Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Nauč se základy algoritmizace (podmínky, řetězce, cykly atd.) v programovacím jazyku Python.

Úvod do Pythonu

Nauč se s námi základy programování v oblíbeném jazyce Python. Čeká tě 10 lekcí, během kterých pronikneš do základů IT. Pojď to vyzkoušet!

ZAčít s kurzem

Úvod do Pythonu - lekce 2

Ve druhém dílu seriálu Python se naučíme pracovat s knihovnou math, která nám umožňuje používat množství konstant a funkcí pro matematické výpočty.

Projít lekci

Úvod do Pythonu - lekce 3

Ve třetím díle kurzu si projdeme možnosti formátovaného výstupu a jednoduché podmínky if – else.

Projít lekci

Úvod do Pythonu - lekce 4

Čtvrtý díl je rozšířením předchozí lekce vzdělávacího seriálu. Je zaměřen na samostatné trénování programů na vstup a výstup, jednoduché podmínky.

Projít lekci

Úvod do Pythonu - lekce 5

Pátá lekce je zaměřena na příklady s řetězci a kolekcemi, a složené podmínky obsahující logické spojky.

Projít lekci

Úvod do Pythonu - lekce 6

Šestá lekce se zabývá cykly, a to konkrétně cyklem s pevným počtem opakování a cyklem s podmínkou na začátku.

Projít lekci

Úvod do Pythonu - lekce 7

Sedmá lekce je zaměřena na praktické příklady využívající řetězce, seznamy, cykly a podmínky, a příkazy knihoven „time“ a „os“.

Projít lekci

Úvod do Pythonu - lekce 8

Osmá lekce obsahuje sadu příkladů na procvičení podmínek, cyklů, seznamů a generátoru náhodných čísel.

Projít lekci

Úvod do Pythonu - lekce 9

Devátá lekce je zaměřena na tvorbu a použití vlastních funkcí v Pythonu.

Projít lekci

Úvod do Pythonu - lekce 10

Desátá lekce přináší želví grafiku -- nástroj pro trénování cyklů a funkcí v Pythonu.

Projít lekci

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.