Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Proč by ženy (ne)měly pracovat v IT? Hoďte stereotypy za hlavu

#
min

První programátorky byly ženy, ale dneska jako by se IT tak trochu bály. Proč ženy v IT vůbec potřebujeme? Jaké stereotypy o práci v IT stále panují? A proč je potřebujeme překonat?

První programátorky byly ženy, ale dneska jako by se IT tak trochu bály. Česko má nejnižší zastoupení žen v IT z celé Evropy - pouhých 11 %. Pořád žijeme v konzervativní zemi, kde jsou určitá povolání společensky určená pro muže a jiná pro ženy. Svazují nás nevědomé předsudky, stereotypy a ženy nemají dost podpory. Proč ženy v IT vůbec potřebujeme? Jaká mylná přesvědčení o práci v IT stále panují? A proč už je konečně musíme hodit za hlavu?

Technologie mění svět kolem nás a ženy u toho nejsou. Mít (nejen) v IT dostatečně zastoupené různé skupiny přitom může pomoci na úrovni jednotlivců, firem i celé ekonomiky. Diverzita a inkluze stojí na spravedlnosti a rovných příležitostech, ale zároveň buduje prostředí, které je inovativní a ziskové. Přináší nové perspektivy, zvyšuje kreativitu a vede k lepším výsledkům. Pojďme si nejprve připomenout, co přesně se za těmito pojmy skrývá:

Diverzita respektuje jedinečnost každého z nás. Je to rozmanitá směsice unikátních dovedností a schopností, které má každý člověk bez ohledu na pohlaví, věk nebo na jeho původ. Diverzita má několik dimenzí a zahrnuje i rozdíly ve vzdělání, v sociokulturním zázemí, v talentech, zkušenostech nebo fyzických dispozicích. 

Naopak inkluze popisuje situaci, kdy se každý člověk cítí přijímán, respektován a oceněn, kdy má možnost se projevit, a kdy pociťuje skutečnou sounáležitost. Inkluze jde za hranice tolerance. Aktivně přijímá a vyzdvihuje naši jedinečnost a využívá potenciál diverzity tak, aby byl každý maximálně produktivní a cítil se spokojeně a motivovaně. 

Proč říct diverznímu prostředí ANO?

Diverzita a inkluze podporují osobní a profesní rozvoj. Výkon týmu závisí na všech jeho členech. Když je někdo ve stresu, a/nebo se cítí nepřijímán, přehlížen, jeho výkon jde dolů. Studie ukazují, že diverzní týmy jsou kreativnější, výkonnější a inovativnější a častěji přichází s neotřelými nápady i řešeními. 

Výzkum společnosti McKinsey zjistil, že firmy s vyšší diverzitou o 26 % častěji vykazují nadprůměrnou ziskovost, a podle průzkumů Harward Business Review mají firmy s nadprůměrnou diverzitou v průměru o 19 p. b. vyšší příjmy z inovací a o 9 p. b. vyšší marže EBIT (marže zisku před zdaněním). U jednotlivců a firem to nekončí. Genderová diverzita a inkluze je klíčem k silnějšímu Česku. Zapojení žen do odvětvích s vyšší produktivitou (včetně ICT) totiž posiluje českou ekonomiku a do roku 2030 může navíc přinést až 20 miliard EUR ročního HDP, tj. téměř 8 %.

Diverzita je důležitá i pro její společenskou odpovědnost. Jak při budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, tak i se zaměstnanci. Až 70 % populace si rádo připlatí za produkty, které pochází od společensky odpovědné firmy a 60 % lidí chce u takové firmy pracovat.

Není to ale jen o tom, že bez rozmanitosti přicházíme o možnost růstu. Zároveň také vyvíjíme produkty a služby, které neodpovídají potřebám všech uživatelů a jsou diskriminující. Například telefony, které se obtížně drží v ženské ruce, zařízení, která nerozeznají ženský obličej tak dobře jako ten mužský, a tolik skloňovaná umělá inteligence, která je trénovaná na zaujatých datech. 

Ženy do IT (ne)patří a jiné pohádky, kterými se krmíme 

Tím, že v Czechitas otevíráme ženám svět IT, pomáháme lidem, firmám i celému Česku s genderovou diverzitou. A i přesto, že IT nabízí perspektivní a dobře placenou kariéru, má zatím Česko se svými 11 % nejnižší zastoupení žen v IT z celé Evropy. Mohou za to nevědomé předsudky a stereotypy? 

Když se řekne, že někdo pracuje v IT, pořád si spousta lidí představí muže v kostkovaných košilích, geeky zavřené v tmavé místnosti, sedící osamoceně celý den nad řádky kódu. Je to ale úplně jinak. IT je mnohem barevnější. Co třeba analýza zajímavých a důležitých dat nebo testování aplikací a jejich funkčnosti pro uživatele? Většina technických disciplín už dávno není o izolované práci, ale o hledání souvislostí, mezioborovosti a o komunikaci s lidmi.

Které mýty ženám nejčastěji brání objevovat svět IT? 

(NE)MUSÍ VYNIKAT V MATEMATICE

Ženy nemusí mít matiku v malíčku, aby v IT obstály. Technické dovednosti totiž získají časem a pílí mnohem snadněji než třeba ty měkké, které se učí obtížněji. Mezi nejoceňovanější vrozené soft skills v IT patří chuť se učit, nadšení pro zkoušení nových věcí a umění komunikovat. Obrovskou výhodou je taky mezioborovost, protože i přesto, že se žena IT teprve učí, přináší s sebou cenné zkušenosti z jiných oborů.

(NE)MUSÍ MÍT VYSOKOŠKOLSKÝ DIPLOM

Velká část nabídek práce z oblasti IT nevyžaduje vysokoškolský diplom. Hiring manažerům postačí certifikace od uznávané vzdělávací instituce. Jedním z mnoha příkladů je i Tereza, absolventka Digitální akademie: Web. Terka několik let pracovala v gastronomii a jednoho dne se rozhodla, že potřebuje změnu. Nové uplatnění jako junior front-end developerka našla jenom dva měsíce po absolvování Digitální akademie. O podobné příběhy během desetiletého fungování Czechitas nemáme nouzi.

(NE)MUSÍ BÝT MUŽ

Ada Lovelace, Grace Hopper a spousta dalších jsou důkazem, že IT bylo původně doménou žen. Tak proč jich v IT nemáme víc i teď? Zastoupení mužů v oboru je vysoké, ale protože si firmy v dnešní době už uvědomují, co jim genderově vyvážené týmy přináší, ženy opravdu vítají. A mnohdy se snaží vyjít vstříc třeba flexibilní pracovní dobou a podmínkami, které umožňují sladit práci a rodinný život. 

Ženy na to prostě mají 

V Czechitas ženám otevíráme svět IT. Inspirujeme, vzděláváme a pomáháme k lepší kariéře. 

Celkem už s námi objevilo obor jedniček a nul přes 76 000 účastnic. Tisíce z nich prošly našim intenzivním kurzem Digitální akademie, kde se naučily vyvíjet weby, testovat software nebo analyzovat data. Získaly nové schopnosti i sebedůvěru překonat bariéry, které jim bránily začít v tomhle oboru pracovat. 

Novou perspektivní a dobře placenou práci našla třeba i Terka, Lenka a Katka. A to všechno za 20-30 % plné ceny díky našim spolupracujícím firmám, které vědí, že ženy do IT patří. 

Diverzita a inkluze jsou klíčem k úspěchu nejen v IT, ale i v celé společnosti. Podpora diverzity přináší nové perspektivy, zvyšuje kreativitu a vede k lepším výsledkům. Proto věříme, že každý krok směrem k vyšší diverzitě a inkluzi je krokem k lepší budoucnosti. 

Pokud jsi žena, neboj se, IT je i pro tebe. Udělej první krok a přihlas se třeba na úvodní webinář Poznej Czechitas. 

Pokud jste z firmy a hledáte nové talenty, pojďte do toho s námi a podpořte odvážné a talentované ženy, které vstupují do světa IT. Podívejte se, co vám to přinese.

Použité zdroje:

interní data Czechitas 

https://www.weforum.org/agenda/2021/07/ai-machine-learning-bias-discrimination/

https://www.ipsos.com/cs-cz/ipsos-csr-reputation-research 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/europe/central-europes-great-gender-opportunity

https://hbr.org/2018/01/how-and-where-diversity-drives-financial-performance

https://www.heroine.cz/zeny-it/nastava-doba-digitalni 

https://diverzita.cz/cs/co-je-diverzita

Kdo pro tebe napsal tento příběh?
Barbora Břusková
Marketing Coordinator

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter