Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

V sedmé lekci si opět vyzkoušíme pracovat s objekty, seznámíme se s pojmy getter, setter a vytvoříme si okenní aplikaci.

Návod na instalaci vývojového prostředí IntelliJ IDEA -https://javainstall.czechitas.cz.

Jak pracovat s prostředím IntelliJ IDEA -https://youtu.be/q9mWjr5Posk.

Soubor s projekty -https://cutt.ly/2e5GwkM.

Atributy, metody

V minulé lekci jsme si řekli, že třídy jsou složené datové typy, které se skládají z dalších prvků různých datových typů. Těmto prvkům říkáme atributy neboli vlastnosti. Fungují stejně jako proměnné, tedy mají datový typ, jméno, hodnotu. Ve třídě se nachází také metody (= funkce ve třídě). Třídy předepisují to, jak budou jejich objekty vypadat a co mohou dělat. Díky tomu víme, jaké budou mít vlastnosti a jaké metody na nich budeme moct zavolat.

Volání metod třídy se provádí přímo na objektech dané třídy. Pokud tedy máme například třídu Kocka a v ní metodu zamnoukej, vypadá její volání takto:

Kocka micka = new Kocka();  // vytvoreni objektu typu Kocka
micka.zamnoukej();  // volani metody zamnoukej na objektu typu Kocka

Gettery, settery

K získávání hodnot atributů používáme speciální metody, tzv. gettery. Jejich název obsahuje slovo get a název příslušného atributu (např. getJmeno). Naopak k nastavování hodnot atributů používáme metody, které v názvu obsahují slovo set a název atributu (např. setJmeno) a říkáme jim settery.

Atributům a metodám se budeme více věnovat v následujících lekcích.

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

ZAUJAL TĚ TENTO ONLINE KURZ?

Odebírej náš měsíční newsletter, kde najdeš například IT novinky, Tech Meetupy, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter