Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Projdeme si, co je to pole a jak uložit více hodnot do jedné proměnné, jak k nim přistupovat a jak je měnit.

Podklady pro tuto lekci si stáhni zde. Stažený ZIP rozbal u sebe na počítači a složku otevři v editoru VS Code.

Pole

Pole (anglicky array) je datová struktura sloužící k uložení více různých hodnot. Můžeme si ho představit jako skříňku s poličkami. Každá polička slouží pro uložení nějaké hodnoty a má svoje číslo, kterému říkáme index. Pomocí indexu pak můžeme přistoupit přímo k poličce (hodnotě), kterou chceme, aniž bychom museli procházet všechny předchozí. Důležité je mít na paměti, že v JS jsou pole indexována (začínají) od nuly.

Pole v JavaScriptu může obsahovat hodnoty s různými datovými typy, čímž se liší od jazyků jako Java nebo C#, kde musí mít pole předem daný datový typ pro hodnoty, které bude obsahovat.

Pro vytvoření potřebuje pole hranaté závorky, do kterých přidáváme hodnoty oddělené čárkou.

// Vytvoření pole
let skrinka = ["šaty", "trička", "kalhoty", "svetry", "ponožky"];

// Délka pole
console.log(skrinka.length)
// Vypíše 5, protože length vrací počet prvků v poli (jeho délku)

// Přístup k poli

console.log(skrinka[0]);
// Vypíše "šaty", protože na indexu 0 je první prvek v poli

console.log(skrinka[2]);
// Vypíše "kalhoty"

console.log(skrinka[skrinka.length - 1]);
// Vypíše "ponožky", protože na indexu 4 (length - 1 => 5 - 1 => 4)
// je poslední prvek v poli

// Odebrání prvků z pole

skrinka.pop();
// Vymaže "ponožky", poslední prvek v poli
// a zároveň ho i vrátí pro uložení od proměnné
// ["šaty", "trička", "kalhoty", "svetry"];
skrinka.shift()
// Vymaže "šaty", první prvek v poli
// a zároveň ho i vrátí pro uložení od proměnné
// ["trička", "kalhoty", "svetry"];

// Přidávání prvků do pole

skrinka.push("ponožky");
// Vloží "ponožky", na konec pole
// ["trička", "kalhoty", "svetry", "ponožky"];

skrinka.unshift("šaty");
// Vloží "šaty", na začátek pole
// ["šaty", "trička", "kalhoty", "svetry", "ponožky"];

Pole se dá procházet jeden prvek po druhém pomocí for-cyklu (iterace nad polem). Tímto způsobem lze přistoupit ke každému prvku, se kterým můžeme dále pracovat.

let skrinka = ["šaty", "trička", "kalhoty", "svetry", "ponožky"];

for (let i = 0; i < skrinka.length; i++) {
   // Přístup k jednomu prvku za druhým
   let soucasnyPrvek = skrinka[i];
}

Kontrolní otázky

  1. K čemu nám slouží pole?
  2. Jak se říká číselné pozici prvků v poli?
  3. Na jaké pozici leží první prvek?
  4. Jak oddělujeme prvky v poli?
  5. Čím se liší pole v JavaScriptu od toho v Javě?

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

ZAUJAL TĚ TENTO ONLINE KURZ?

Odebírej náš měsíční newsletter, kde najdeš například IT novinky, Tech Meetupy, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter