V této lekci si představíme cykly. Vysvětlíme si jejich využití a naučíme se používat cykly while a for.

Jak pracovat s vývojovým prostředím Repl.it -https://youtu.be/qAqAgZ4zDKs.

Kód z lekce - https://repl.it/@vercalou/Cykly.

Zadání příkladů - http://bit.ly/CyklyZadaniPrikladu (pdf) + https://repl.it/@vercalou/CyklyZadani (Repl.it)

Vzorové řešení příkladů - https://repl.it/@vercalou/CyklyReseni.

Cykly

Cyklus používáme, jestliže chceme víckrát zopakovat nějaký příkaz nebo posloupnost příkazů. Pokud chci například 3x vypsat řetězec "Ahoj svete!", nemusím 3x za sebou volat System.out.println("Ahoj svete!"), ale můžu místo toho použít cyklus, který se vykoná 3x a ve svém těle bude mít příkaz System.out.println("Ahoj svete!").

While cyklus

V případě použití cyklu while není pevně dán počet opakování. Cyklus se bude provádět tak dlouho, dokud bude splněna podmínka. Pokud podmínka není splněna ještě před vstupem do cyklu, nevykoná se ani jednou. Pokud bude podmínka splněna vždy, cyklus nikdy neskončí, zacyklí se.

int pocitadlo = 1;
while (pocitadlo <= 10) {
   System.out.println(pocitadlo);
   pocitadlo = pocitadlo + 1;
}

For cyklus

For cyklus používáme v případě, kdy předem známe počet opakování.

for (int aktualniCislo = 1; aktualniCislo <= 10; aktualniCislo++) {
   System.out.println(aktualniCislo);
}

Zaujal Tě tento online kurz?

Přihlásit k newsletteru

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.