Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Připravíme hru do stavu, jak bude vypadat při spuštění nové hry a vytvoříme první event listener.

Pokračujeme v programování hry. Můžeš pokračovat s vlastním kódem z předchozí lekce nebo si podklady pro tuto lekci si stáhni zde. Stažený ZIP rozbal u sebe na počítači a složku otevři v editoru VS Code.

getElementById()

Je to další z metod na objektu document. Stejně jako querySelector() i getElementById() prochází DOM a vrací objekty elementů. Rozdíl je v tom, že oproti querySelectoru hledá getElementById() jen prodle id atributu a jako argument nebere CSS selektor, ale hodnotu hledaného id atributu (bez #).

Vrací první nalezený element (id by měla být jedinečná).

<!-- HTML -->
<nav>
 <ul>
   <li>...</li>
   <li id="druhy">...</li>
   <li>...</li>
 </ul>
</nav>

// JavaScript
let polozkaSeznamu = document.getElementById('druhy');

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

ZAUJAL TĚ TENTO ONLINE KURZ?

Odebírej náš měsíční newsletter, kde najdeš například IT novinky, Tech Meetupy, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter