Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Za posledních 5 let změnilo kariéru a našlo si práci v IT již 1000 absolventek našich kurzů

#
min

V roce 2022 změnilo svou profesi a našlo si práci v IT dalších 302 studentek Czechitas. V celkovém součtu jsme tak od roku 2017 překonali magickou hranici 1000 uplatněných žen.

Do roku 2022 jsme vkročili se strategií naplňovat dalšími kroky Czechitas Vizi 2025. Jedním z jejích hlavních cílů je do roku 2025 kvalifikovat dalších 1500 žen na juniorní IT pozice v ČR. Vzpomínám, jak jsme se s nadšením pustili do práce. Pomalu jsme si zvykali na „nový normál“ po covidovém hybridním fungování a těšili se na klidnější období, než propukla válka na Ukrajině. Namísto vyrovnaného roku tak přišla další krize. Nové období nejistoty a inflace, nové období změn. (Minulý rok tak byl pro nás všechny velmi náročný, rozhodně náročnější, než jak jsme si ho před rokem v lednu naplánovali.) Když se nyní za uplynulým rokem ohlížím, je až neuvěřitelné, jak jsme se dokázali adaptovat a reagovat na nově vzniklou situaci. Jsem pyšný, že jsme byli schopni reagovat promptně, nebáli jsme se těžkých rozhodnutí a jednali jsme jako tým. Jsem hrdý na výsledky naší práce, kterou níže shrnuji.  

1) Vzdělávání s Czechitas

Vzdělávacím akcím v roce 2022 výrazně dominovalo téma datové analytiky, za ním následovaly tvorba webu, testování, programování a obecné digitální dovednosti. S Czechitas se vzdělávalo celkem 15 316 lidí, a to buď na našich prezenčních kurzech, nebo formou samostudia pomocí našich tutoriálů či na vzdělávacích platformách našich partnerů Google (Google Career Certificates) a IBM (SkillsBuild).

Prezenčních workshopů a kurzů jsme uspořádali celkem 242 a zúčastnilo se jich 8082 účastníků, především žen. Pokud bychom sečetli dohromady počty hodin všech Czechitas kurzů, vyjde nám 127 208 hodin strávených výukou na Czechitas kurzech. A přičteme-li dalších 2834 hodin strávených samostudiem na online platformách (tam, kde bylo možné změřit), dostaneme se na neuvěřitelných 130 000 hodin strávených vzděláváním s Czechitas v roce 2022.

Díky osmi Digitálním akademiím v Praze, Brně a Ostravě jsme na juniorní role v IT kvalifikovali dalších 261 absolventek. Dalších 1306 účastnic jsme vzdělávali v dlouhodobých kurzech.

V portfoliu Czechitas přibylo také několik nových produktů. Za zmínku stojí kurzy z produktové řady Testování doplněné o kurzy o automatizovaném testování, IT v praxi s tématem Salesforce (od úvodního kurzu až pro dlouhodobý kurz); Úvod do automatizace v M365 a Tvorba aplikací v Microsoft 365 Power Apps. V tématu datové analýzy jsme přidali dlouhodobý kurz Data Science Foundation (pro pokročilé). Vývoj webu nově doplnil kurz React 2.

Přidali jsme také nový produkt pro firmy, zaměstnavatele, kteří do svých týmů začínají přijímat více žen. Pod vedením Barbory Buhnové a Dity (Přikrylové) Formánkové vzniká nová produktová řada D&I. Chceme, aby naše absolventky i další ženy našly u svých zaměstnavatelů férové a inkluzivní prostředí, aby snáz získávaly pracovní pozice v IT oblasti a mohly v ní dál růst. Osvěta a workshopy na téma D&I jsou jedním z nástrojů, jak v tom chceme pomoci firmám. První workshop se věnuje tématu Nevědomých předsudků a firmy si jej mohou objednat u našeho týmu partnerské spolupráce.

2) Uplatnění našich absolventek

V roce 2022 dalších 302 studentek Czechitas změnilo svou profesi a našlo si práci v IT. V celkovém součtu trackování kariérních změn od roku 2017 jsme tak překonali magickou hranici 1000 uplatněných žen. Vedle měření dopadu vzdělání s Czechitas sbíráme data o růstu platu po vstupu do IT sektoru. Z čerstvých dat od uplatněných absolventek digitálních akademií z roku 2022 vyplývá, že ke zvýšení platu došlo u 54 %, a to ještě v roce, kdy se do IT kvalifikovaly a změnily kariéru.

Uspořádali jsme také tři Job Fairy, jeden virtuální na jaře a dva prezenční v průběhu podzimu (Praha a Brno). V součtu oba Job Fairy navštívilo 340 účastnic, které se seznámily s pracovními nabídkami celkem 42 firem. Pro snadnější propojování absolventek se zaměstnavateli z řad partnerů Czechitas jsme na podzim na webu Czechitas spustili Czechitas Career Hub. Portál vznikl ve spolupráci s firmou Techloop z rodiny LMC a přináší aktuální přehled vybraných juniorních volných pozic partnerů Czechitas.

Czechitas Job Fair 2022

3) Czechitas pro Ukrajinu

S krizí, nejistotou a změnami přichází zároveň nové příležitosti. V reakci na dlouhodobé setrvání uprchlíků z Ukrajiny v České republice a na výsledky průzkumů o jejich návratu zpět jsme se rozhodli podpořit ženy z Ukrajiny, podobně jako pomáháme českým ženám v Digitálních akademiích. Uspěli jsme s grantovou žádostí u Google.org a projekt vzdělávání žen z Ukrajiny s cílem je následně zaměstnat v IT sektoru podpořily i další naše partnerské firmy. Tímto děkujeme AT&T, Thermo Fisher, ČSOB, Gasnet, Barclays, Avast, Oracle Netsuite, Microsoft, SAP a uvítáme podporu dalších partnerů pro tento projekt.

Koncem roku jsme se pak stali partnery projektu Work in Tech organizace INCO, kterou v rámci Evropy podpořil Google.org v distribuci licencí na samostudium v tématech IT Support a Digital Marketing & E-Commerce. Oba kurzy jsou v ukrajinštině a samostudium probíhá na vzdělávací platformě Coursera (Google Career Certifications). Kurzy se těší velkému zájmu a pokračujeme s nimi dále. 

4) Popularizace IT 

V celkovém součtu všech popularizačních aktivit jsme v Czechitas v loňském roce oslovili tématem digitálních technologií 61 511 lidí. Zde počítáme pouze tzv. kvalitně oslovené. V online prostoru odhadujeme, že jsme oslovili kolem 1 milionu uživatelů. Celkový kumulovaný počet zobrazení našich sdělení napříč médii je pak přes 45 milionů. 


Czechitas se také dostalo uznání na mezinárodní úrovni udělením ocenění Equals in Tech ve švýcarské Ženevě. Toto ocenění předává Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), což je specializovaná agentura OSN pro informační a komunikační technologie. Ocenění Equals in Tech založilo ITU v roce 2016 s cílem zmírnit genderovou digitální propast. Ocenění se uděluje ve čtyřech kategoriích: Access, Skills, Leadership a Research a Czechitas opanovali kategorii SKILLS. Uspěli jsme mezi 155 projekty z celého světa a jsme první organizací v Evropské unii, která ocenění dostala.
V Česku Czechitas vynikli mezi finalisty Cen SGDs (Naplňování cílů udržitelného rozvoje podle OSN) a mezi finalisty ocenění Neziskovka roku pořádaného NROS, kde jsme získali třetí místo v kategorii Velká neziskovka. 

Začátkem roku 2022, v rámci příprav (v předvoji) českého předsednictví EU, jsme dostali příležitost promluvit na téma gender digital divide na půdě OSN v Ženevě. Prezentovali jsme tzv. „policy makers“ z celého světa situaci v České republice a sdíleli příběh Czechitas vzdělávacích programů a přivádění nových talentů do IT.

Czechitas v Ženevě, OSN (2022)

V průběhu roku jsme společně s týmem Heads a se členkami správní rady vystoupili na konferencích a panelových diskuzích. Celkem jsme se zúčastnili na 30 konferencí a 8 rozhovorů či podcastů. 29x jsme přednášeli na téma digitálních dovedností a diverzity pro studenty středních a vysokých škol, pro učitele, zaměstnance našich partnerů a obecnou veřejnost jsme uspořádali několik workshopů (celkem tak 29 přednášek a workshopů). 

Jak jsem již uvedl výše, napříč všemi aktivitami Czechitas jsme tématem digitálních technologií oslovili 61 511 lidí. Naše popularizační videa na YouTube představující jednotlivá IT témata si lidé přehráli 31 733x. Workshopy „Poznej“ navštívilo 4593 lidí, kteří se chtěli dozvědět více o Czechitas a o tématech kurzů v naší nabídce.

Natočili jsme také 14 podcastů s hosty z řad našich absolventek, lektorů, týmových kolegů a osobností české IT scény. Na konci roku měly naše podcasty přes 14 600 poslechů.

Podcast s Martinem Janáčkem (SAP): Podporuji Czechitas, jsou skvěle vedená organizace 🎧

5) Komunita Czechitas

Jedním ze základních pilířů fungování Czechitas je komunita, jejíž součástí jsou účastnice a absolventky kurzů, naše partnerské společnosti, ale také širší tým. Ten představují všichni naši koučové, lektoři, mentoři, fotografové a workshopistky, kteří s námi spolupracují dobrovolně, nebo za symbolickou odměnu. Přináší do našich kurzů spoustu know-how a odborných dovedností přímo z praxe, vzájemnou podporu a dobrou náladu. V roce 2022 jsme intenzivně spolupracovali s celkem 617 členy komunity a širšího týmu Czechitas a neskutečně si vážíme toho, že nám pomáhají nést naši myšlenku a posouvat dovednosti nových talentů v IT.

Děkujeme tímto celé komunitě za rok 2022!

6) Partneři & Podporovatelé

Každý rok děkujeme partnerským firmám, které se jednak podílejí na vzdělávání nových IT talentů a zároveň se často stávají jejich prvními zaměstnavateli. Za rok 2022 patří díky devadesáti partnerským společnostem. Jmenovitě děkujeme za podporu generálním partnerům: CTP, Google.org, Microsoft Philanthropies, Škoda Auto, VELUX, IBM a organizace INCO.

Dále děkujeme za podporu strategickým partnerům: Accenture, Anthology (Blackboard), Avast, AT&T, Barclays, Cisco, Continental Barum, ČSOB, Gasnet, Honeywell, KARP, Oracle Netsuite, Robert Bosch České Budějovice, SAP, Thermofisher, Verizon.

V neposlední řadě také děkujeme partnerovi Škoda Auto, díky kterému je naše cestování příjemnější.  

Poskytnutá Škoda Octavia v Czechitas barvách.  

V roce 2022 jsme se také aktivně zapojovali do advokacie tématu kvalifikace žen a zvyšování jejich počtu v IT. Zakladatelka Czechitas Dita (Přikrylová) Formánková se stala členkou poradního týmu Ivana Bartoše, ministra pro digitalizaci (mimo to je také členkou Národní ekonomické rady vlády). Já jsem z pozice ředitele organizace pokračoval v pracovní skupině MPSV k připravovanému projektu digitálního vzdělávání v rámci Národního plánu obnovy. Oba jsme s Ditou spolupracovali na návrhu Strategie pro digitální vzdělávání v rámci Meziresortní skupiny pro digitální vzdělávání (od ledna 2023 Výbor pro digitální vzdělávání při RVIS).

Partnerem, respektive podporovatelem Czechitas se může stát kdokoliv. Nejjednodušší cesta, jak podpořit Czechitas, je převod přímo na účet (2800755355/2010). Další snadnou cestou je portál darujme.cz, přes který jsme v roce 2022 obdrželi 105 000 Kč. Všem individuálním dárcům moc děkujeme.

7) Nadační Fond Czechitas

V druhé polovině roku jsme založili Nadační fond, jehož hlavním cílem je poskytnout všem bez rozdílu možnost vzdělávat se v IT. Fond se zaměřuje na ty, kteří to nejvíc potřebují – znevýhodněné skupiny. Pro ty jsou připravena stipendia na vybrané kurzy z naší nabídky. O stipendium je možné zažádat prostřednictvím žádosti na webu fondu. Hlavním kritériem výběru je ekonomická a osobní situace a motivace žadatelky. Vedle standardní nabídky dotovaných kurzů, kdy účastnice platí pouze cca třetinu nákladů na daný kurz, je Nadační fond další možností, jak umožnit českým ženám vstup do IT, aniž by potřebovaly velkou finanční investici.

8) Změna je součástí DNA Czechitas

V postcovidovém roce 2022 jsme se na základě prognóz zpomalení ekonomiky rozhodli zúžit aktivity Czechitas, omezit cílové skupiny, kterým naši činnost adresujeme, a změnit strategii regionálního působení. V následujících letech budeme nadále podporovat především ženy – od středoškolaček, kterým odkrýváme svět IT a inspirujeme je pro studium na technických oborech VŠ, až po ženy ve středním věku (45+), kterým pomáháme získat digitální dovednosti a podporujeme je v kariérní změně směrem do IT. Postupně utlumujeme aktivity pro děti. Pro rok 2023 pozastavujeme také vzdělávací kurzy pro učitele, nicméně jsme připraveni realizovat akreditovaný dlouhodobý kurz digitálních dovedností pro učitele na základě konkrétní poptávky.

Díky krizi spojené s pandemií covidu-19 jsme již od roku 2020 začali oslovovat lidi napříč celou Českou republikou. Na kurzy se nám tak hlásí ženy ze všech koutů republiky a pochopitelně v digitální době preferují až z 80 % online formu výuky nebo možnost vybrat si, zda přijdou na danou hodinu kurzu osobně, nebo se připojí vzdáleně, dle nastalé situace. Od roku 2023 proto budeme realizovat pravidelnou prezenční výuku pouze v Praze, Brně a Ostravě. Ve všech ostatních regionech již nebudeme mít fyzické zastoupení, ale nadále budeme cíleně v regionech působit pomocí osvětových a vzdělávacích aktivit a nabízet online formu výuky.

Mapa ČR s počty a procenty za účastníky vzdělávacích akcí 2022


9) Czechitas tým

V minulém roce proběhly důležité změny a posuny ve vedení týmu Czechitas. Na začátku roku jsme v týmu přivítali zkušenou HRistku, ženu zapálenou pro firemní kulturu, vzdělávání a péči o zaměstnance celkově Janu Procházkovou (Head of People & Culture). Paralelně s příchodem Janči se z role péče o tým přesunula odvážná kolegyně Olga Maximová do vedení týmu fundraisingu a rozvoje vztahů s dárci v roli Head of Development, který se stará o naše individuální dárce, grantové žádosti a rozvoj mezinárodní spolupráce a vizibility Czechitas. V létě jsme posílili tým marketingu o agenturami ostřílenou Kristinu Sedeke (Head of Marketing) a ta se díky bohatým zkušenostem stala také klíčovým členem týmu komunikace projektu Strive Czechia za Czechitas.


Od druhého kvartálu roku 2022 jsme také pracovali na rozdělení kompetencí ředitelské role, která se nad rámec strategického a provozního řízení rozrostla o agendu spolupráce se státem (MPSV, MŠMT, Meziresortní skupina pro digitální vzdělávání) a přesahovou práci s daty a měřením dopadu Czechitas na českou společnost. Pro udržitelnost organizace i členů týmu jsme identifikovali potřebu rozdělení na role strategického a provozního ředitele. Do role provozní ředitelky (COO) v průběhu druhé poloviny minulého roku dorostla naše úžasná srdcařka Lucie Mairychová (dříve Head of Product & Operations) a díky našemu novému rozdělení rolí jsme provedli další dílčí změny ve struktuře týmu Czechitas s platností od 1. 1. 2023.


Náš letní teambuilding, Kopidlno, 2022

Všem našim 89 zaměstnancům napříč republikou, správní radě a celému širšímu týmu z celého srdce děkuji za obrovské nasazení a spolupráci, za jejich pokoru, vstřícný přístup ke změnám a za jejich velké srdce, které dávají každému příběhu, jejž Czechitas píšou.

Společně v roce 2023 vzbudíme zájem o technologie u dalších 45 000 lidí a naučíme pokročilé digitální dovednosti další tisíce žen, které posílí diverzitu IT sektoru v Česku. Těším se na to. 


Ondřej Čejka, CEO organizace

Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter