Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Projekty Digitální akademie: Data v Praze - podzim 2020

#
min

Přečti si o tématech projektů, které vypracovaly absolventky školy datové analýzy v Praze na podzim 2020.

Nejúspěšnější projekty

Vítězný projekt a Nejoblíbenější projekt publika - Cyber Security - Analýza kybernetických útoků a úniků dat

Cílem projektu bylo zvýšit zájem běžných uživatelů technologií o kybernetickou bezpečnost a to tím, že je představen vývoj útoků v čase, porovnání typů útoků a zároveň doporučení jak útokům předcházet a co naopak dělat v případě, že se s ním uživatel setká. V rámci tématu je poukázáno na souvislost mezi kybernetickými útoky a úniky dat, která mohou vést uživatele k větší opatrnosti z hlediska využívání různých služeb. Součástí projektu je také praktická část.

Anna Střeštíková


Projekt s nejvyšší technickou úrovní - Hodnocení výkonnosti poboček sítě hračkářství

Sytém hodnotících parametrů, které doporučí obchodníkovi změny ve velikosti nebo lokaci poboček.

Tereza Froňková & Kamila Vondráčková


Projekt s největším společenským přesahem - Analýza hlasování politiků (sněmovna, senát) v letech 2013 - 2020

Analýza rozsáhlého datasetu, vyhledání užitečných a zajímavých vhledů do tohoto datasetu, jeho zatraktivnění pro veřejnost.

Jana Poesová & Marie Kindermannová


Další projekty

Analýza autodopravy v Praze a zhodnocení kvality měření strategických dopravních detektorů

Analýza Pražské autodopravy se zvýrazněním současné situace, její skladby a vliv počasí na ni. Dále hodnotíme kvalitu měření všech nám dostupných dostupných strategických dopravních detektorů.

Martina Walková Cudziková & Tereza Ešner


Analýza Centra Porodní Asistence Nemocnice Na Bulovce

Vliv otevření CPA na strukturu pacientek. Analýza nárůstu počtu spontánních porodů a srovnání poměrů spontánních porodů vs. císařské řezy v kontextu se statistikami za všechny porodnice v Praze. Kalkulace návratnosti investovaných nákladů do zřízení dvou apartmánů, které jsou nabízeny v rámci nadstandardních služeb.

Karolina Jandová & Mária Králiková


Analýza konkurence pro novou kosmetickou značku

Analýza konkurence pro našeho klienta, kterým je nová kosmetická značka, která chce expandovat na český trh. Naše analýza klientovi pomůže v rozhodování o základních podnikatelských otázkách: jakou zvolit cenu a velikost balení pro jeho produkty, tak aby vynikl na přeplněném trhu s kosmetickými produkty a pomoci mu s volbou klíčových slov na zacílené svojí marketingové strategie.

Tereza Augustinová & Soňa Hrdličková


Analýza návštěvnosti ve vybraných CHKO a cyklostezkách

Analýza vlivu počasí, akcí v daných oblastech a epidemie Covid-19 na návštěvnost vybraných CHKO a cyklostezek (zadání od Nadace Partnerství).

Karolina Jandová & Mária Králiková


Analýza on-line dárcovství v ČR

Projekt se zabývá analýzou dat z Darujme.cz. Jedná se o platformu pro on-line dárcovství v ČR, kterou používá více než 800 neziskových organizací. V projektu se věnujeme primárně celému roku 2019 (analýza celkového objemu darovaných peněz, počet darů, jejich struktura, nejúspěšnější organizace, projekty, dárcovské výzvy aj.), a i když za celý rok 2020 ještě data dostupná nejsou, vzhledem ke zcela novému fenoménu epidemie Covid-19 srovnáme data dostupná do září 2020 za tento rok se stejným obdobím roku 2019, a také se hned na začátku podíváme na celkový vývoj dárcovství za období, za které máme dostupná data, tj. 2016–2020, abychom si udělaly celkový obrázek. Také nás zajímalo, jestli a jak souvisí množství darovaných peněz s vývojem průměrné hrubé mzdy.

Kateřina Pánková & Martina Korandová


Analýza poskytovatelů zdravotní péče v ČR

Analýza poskytovatele zdravotních služeb ČR, kde jsou jednotlivé služby dle územních celků v ČR k dispozici a vizualizace jednotlivých územních celků a oborů/specializací. Tvorba přepočtu na obyvatele jednotlivých územních celků což vyústilo v zjištění, kde je nejlepší/nejhorší pokrytí vybraných zdravotních služeb.

Adéla Doležalová & Eva Vychodilová


Interaktivní průvodce po výběru ideální lokality k bydlení v Praze

Nástroj, který pomůže lidem vybrat vhodnou lokalitu k bydlení. Podle zvolených parametrů (ceny bydlení, dostupnost MHD, atp. ) získá uživatel čtvrti, které odpovídají jeho požadavkům. Přímo v mapě pak může sledovat docházkové a dojezdové vzdálenosti k zájmovým bodům a také najít konkrétní nabídky realitních kanceláří.

Hana Cimbaláková & Anna Saidlová


NaGympl: Analýza zájmu o studium na pražských osmiletých gymnáziích a úspěšnosti uchazečů v jednotné státní přijímací zkoušce

Analýza dat výsledků jednotné státní přijímací zkoušky na víceletá gymnázia za poslední čtyři roky v Praze a vizualizace, které pomohou rodičům a budoucím studentům najít tu správnou školu. Digitalizace dat (nestejnorodých pdf souborů, vytvořených převážně skenováním) a Databáze výsledků za každý rok na úrovni jednotlivé školy a uchazeče. Návrh řešení na automatickou extrakci souborů z úložiště a OCR. V analytické části realizována clusterizace škol podle zájmu o studium a minimálních nutných počtů bodů k přijetí, pohyb škol v clusterech v jednotlivých letech, porovnání výsledků přijímaček v čase a odlišnosti výsledků v roce 2020, kdy došlo kvůli omezením v důsledku rozšíření koronaviru ke změnám.

Kateřina Bobrakova-Timoškina & Kateřina Švubová


Návrh stackingu zásilek pro Liftago a porovnání se stávajícím řešením

Návrh zjednodušeného algoritmu stackingu zásilek. Dále porovnání tohoto řešení se stávajícím řešením, které Liftago využívá a to z hlediska najetých kilometrů.

Marie Ciroková & Mária Omastová


Pohyb cen akcií v době koronaviru

Analýza pohybu cen akcií v souvislosti s vývojem epidemie koronaviru na příkladu USA: rozdíly mezi odvětvími a jednotlivými společnostmi, vztah mezi cenami, počtem případů a sentimentem finančních zpráv

Yveta Melounová & Veronika Halamková


RFM segmentace klientů sázkové kanceláře

Tvorba kvalitního modelu pro shlukovou (clusterovou) analýzu dle tzv. RFM scóre klientů sázkové kanceláře. Ke zjištění optimálních segmentů zákazníků jsme využily různé způsoby standardizace dat a různé modely pro clustering (Robust Scaling, Z-score, Kmeans model, Equal-Width Discretization) Výsledkem projektu je přehledná charakteristika a vizualizace jednotlivých segmentů.

Klára Poštulková & Zuzana Šilpochová


Rusko v českých online médiích

Mapování toho, jakým kauzám týkajícím se Ruska se mezi lednem 2014 a říjnem 2020 věnovala česká internetová média, kteří mluvčí se k tématům nejčastěji vyjadřovali, a zda se míra prostoru věnovaná různým kauzám a mluvčím lišila podle média nebo jeho typu (mainstreamová vs. dezinformační média).

Eva Klímová & Karolína Horká


Z Černošic do Prahy a zpátky - analýza dojíždky

Analýza pohybu lidí mezi Černošicemi a Prahou - objem dojíždějících, vzorce dojíždky, případný vztah mezi dojíždkou a vlakovými zpožděními s ohledem na nový výlukový jízdní řád, který vznikl jako reakce na stížnosti občanů na dlouhodobě nevyhovující dopravní situaci. Veřejná hromadná doprava do Černošic i do ostatních obcí z regionu Dolní Berounka je totiž zajišťována pouze vlakem, autobusový spoj do Prahy neexistuje.

Eva Svobodová & Markéta Ročejdlová

Chceš vytvořit podobné projekty?

Zjisti více o Digitální akademii

Kdo pro tebe napsal tento příběh?
Anna Mai
Lecturer & Partnerships Coordinator

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter