme představit jako proměnné patřící právě danému objektu. Mohou obsahovat hodnoty všech datových typů (čísla, textové řetězce, pravdivostní hodnoty) i další datové struktury (pole, další objekt).

// Objekt s několika vlastnostmi
let honza = {
   jmeno: "Jan",
   zamestnani: "Front-end developer",
   zenaty: true,
   syn: {
       jmeno: "Tomáš",
       rokNarozeni: "2013",
       zaliby: ["spánek", "stavebnice", "kreslení"]
   }
};

Metody (methods)

Metody vnímáme jako funkce jednotlivých objektů. Je důležité mít na mysli, že pokud chceme v metodě využít některou z vlastností objektu, musíme použít slovo this, které ukazuje na daný objekt a říká, že chceme jeho vlastnost.

let honza = {
   jmeno: "Jan",
   pozdrav: function() {
       console.log("Ahoj, já se jmenuji " + this.jmeno)
   }
};

honza.pozdrav()
// Vypíše do konzole "Ahoj, já se jmenuji Jan"

Kontrolní otázky

  1. Podle čeho rozlišujeme vlastnost a metodu u objektu?
  2. Pomocí jakého znaménka přiřazujeme hodnoty vlastnostem objektu?
  3. Pomocí čeho přistupujeme k vlastnostem a metodám objektu?
  4. Co všechno mohou obsahovat vlastnosti objektu?
  5. Co potřebuje, abychom mohli v metodě objektu použít vlastnosti daného objektu?

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

ZAUJAL TĚ TENTO ONLINE KURZ?

Odebírej náš měsíční newsletter, kde najdeš například IT novinky, Tech Meetupy, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter