Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Projekty II. běhu Digitální akademie

#
min

Přečti si o tématech projektů, které vypracovaly absolventky II. běhu školy datové analýzy v Brně.

Aby holky úspěšně dokončily naši tříměsíční školu datové analýzy – Digitální akademii, musely kromě absolvování výukových bloků navíc vytvořit a odprezentovat svůj závěrečný projekt. Tyto projekty účastnice vypracovaly ve spolupráci s mentory. Níže se můžeš podívat na obhájené projekty z II. běhu Akademie v Brně. 

Chceš se přihlásit do Digitální akademie?

Mrkni na otevřené registrace

Využití bayesian structural time series modelu pro vyhodnocení dopadu kampaně na obrat eshopu

Srovnání nákladů a obratů e-shopu před a po zahájení marketingové kampaně a vyhonocení reálného dopadu kampaně na tyto proměnné.

Markéta Kněžínková

Analýza a vyhodnocení firemních webových stránek a PPC kampaní

Práce  s Google Analytics a Google Adwords, orientování se v nich a porozumění poskytovaným údajům; identifikování dat, která by mohla být pro firmu zajímavá, nalezení jednotlivých vazeb mezi nimi; seznámení se s API pro Google Analytics v Power BI; importování dat do Power BI, případně chybějící data získat pomocí sestavy z Google Adwords; automatizace celého procesu; v případě potřeby pročištění dat; tvorba přehledného reportu, který bude dále sloužit pro potřeby firmy a jako předloha v případě zájmu zákazníka o analýzy z Google Analytics a Google Adwords.

Lucie Mifková

Automatická segmentace zákazníků na základě RFM analýzy

Studium principu RFM analýzy, zpracování podkladových dat pro RFM analýzu ve formátu csv nebo excel, navržení automatizovaného řešení, které umožní klasifikovat zákazníky podle RFM skóre a interpretace výsledků analýzy (kteří zákazníci jsou VIP, odpadlíci apod.).

Tereza Hrudková

Analýza úspěšnosti marketingových kampaní na Facebooku, její vyhodnocení a tvorba strategie pro klienta na míru

Čtení Facebook Insights, jejich analýza a na základě výsledků provedená analýza úspěšnosti jednotlivých marketingových kampaní konkretního klienta na Facebooku v časovém horizontu několika měsíců. Následné doporučení klientovi správné strategie jeho dalšího chování a řešení kampaní vyplývající ze závěrů analýzy - jako například do jakých typů kampaní má smysl se pouštět, co má na základě analýzy největší efekt.

Ivana Matoušková

Analýza chování návštěvníků webových stránek

Analýza chování návštěvníků konkrétních webových stránek – na jaké sekce webu se návštěvníci zaměřují, z jakých zdrojů přicházejí a jak se liší chování mobilních uživatelů. Ze zjištěných poznatků vyvozena doporučení, jejichž aplikace by měla vést ke zvýšení návštěvnosti a spokojenosti návštěvníků, případně i k vyšším ziskům webu.

Markéta Glozarová

Automatizace vyhodnocování AdWords kampaní

Tvorba automatického reportingu pro uživatele Google AdWords, kteří nemají zdroje na placené nástroje, a následného sepsání návodu, aby daný proces mohl kdokoli využít.

Nikol Kupková

Sociokulturní analýza několika maloměst

Zjišťování, zda jsou nějaké rozdíly mezi maloměsty a v rámci jednotlivých maloměst - obyvatelé, vybavenost.

Kateřina Tomášková

Časosběrná analýza dat ze sociálních sítí

Poskytnutí uživatelům sociálních sítí nástroj pro vizuální reprezentaci efektivity a vlivu jejich aktivit.

Jana Fedrová

Srovnání efektu veganské, vegetariánské stravy a stravy obsahující maso na zdraví a kvalitu života

Metaanalýza existujících studíí, srovnání jejich výsledků, shrnutí a závěr.

Veronika Holcnerová

Analýza úspěšnosti marketingových kampaní na Facebooku, jejich vyhodnocení a tvorba strategie pro klienta na míru

Naučit se číst ve Facebook Insights, analyzovat je a na jejich základě zanalyzovat úspěšnost jednotlivých marketingových kampaní konkrétního klienta na Facebooku v časovém horizontě několika měsíců (až půl roku). Následně na základě výsledků doporučit klientovi správnou strategii jeho dalšího chování a řešení kampaní. Jako například do jakých typů kampaní má pro něj smysl se pouštět - co mělo na základě analýzy největší efekt.

Ľubomíra Buricová

Tvorba dashboardu z dat v databázi LMS Moodle

Zpřístupnění přehledným a pochopitelným způsobem učitelům na FF MU data z jejich e-learningových kurzů (Moodle). Po zadání ID kurzu by se měli učitelé dozvědět základní statistiky typu – kolik studentů kurz navštěvovalo, kolik studijních materiálů měli k dispozici, kolik testových otázek bylo použito, jaké studijní materiály si studenti nejčastěji zobrazovali a jaké naopak třeba vůbec nepoužívali, jaké otázky byly nejlehčí a jaké nejtěžší apod. Takto zpracovaná data by měla ideálně v budoucnu sloužit k vylepšování online výuky.

Petra Hanušková

Vytvoření analytiky pro data Czechitas

Pročištění a sjednocení stávajících dat sbíraných do Google formulářů a Excelu a vytvoření analytiky, která by pomohla zodpovědět otázky, které Czechitas v souvislosti s kurzy a účastnicemi kurzů mají.

Zdislava Kyseláková

Zákaznická analytika s využitím RFM analýzy

Úprava, zpracování a analýza dat nad vybraným souborem zákazníků, jejich segmentace s využití RFM analýzy, zpracování výsledků a vypracování doporučení na základě zjištění (optimalizace oslovování zákazníků). 

Ivana Žoldaková

Program pro optimalizaci sběru a čištění dat v prostředí malého podniku

Zefektivnění práce s daty v konkrétní společnosti, zkonstruování programu k prevenci chyb při sběru dat a automatizaci procesu čištění, dále pak příprava dat pro další potencionální rozšíření programu jako nástroje pro reporting a plánování logistiky.

Veronika Kobylková

Analýza změn chování uživatele po redesignu webu

Zjišťování změn chování uživatele po redesignu webu. Kde jsou slabá místa nového webového řešení a kde může klient přicházet o konverze.

Lucie Mořkovská

Analýza výkonu verifikačního nástroje DIVINE

Vizualizace dat pro účely usnadnění analýzy výkonu nástroje DIVINE, s důrazem na vývoj výkonu v čase a snadné odhalování výkonnostních regresí.

Terezie Vahalová

Aplikace pro náhodný výběr filmu

Ukázka, že data nemusí být využívána jenom pro racionální rozhodování. Mám pocit, že se ze světa vytrácí radost z objevování. Proto při spuštění mé aplikace Vám budou ukázány dvojice náhodných obrázků, které budou napojeny na různá kritéria (délka filmu, země, žánr,...). Uživatel pocitově vybere, který obrázek se mu momentálně líbí víc a na základě toho mu budou vybrány 3 filmy, které odpovídají jeho náladě. Do budoucna si představuji, že aplikace Vám bude schopna dávat jednoduché statistiky (kolik minut jsi strávil koukáním na filmy, z jakých zemí se nejčastěji koukáš, od jakého režiséra, atd.).

Barbora Najmanová

Analýza potenciálu pracovního uplatnění populace seniorů

Rozklíčování otázky jaký je potenciál zužitkování pracovních zkušeností seniorů v ČR (na základě vyhodnocení vzdělání, pracovního uplatnění, pracovních pozic atd. + projekce stárnutí populace).

Výsledek práce bude sloužit jako podklad k dalšímu projektu, který na základě výsledků analýzy navrhne aplikaci / webové rozhraní, které bude spojovat lidi vyššího věku s firmami, které budou mít zájem o spolupráci se seniory. Tento projekt bude mít za cíl najít uplatnění pro lidi v před důchodovém nebo důchodovém věku.

Kamila Chramostová

Členský systém Czechitas

Tvorba funkční IS organizace Czechitas zahrnující sekci pro uživatele, tzv. členský systém, možnost přihlášení se na vzdělávací kurzy, sledování historie účasti na kurzech. Systém bude naplněn daty, která budou mít stejný formát jako dosavadní přihlašovací Google Forms na Czechitas akce.

Kateřina Brabcová

Produktová analýza zahraničních trhů

Porovnání průměrných cen TOP 50 produktů z vybraných kategorií z českého trhu se stejnými produkty na zahraničních trzích (Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko) za pomoci srovnání návštěvnosti příslušných e-shopů a následná vizualizace dat.

Sabina Křížová

RFM analýza

Analýza chování zákazníků na základě anonymních objednávkových dat zpracovaná v programu R a vizualizace dat v Power BI.

Markéta Lopraisová

Analýza dat MZK

Analýza vstupních dat, vizualizace dat (trend výpůjček, trend uživatelů, predikce uvedených skupin), doporučení knih.

Lucia Blašťáková

Developer Community Sponger

Sběr a zpracování dat z developer community fór konkurentů z oblasti vývoje LMS systémů.

Fóra obsahují nápady na další funkcionality systému, komentáře, dotazy k současným funkcionalitám a hlasování o zařazení nových funkcionalit, modulů či vylepšení do vývoje.

Důvodem sledování konkurence je možnost vypozorovat směr zájmu konkurenta, zmapovat obecné trendy a požadavky uživatelů konkurence a adekvátně přizpůsobit vlastní vývoj. Pravidelným analyzováním aktivních fór společností s velkou uživatelskou základnou (miliony uživatelů různých segmentů) dojde k zefektivnění vlastního vývoje a řešení je využitelné i pro další možné oblasti trhu – neomezuje se pouze na online vzdělávání.

Veronika Šancová

Analýza zahraničních trhů

Na základě mého přání se jedná o reálný projekt. Je to zakázka pro ředitele Heuréka.cz, která bude použita k prezentaci na e-commerce fóru. Jedná se o analýzu zahraničních trhů - DE,HU,SK - zmapování podmínek pro možnou expanzi.

Simona Križovská

Ověření hypotézy, zda má Airbnb významný vliv na běžné pronájmy

Provedeno vyhodnocení nabídek pronájmů na Airbnb pro konkrétní vybrané městské části Prahy. Výsledky pak srovnány s běžnými cenami pronájmů. Výstupem vyhodnocení aktuálního stavu trhu s pronájmy.

Zuzana Uhříková

Analyza návštěvnosti turistů v českých ubytovacích zařízeních

Žebříček oblíbených cílových destinací v tuzemsku a zamyšlení se nad tím, proč právě tam míří turisté (rezidenti/nerezidenti).

Ivana Mitáčková

Internetové obchody pohledem ČOI

Kontroluje ČOI internetové obchody? Jakých prohřešků proti zákonu se internetové obchody nejčastěji dopouští a jaké jsou za to sankce? Jak se tyto údaje proměnily v průběhu 5let? Cílem práce je hledání odpovědí na tyto a mnohé další otázky, které mě během práce napadnou.

Michaela Raková

RFM segmentace - vizualizace a interpretace výstupu automatizovaného řešení zákaznické klasifikace

Studium principů RFM analýzy, zpracování podkladových dat pro RFM analýzu ve formátu csv nebo excel, vizualizace a interpretace výsledků automatizované RFM segmentace.

Tereza Hrudková

Automatizace RFM

Návrh automatizovaného řešení, které umožní klasifikovat zákazníky podle RFM skóre

Lucia Blašťáková

 
Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter