V deváté lekci se seznámíme s konstruktory. Naučíme se programovat konstruktory s parametry i bezparametrické.

Návod na instalaci vývojového prostředí IntelliJ IDEA -https://javainstall.czechitas.cz.

Jak pracovat s prostředím IntelliJ IDEA -https://youtu.be/q9mWjr5Posk.

Soubor s projekty - https://cutt.ly/Ce5HmwL.

Konstruktory

Konstruktor je speciální metoda (= funkce uvnitř třídy), která nese název podle názvu třídy a volá se při vytváření nového objektu.

Trida objekt = new Trida()  // metoda Trida za klicovym slovem new je konstruktor

Často se využívá k nastavování hodnot atributů objektu. Umožňuje nám nastavit hodnoty všech atributů najednou místo nastavování hodnoty každého atributu samostatně. Konstruktorům můžeme prostřednictvím parametrů specifikovat, jaké hodnoty chceme, aby byly atributům nastaveny.

Třída může mít konstruktorů i více. Zavolá se vždy ten s odpovídajícími parametry.


Zaujal Tě tento online kurz?

Přihlásit k newsletteru

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.