Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Třetí lekce se zabývá podmínkami. Naučíme se podmínky v Javě používat a rozumět klíčovým slovům if, else if, else.

Jak pracovat s vývojovým prostředím Repl.it -https://youtu.be/qAqAgZ4zDKs.

Kód z lekce -https://replit.com/@vercalou/Podminky.

Zadání příkladů - http://bit.ly/PodminkyPriklady(pdf) + https://replit.com/@vercalou/PodminkyZadani(Repl.it)

Vzorové řešení příkladů - https://replit.com/@vercalou/PodminkyReseni.

Podmínky

Podmínky známe i z běžného života, například: „Když bude pršet, vezmu si deštník.“, „Když bude sněžit, postavím sněhuláka.“ Obdobný význam mají také v programování. Umožňují nám řídit tok programu, zareagovat na nějaký podnět.

V Javě se podmínka zapisuje takto:

if (podminka) {
   // kod, ktery se vykona, pokud je podminka splnena (vyhodnoti se na true)
}

Jako podmínku můžeme dávat pouze výrazy, které se mohou vyhodnotit buď na true nebo false. Tedy hodnoty typu boolean. Do podmínky můžeme napsat přímo konkrétní výraz, jako je například 2 < 3, nebo proměnnou, která obsahuje logickou hodnotu true/false.

int triJeMensiNezPet = 3 < 5;
if (triJeMensiNezPet) {
   // kod, ktery se vykona, pokud hodnota ulozena v promenne triJeMensiNezPet je true
}

Else if

K podmínce if můžeme přidat podmínku else if, která se ověří pouze tehdy, byla-li podmínka if false. Kód v těle podmínky else if se vykoná tehdy, je-li podmínka if false a podmínka else if true.

if (5 < 5) {
   System.out.println("Pet je mensi nez pet.");     // tento radek se nevykona
} else if (4 < 5) {
   System.out.println("Ctyri je mensi nez pet.");   // tento radek se vykona
}

Else

K tomu, aby se vykonala nějaká část kódu i přesto, že se nevyhodnotí žádná z podmínek na true, nám slouží klíčové slovo else. Kód v bloku else se provede tehdy, pokud se žádná z podmínek nevyhodnotila jako true.

int porovnavaneCislo = 5;
if (porovnavaneCislo < 5) {
   System.out.println(porovnavaneCislo + " je mensi nez 5.");
} else if (porovnavaneCislo > 5) {
   System.out.println(porovnavaneCislo + " je vetsi nez 5.");
} else {
   System.out.println(porovnavaneCislo + " se rovna 5.");  // vykona se tento radek
}

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

ZAUJAL TĚ TENTO ONLINE KURZ?

Odebírej náš měsíční newsletter, kde najdeš například IT novinky, Tech Meetupy, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter