V této lekci se seznámíme s polem a for-each cyklem, který budeme používat k průchodu polem.

Jak pracovat s vývojovým prostředím Repl.it - https://youtu.be/qAqAgZ4zDKs.

Kód z lekce - https://repl.it/@vercalou/Pole.

Zadání příkladů - http://bit.ly/PolePriklady (pdf) + https://repl.it/@vercalou/PoleZadani (Repl.it)

Vzorové řešení příkladů -https://repl.it/@vercalou/PoleReseni.

Pole

Pole nám slouží k ukládání prvků stejného datového typu. Počet prvků je fixní a musí být specifikován při jeho vytváření. V poli nemusí být uloženy pouze přímo konkrétní hodnoty, ale také proměnné. Každý prvek pole má určité pořadí neboli index. Pořadí (index) prvků číslujeme od 0.

Pole se dá vytvořit těmito způsoby:

char[] pole;  // vytvoreni promenne typu pole znaku
char[] pole = new char[10];  // vytvoreni promenne pole a jeji inicializace prazdnym polem znaku o velikosti 10
char[] jmeno = {'J', 'o', 'h', 'n'};  // vytvoreni pole inicializovaneho konkretnimi prvky
char[] jmeno = new char[] {'J', 'o', 'h', 'n'};  // vytvoreni pole inicializovaneho konkretnimi prvky

U posledních dvou není třeba specifikovat velikost pole, protože se sama odvodí podle jeho obsahu.

K jednotlivým prvkům můžeme přistupovat, dokonce je i měnit.

char[] jmeno = {'J', 'o', 'h', 'n'};
char prvniPismenno = jmeno[0];  // ulozi do promenne prvniPismeno znak 'J'
jmeno[1] = 'i';  // zmeni hodnotu prvku na indexu 1 pole jmeno na znak 'i'

K výpisu polí používáme metodu Arrays.toString, k jejímuž použití je nutno přidat řádek import java.util.Arrays.

import java.util.Arrays;

int[] stupnePiva = {10, 11, 12};
System.out.println(Arrays.toString(stupnePiva));

For-each cyklus

Používá se k průchodu polem.

for (datovyTyp prvekPole : pole) {
   System.out.println(prvekPole);
}

// do promenne prvekPole se postupne priradi kazdy prvek pole

Baví Tě náš online kurz? Dej nám zpětnou vazbu, ať víme, co bychom případně měli zlepšit. Formulář najdeš tady. Děkujeme!

Zaujal Tě tento online kurz?

Přihlásit k newsletteru

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.