Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Čtvrtý díl je rozšířením předchozí lekce vzdělávacího seriálu. Je zaměřen na samostatné trénování programů na vstup a výstup, jednoduché podmínky.

Studijní materiály

Odkaz pro zobrazení Google Slides.

Programy

Řešení zadání programů nalezneš ve videu. Snaž se pracovat samostatně a teprve, až si nebudeš vědět rady, pusť si vysvětlující video záznam.

Převody #1

"""
prevody1.py
Vytvoř algoritmus pro převod hodnoty zadané v GB na MB, KB, B a bity (dle SI).
"""

Převody #2

"""
prevody2.py
Vytvoř algoritmus pro převod hodnoty zadané v m na mm, dm, km (dle SI).
Použij výpis čísla v exponenciálním tvaru.
"""

Třída

"""
trida.py
Ve třídě je x dívek a y chlapců; vytvoř algoritmus pro vyjádření procentuálního podílu dívek a chlapců.
"""

Záměna

"""
zamena.py
Vytvoř příklad pro záměnu obsahu dvou proměnných. Vstupem jsou dvě celočíselné hodnoty, výstupem totéž. Řešení: s využitím pomocné proměnné, nebo postupným odečítáním.

Př.:
vstup: a = 5, b = 2
výstup: a = 2, b = 5
"""

Směnárna

"""
smenarna.py
Příklad pro výpočet poplatku za směnu z CZK na EUR. Poplatek činí 1 % ze směňované částky, minimální výše poplatku je 50 Kč. Stanovte pevný kurz pro převod. Výstupem bude výše poplatku a počet EUR.

Př.:
vstup: částka = 3000 Kč
výpočet:
1 % ze 3000 = 30 Kč, ale min. výše poplatku je 50 Kč,
tzn. poplatek bude 50 Kč
převod 3000 / 25 = 120 €
výstup:
poplatek 50 Kč, po směně 120 €
"""

Absolutní hodnota

"""
absolutni.py
Vytvoř algoritmus pro vyhodnocení absolutní hodnoty. Vstupem algoritmu bude celočíselná hodnota. Absolutní hodnotu vyhodnocuj bez užití funkce knihovny math.
"""

Dědictví

"""
dedictvi.py
Vytvoř algoritmus pro rozdělení majetku mezi libovolný počet potomků. Hodnota majetku bude zadána v CZK. Výstupem programu bude celočíselná částka v CZK připadající na 1 potomka, a nerozdělený zbytek v CZK.
"""

Posudek

"""
posudek.py
Vytvořte algoritmus pro posouzení, zdali lze dvě vložené celočíselné hodnoty dělit beze zbytku. Výstupem programu bude jeden ze dvou stavů: lze dělit beze zbytku, nelze dělit beze zbytku.
"""

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

ZAUJAL TĚ TENTO ONLINE KURZ?

Odebírej náš měsíční newsletter, kde najdeš například IT novinky, Tech Meetupy, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter