Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Projekty III. běhu Digitální akademie

#
min

Přečti si o tématech projektů, které vypracovaly absolventky III. běhu školy datové analýzy v Praze.

Aby holky úspěšně dokončily naši tříměsíční školu datové analýzy – Digitální akademii, musely kromě absolvování výukových bloků také vytvořit a odprezentovat svůj závěrečný projekt. Tyto projekty účastnice vypracovaly ve spolupráci s mentory. Níže se můžeš podívat na obhájené projekty z III. běhu Akademie v Praze. 

Chceš se přihlásit do Digitální akademie?

MRKNI NA OTEVŘENÉ REGISTRACE

Analýza cen léčivých přípravků

Analýza cen léků a jejich distribuce na základě otevřených dat poskytovaných SÚKL (Státním ústavem pro kontrolu léčiv). Analýza lépe cenově dostupných alternativ léků se stejnou účinnou látkou.

Barbora Hájíčková

Hajickova

Analýza dat společnosti Le Premier

Zjistit např., co ovlivňuje návštěvnost kamenných obchodů.

Barbora Boháčková

Analýza dat z mateřského portálu mimibazar.cz

Cílem je zjistit nejčastěji používané suroviny v receptech maminek. Dále pak vytvořit model na to, které suroviny se nejčastěji pojí spolu, což by mohlo být základem pro tvorbu generátoru receptů.

Martina Nemčoková

Analýza efektivity kurzů Economic Discovery Hub

EDH je platforma, která vysokoškolákům a absolventům zdarma nabízí kurzy v oblasti aplikované data science, teoretické ekonomie a soft skills. Cílem projektu je zjednodušení procesu výběru účastníků na jednotlivé kurzy (přehled, kdo se v minulosti hlásil na které kurzy a jakou měl docházku) a zautomatizování tvorby reportů.

Katarína Strnková

Analýza návštěvnosti webu Eduin

Cílem závěrečné práce je poskytnout společnosti Eduin přehled o dění na jejich webových stránkách v podobě návštěvnosti stránek, nejvyhledávanějších témat, prokliků, typů používaných mobilních zařízení apod. Jedním z cílů práce je vytvořit návrhy dalšího rozvoje webu v podobě informací, které by bylo vhodné sledovat ve vztahu k provozu stránky.

Lenka Dlugošová

Analýza odměňování ve firmě

Tvorba nástroje, jehož pomocí bude možné analyzovat odměňování ve firmě. Jde o to, že pro management je potřeba vyrobit výstup, který ukáže, jak manažeři během určené doby naplánovali v systému bonusy a navýšení mezd (kolik se utratilo v rozdělení na regiony, země, v porovnání s minulými lety apod.) Projekt pro Digitální akademii bude zpracováván na dummy datech vzniklých během testování a modifikovaných vzhledem k ochraně dat dané společnosti.

Ivona Zelinková

Analýza výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Analýza volebních výsledků, sledování trendů volební účasti v závislosti na velikosti obce (tvorba map) a podpory stran v závislosti na velikosti obce a v rámci ČR (tvorba map), demografický rozbor kandidátů, kteří získali mandát napříč stranami a shrnutí výsledků voleb. Řešení připraveno pro porovnání s ostatními roky voleb do PS.

Hana Dýnková

Analýza závislosti hladiny cukru v krvi na časových proměnných

Analýza dat z kontinuálního měření hladiny cukru (glykémie) získaných pomocí podkožního senzoru, vždy v 5minutových intervalech od 8leté Amálky, které byl diagnostikován diabetes mellitus 1. typu. Tato data jsou v reálném čase ukládána na cloud. Vedle glykémie se zaznamenává také léčba (podávání bazálního a bolusového inzulínu).

Cílem projektu je zjistit závislost hladiny glykémie na různých proměnných, např. v průběhu dne, podle počasí, dne v týdnu, lunárního cyklu, prázdnin či ročního období. Budu se snažit zjistit, kdy je hladina v optimálních hodnotách a kdy nejčastěji dochází k výkyvům.

Renata Krasulová

Analýza závislosti stížností na odchodu zákazníka v telekomunikacích

Výzkum, zda-li jsou odchody zákazníků závislé na stížnostech, tzn. předcházejí stížnosti odchodům zákazníka?

Zuzana Guttenová

Aplikace pro boulderovou databázi

Tvorba jednoduché (offline) aplikace pro konkrétní boulderovou oblast, ve které bude možné vyhledávat podle vybraných filtrů.

Tereza Sekyrová

Automatizace a Digitální revoluce v Elixíru

Zpracování dat k výroční zprávě a navržení automatických procesů pro administrativní agendu.

Nicola Kučerová, Klára Procházková

Databázování forenzních NGS (NextGenerationSequencing) dat

Tvorba nástroje k analýze a databázování forenzních NGS dat včetně automatizovaného importu.

Pavla Coufalová

Coufalova

Dobré zprávy

Mobilní aplikace jen s pozitivními zprávami.

Monika Vlčková

Empty Runs

Projekt si klade za cíl využití empty runs a dodání zákazníků do busů, které jedou naprázdno.

Anna Mai, Štěpánka Prucková

Mai

Generátor testovacích dat

Tvorba programu pro generování testovacích dat do demo verze aplikace ROIvenue. Tato aplikace analyzuje efektivitu marketingových rozhodnutí, přičemž kombinuje data z interních systémů klienta a externích zdrojů (např. Google Analytics). Testovací data budou generována na základě navržených business cases.

Markéta Patáková

Jak vyhodnocovat přínos a efektivitu blogu pro klienta

Navržení metodiky pro vyhodnocování webu a představení reportu.

Anna Jasková

Mapa latentní kriminality

Vizualizace viktimizačního výzkumu tak, aby byly výsledky z výzkumu ministerstva spravedlnosti přístupnější pro veřejnost, ne pouze pro akademickou obec. Na vytvořených stránkách bude umístěna mapa, kde si každý bude moci interaktivní formou prohlédnout, kdo se kde stal obětí jakého trestného činu a srovnat to s oficiálními statistikami. Zároveň bude možné na základě formuláře vypočítat pravděpodobnost viktimizace daného trestného činu. 

Martina Pešková

Marketingový průzkum zaměřený na odborné vzdělávací kurzy

Průzkum zájmu lidí o kurzy, výběr důležitého kritéria a preference, navrhnutí možností na zlepšení.

Radka Nekovářová

Modernizace reportů In-linky

Cílem práce je zkonsolidovat data a vytvořit nový datový model, ze kterého bude možné jednoduše dělat reporty pro potřeby In-linky. Data jsou zpracována v Keboola Connection a dashboardy v Power BI.

Jana Zuzaňáková

Návrh inovativního Telco produktu pro konverzi Hotspot uživatelů na zákazníky Telco operátora

Návrh data-driven Telco produktu, který umožní v reálném čase segmentovat uživatele hotspotů a poskytnout jim personalizované nabídky. S využitím pokročilých analytických nástrojů Exponea platformy osloví uživatele pro ně nejvhodnějším kanálem a bude jim doručovat nabídky Telco operátora. Design produktu je postaven na dodržování GDPR – tváří produktu se stane kreslená postavička Meggie, garantka férového zacházení s daty uživatelů.

Markéta Kopalová

Kopalova

Personalizovaný TV program

Na základě přednastavených filtrů dle preferencí uživatele nabízí program funkci přehledného procházení TV programu včetně možnosti dalšího filtrování a vytvoření vlastního seznamu preferovaných programů. Možnost dalšího rozšíření – spárování s hodnocením pořadů na ČSFD.

Zuzana Marvanová

Pohled na nezaměstnanost v ČR, hrubou mzdu a dopad na rodinu

Cílem práce je získat všeobecný přehled o nezaměstnanosti lidí v ČR v propojení s dosaženou mzdou a dopad na dění v rodině.

Bc. Soňa Fabanová

Predikce poruch vodních pump v Tanzánii

Na základě dostupných dat od společnosti Taarifa a Tanzanian Ministry of Water analyzovat funkčnost či nefunkčnost vodních pump v Tanzánii v závislosti na vybraných faktorech, jako je typ čerpadla, instalace, umístění… a s ohledem na další proměnné. Cílem analýzy je predikovat funkčnost vodních pump tak, aby byla zachována co nejmenší poruchovost a pitná voda byla k dispozici.

Hana Mrázková

Rozpoznávání obrázků pomocí neuronových sítí

Cílem práce bylo poznat hluboké učení (Deep learning) v oblasti rozpoznávání obrazu, probrat model poskytnutý mentorem a zkusit tento model modifikovat.

Ksenia Sorokina

Sentiment analysis tweetů ve vztahu k nezávislosti Katalánska

Zobrazení vývoje vnímání nezávislosti Katalánska v závislosti k jednotlivým událostem.

Barbora Jirošová

Srovnání medicínského využití, návykového potenciálu a poměru přínosů a rizik psychedelik s vybranými drogami pomocí analýzy dat z Global Drug Survey

Analýza dotazníkových dat zodpovězení otázky, zda psychedelika skutečně naplňují definici kategorie drog Schedule I – tj. že nemají žádné medicínské využití, vysoký potenciál zneužití a nízký poměr přínosů a rizik.

Pavlína Nováková

Studentské feedbacky pro letní akademii Discover

Cílem je a) zpracování a analýza dat z letošního ročníku a jejich online publikace pro organizátory akademie, b) automatizace feedbackového procesu pro příští ročník.

Barbora Spáčilová

Textová analýza tématu „smart city“

Popis tématu  „smart cities v českých médiích. Kdy se toto téma v českých médiích objevilo? Co se pod pojmem smart city skrývá? Jaká je jeho definice? Liší se pojetí smart city ve veřejnoprávních a soukromých médiích? Týká se toto téma i České republiky? Jakých měst konkrétně? Jak téma zpracovávají zastupitelské úřady jednotlivých měst? Lze se dopátrat finančních plánů? Či lze vidět už zainvestované peníze? Do jakých konkrétních oblastí, produktů apod. byly/budou tyto finance zainvestovány. Lze takto získané informace využít jako základ výzkumu trhu pro technologické startupy?

Lenka Žihlová

Volby 2017 na sociálních sítích (Twitter, Facebook)

Popis nedávných voleb do poslanecké sněmovny optikou sociálních sítí (Twitter, Facebook). Konkrétně ukázat rozdíly mezi jednotlivými médii, zkusit najít strany s největším počtem robotů, najít nejčastěji odkazované domény z oficiálních profilů jednotlivých stran. Dále ukázat některou typickou rétoriku jednotlivých stran/příznivců, jak se vyvíjela interakce mezi leadery a významnými osobnostmi jednotlivých stran (najít tyto leadery/osobnosti) a jak se situace změnila po volbách.

Adéla Kamenská, Veronika Pešková

Vybudování datového modelu pro analýzu a optimalizaci promoční strategie daného výrobku

Analýza marketingové strategie aplikované na dané produkty, vzájemné porovnání a nezbytná vizualizace dat.

Jitka Pavlová

Webová a business analýza dat pro spa salón

Tvorba dashboardu, který vizualizuje business analýzu konkrétního podniku včetně motivace pro zaměstnance. Nalezení vhodného marketingu pro vyhledávače a správně zacílené reklamy.

Alesia Žiljajeva

Zpracování olympijských dat

Porovnání sportovních hvězd minulosti se současností.

Lucia Schoberová

end...

 
Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter