Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

V této lekci si řekneme, z čeho se skládají třídy a seznámíme se s atributy.

Návod na instalaci vývojového prostředí IntelliJ IDEA - https://javainstall.czechitas.cz.

Jak pracovat s prostředím IntelliJ IDEA -https://youtu.be/q9mWjr5Posk.

Soubor s projekty (kód z lekce, příklady) -https://cutt.ly/6e5GYGn.

Objektově orientované programování

Java je objektově orientovaný jazyk. Ve zkratce je objektově orientované programování založeno na vytváření tříd a jejich instancí – objektů, ze kterých se skládají programy. Třída je šablonou objektů a definuje, jaké budou mít její objekty vlastnosti (atributy) a chování (metody).

Atributy

Atributy jsou proměnné sloužící pro uchování dat v objektu. Mají tedy stejně jako proměnné datový typ, jméno a hodnotu. V Javě bychom atributy třídy Auto zapsali takto:Atributy jsou proměnné sloužící pro uchování dat v objektu. Mají tedy stejně jako proměnné datový typ, jméno a hodnotu. V Javě bychom atributy třídy Auto zapsali takto:

class Auto {
   Color barva;
   int pocetPasazeru;
   String spz;
   String znacka;
}

Atributy nám předepisují vlastnosti všech objektů třídy. Díky nim víme, že každý objekt typu Auto má barvu, počet pasažérů, SPZ a značku. Jejich hodnoty se však mohou pro každý objekt lišit (jedno auto je červené, jiné zelené).

Výchozí (defaultní) hodnota atributu

Pokud nově vytvořenému objektu nenastavíme hodnotu atributu, bude jeho hodnota odpovídat výchozí (defaultní) hodnotě daného atributu. Tu můžeme specifikovat tím, že přiřadíme atributu hodnotu přímo v deklaraci třídy.

class Auto {
   Color barva;
   int pocetPasazeru = 4;  //defaultni hodnota
   String spz;
   String znacka;
}

K atributům konkrétního objektu přistupujeme tímto způsobem:

Auto skoda = new Auto();
skoda.znacka = "Skoda";  // hodnota atributu znacka zmenena na "Skoda"


Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

ZAUJAL TĚ TENTO ONLINE KURZ?

Odebírej náš měsíční newsletter, kde najdeš například IT novinky, Tech Meetupy, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter