Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Projekty IV. běhu Digitální akademie Lite

#
min

Přečti si o tématech projektů, které vypracovaly absolventky IV. běhu školy datové analýzy v Brně.

Aby holky úspěšně dokončily naši tříměsíční školu datové analýzy – Digitální akademii, musely kromě absolvování výukových bloků také vytvořit a odprezentovat svůj závěrečný projekt. Tyto projekty účastnice vypracovaly ve spolupráci s mentory. Níže se můžeš podívat na obhájené projekty z IV. běhu Akademie v Brně. 

Chceš se přihlásit do Digitální akademie?

Mrkni na otevřené registrace

Analýza nestrukturovaných dat za účelem nalezení možného zajímavého vzorce

První krok - příprava a čištění dat, jejich pochopení, vyhodnocení a parsování. Další krok - klasifikace objektů do skupin, možné přidání dalších atributů a jejich následná frekvenční analýza. Poslední fáze - interpretace a vizualizace dat.

Martina Trnková

Analýza a vizualizace dat o čerpání dotací

Analýza dat a její grafické zpracování. Vytvoření GUI v python tkinteru, kde budou uloženy předchozí výstupy.

Lenka Konopáčová

Analýza a vizualizace dat ze závodů v orientačním běhu

Vytvoření webového rozhraní pro vizualizaci dat a základních statistik jednotlivých závodníků v orientačním běhu ve formě dashboardů typu Strava, Garmin Connect apod.

Lenka Knapová

Knapova

Analýza chování spotřebitelů leteckých služeb v závislosti na externích socio-ekonomických veličinách

Analýza veličiny charakterizující zákazníka společnosti Kiwi.com při koupi jejich služeb a zjištění, zda existuje spojitost mezi těmito veličinami a externími ekonomickými veličinami, např. vývojem kurzů světových měn, mírou inflace a podobně.

Kateřina Šujanová

Analýza chování zákazníka na webových stránkách iLikeSharePoint

Analýza chování zákazníků na webových stránkách existující neziskové organizace: kteří zákazníci stránku navštěvují, kdy je návštěvnost nejvyšší, co návštěvnost ovlivňuje, z jaké země. Analýza souvisejících odkazů na sociálních sítích – Facebook.

Dana Bajaneza

Analýza chování zákazníka v čase v závislosti na zveřejněném obsahu

Analýza dat v prostředí firmy, která se zabývá poskytováním služeb za účelem lepšího fungování provozu a zviditelnění se.

Tatiana Klapková

Analýza dat hotelu

Analýza dostupných dat poskytnutých majitelem hotelu a tvorba dashboardu z Power BI. Bude nás zajímat hlavně obsazenost, národnosti hostů, původ rezervace a délka pobytu. Data z CRM budeme porovnávat s daty z Google Analytics.

Pavla Kučerová

Analýza dat prodeje osobních automobilů značky Škoda a jejich následná vizualizace v programu PowerBI

Zpracování dat a grafické zpracování výstupů pro efektivnější prodej vozidel.

Kristýna Ullreich

Analýza letních Olympijských her

Ukázka co nejvíce znalostí získaných v kurzu na vybraných datech a hledání přesahu do budoucnosti.

Hana Chajdová

Analýza nabídky a poptávky na pracovním trhu pro absolventy vysokých škol dle oborů – probíhající příprava studentů na vysokých školách a jejich následné uplatnění na trhu práce

Výstup - prezentace v Power BI, kterou by mohli využít studenti pro volbu studijního oboru na VŠ.   

Marta Cvečková

Analýza obchodních výsledků v návaznosti na používání CRM systému

Anonymizace zpracovávaných dat z SQL a CRM systému Pipedrive a jejich analýza s ohledem na obchodní výsledky firmy.

Lenka Švrčinová

Analýza procesu onboardingu nových partnerů ve společnosti Kentico

Stanovení způsobu, jak se bude proces analyzovat, s jakými daty budeme pracovat a jakým způsobem vhodně vizualizovat výsledek. Cílem analýzy jsou také nové pohledy na proces jako takový, identifikace potenciálních problémů, formulování nových hypotéz a způsobů, jak ho zlepšit.

Michaela Šebestová

Automatické zpracování podkladů pro vyhodnocení vybraných KPI

Prošlapání cesty k pravidelným manažerským reportům pro naše zákazníky (i pro naši firmu) a sepsání „kuchařky“ jak na to. Největší výzvu vidím v tom, jak data automaticky zpracovávat a jak dostat všechny potřebné údaje z informačního systému.

Petra Havlínová

Automatizace analýzy a vizualizace rozhodovací činnosti soudu

Zautomatizování činnosti, kterou v práci vykonáváme pracným a časově náročným způsobem, tj. vytváření pravidelných reportů. Zajímají mne hlavně vývoj počtů napadených, vyřízených a nevyřízených věcí v čase, rozpad na jednotlivé agendy a soudce, délka řízení atd. Součástí projektu je pak vizualizace výsledků pro důkladnou a efektivní analýzu rozhodování soudu. 

Lucia Vargová

Data Quality Monitoring for Limit Management System

Creation of the first prototype for DQ Monitoring based on SQL.

Lenka Zbranková

Generátor sportovních kurzů

Tvorba aplikace (prototyp aplikace), která bude sloužit k vyhledávání a srovnávání kurzů dle konkrétních časových možností uživatele.

Veronika Štěpáníková

INSTA(NTNÍ) CITY - Využitelnost instagramových dat v městském plánování

Ověření využitelnosti otevřených dat z Instagramu v územním plánování a co vše je možné z těchto dat o městě vyčíst. Ráda bych se věnovala příkladu na městě Brně. Téma projektu zapadá do konceptu mé vlastní disertační práce.

Eva Horáková

Optimalizace plánovaní - usnadnění vyhledávaní potřebných informací

Tvorba databáze v SQL z několika excelových souborů, kdy výstupem bude sada reportů, kde budou všechny informace potřebné pro rozhodnutí plánování zásilek pro zákazníka a uchování dat pro analýzu odchylek od požadavků zákazníka.

Jana Huserková

Podpora začínajícího podnikání zaměřeného na prodej výrobků a poskytování služeb 

Tvorba template nástroje analýzy dat pro začínající firmu. Zaměřím se na čištění a analýzu dat, které získám pomocí dotazníku. Tímto projektem pomohu reálně vznikající firmě, za což jsem ráda, jelikož tím dostává můj projekt hmatatelný smysl.

Barbora Junová

Predikce rizika odchodu zaměstnanců 

Cílem je zjistit, jaké atributy vedou zaměstnance k opuštění firmy, popřípadě zjistit další zajímavé korelace mezi atributy. 

Monika Podborská

Podborska

Prezidentská kampaň z pohledu sociálních sítí 

Zpracování dat z monitorace příspěvků na internetu o kandidátech na prezidenta ČR a stáhnutí a zpracování dat z jejich transparentních účtů. Všechna data budou vizualizována. 

Blanka Kubešová

Tvorba databáze a analýza dat konkrétní firmy

Zpracování dat konkrétní jazykové školy pro její další firemní rozvoj ve smyslu uspořádání priorit a hledání nových příležitostí na trhu. Návrh relační databáze, identifikace, analýza a zpracování dat. Následné vytvoření přehledného reportu, který bude dále sloužit pro potřeby firmy.

Kateřina Tmějová 

Vyhodnocení efektivity jednotlivých pozic na zbožových srovnávačích

Zpracování marketingových dat (jsem moc vděčná Honzovi, že mi to umožnil). Cílem mé práce bude vyhodnotit efektivitu vynaložených finančních prostředků na umístění se na pozici 1, 2 a 3 na zbožových srovnávačích heureka.sk a heureka.cz a následně navrhnout optimalizace do budoucna.

Eliška Gunišová

Vytvoření algoritmu pro vývoj ceny letenek v čase

Analýza rychlosti a velikosti změn nabídek letenek na různých úrovních granularity.

Sabina Žochová

Vytvoření reportu pro manažera obchodního týmu - dlouhodobá analýza klíčových ukazatelů obchodního týmu a příprava podkladů pro plánování obchodních cílů

Tvorba reportu v Power BI na aktuálních datech, ale i datech z předchozích let. Za pomoci reportu bude možné jednoduše sledovat vývoj jednotlivých ukazatelů v čase i v průběhu let, jak za jednotlivé členy obchodního týmu, tak potažmo i za celý tým. Tento ukazatel bude také možné vizualizovat v grafu. Dalším výstupem budou podklady pro plánování následující kampaně (délka trvání jednoho katalogu, ne reklamní kampaň) u zvolených ukazatelů s předvyplněnými hodnotami za předchozí roky. Součástí budou také reporty s podklady pro prezentace na porady podle interních firemních nastavení a požadavků.

Vladimíra Skalová

Vývoj aplikace pro pejskaře

Tvorba webové aplikace pro pejskaře, kde budou zaznačeny výběhy pro psy, příp. jiné vhodné plochy. U každého výběhu bude komunikační kanál pro smluvení času, příp. diskuze.

Alexandra Suchánková

 
Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter