Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Projekty Digitální akademie: Data v Praze - podzim 2019

#
min

Přečti si o tématech projektů, které vypracovaly absolventky školy datové analýzy v Praze na podzim 2019.

Analýza Business Aviation

Interaktivní dashboard pro soukromé letecké společnosti nebo jejich klienty, který porovnvá ceny různých poskytovatelů leteckého paliva pro různé destinace dle konkrétního výběru letadla. Pomoc s výběrem letadla dle potřeb a preferencí klienta.

Júlia Hankovská & Kateřina Pínová

Analýza dat restauračního provozu

Analýza dat ve vybraných provozovnách.

Kateřina Vyšínová & Lenka Farana

Analýza ekologického života podle obvodů Prahy

Srovnání části Prahy z hlediska zelených kritérií, které jsme si vymezily na následující kategorie: bonita ovzduší, tepelné ostrovy, kontejnery na tříděný odpad, plocha parků, rozmístění bioobchodů.

Lucie Burdová & Dominika Pípová

Analýza insolvenčního rejstříku

Analýza insolvenčního rejstříku pro Hlídačstátu.cz, zejména socio-demografická analýza právnických i fyzických osob, analýza osob zapojených v insolvenčním řízení (struktura dlužníků, struktura věřitelů, aj.)

Jana Fleissigová & Hana Schreiberová

Analýza on-line dárcovství v ČR

Tvorba podkladů pro Nadaci Via, na základě kterého probíhá zlepšení efektivity.

Adéla Zvolánková & Lenka Šuláková

Analýza rizikovosti půjček na vybrané P2P lending platformě - Zonky

Sestavení a nasazení predikčního modelu ukazující pravděpodobnost, s jakou je půjčka problematická.

Togtokh Daribazar & Karolína Castro

Analýza svozu odpadu

Analýza dat pocházející z pilotního projektu Operátora ICT, jenž testuje technologii měření zaplněnosti nádob na tříděný odpad pomocí ultrazvukových senzorů.

Jana Holoubková & Veronika Himmelová

Analýza volných pracovních míst v oblasti IT

Mapování aktuální nabídky pracovních pozic v oblasti IT v České republice - geografická mapa, zagregování poptávaných technologií, analýza textů inzerátů, data v číslech.

Dana Dudová & Kateřina Fryčová

Analýza zákazníků online konzultační služby

Analýza zákazníků a jejich potřeb.

Lenka Rafaelová & Naďa Runštuková

Celorepubliková databáze útulků ČR a statistiky pro pesweb.cz

Obohacení celorepublikové databáze útulků pesweb.cz o inzeráty subjektů, které nemohou nebo nechtějí s peswebem navázat spolupráci. Tím umožníme pejskům rychlejší přesun do domova nového, nebo k jejich původním majitelům. Statistky nad stávající databází pesweb.cz, přehled o aktuální situaci v českých útulcích. Tyto statistiky je možné následně využít pro zodpovězení dotazů ze strany médií nebo státních institucí, které jsou peswebu kladeny a také díky nim je možné definovat slabá místa, na kterých je potřeba v útulcích zapracovat.

Andrea Sedláková & Aneta Beitlerová

Liniové mapování ptačích druhů v ČR

Data o krajině a výskytu ptačích druhů k zdokumentování, kde se určité ptačí druhy vyskytují, a zda jejich výskyt má nějakou korelaci či závislost s vlastnostmi prostředí.

Zdenka Herová & Hana Cassi Pelikán

Personal bankruptcy — a quick relief from debts or a court process called nightmare?

Non-profit organization, the Institute for Debt Prevention and Resolution, founded by Radek Habl, is making efforts to monitor and improve the mechanism of personal bankruptcy and has already completed successful data analysis projects for www.mapabankrotu.cz or www.mapaexekuci.cz. According to Radek Habl, they would appreciate help with analysis and there are still just a few volunteers to contribute to this issue.

Alena Dziamidava & Monika Christová

Portál pro rodiče dětí se speciálními potřebami

Tvorba webové aplikaci, která agreguje data pro naši cílovou skupinu. Jedná se primárně o speciální školky, kde si může rodič vybrat školku pro své dítě primo podle typu postižení, dále ranou péči a odlehčovací péči, kterou máme filtrovanou přímo pro věkovou skupinu 0-6 let.

Magdalena Almanová & Jana Moravcová

Vyhledávač tanečních lekcí v Praze

Data o tanečních lekcích napříč pražskými tanečními studii, automatizovaná, a tvorba z nich uživatelsky přívětivého shromaždiště (webové stránky), s možností filtrování dle různých atributů, s možností zobrazení studia na mapě a odkazy na webové stránky.

Pavlína Bajgarová & Barbora Hájková

Vytvoření profilu typického zákazníka e-shopu "Zachraň jídlo"

Komplexní informace o typickém uživateli webu a eshopu Zachraň jídlo a doporučení pro zlepšení marketingové komunikaci a efektivnější zacílení kampaní. Výstupem práce je přehledný interaktivní dashboard zpracovaný v Google data studiu, kde klient na první pohled zjistí, kdo je jeho zákazník.

Veronika Dusikova & Ekaterina Melnichuk

Webová aplikace pro sEniore.org

MVP (minimum viable product) webové aplikace (registrace uživatele, výběr nabízených / poptávaných služeb, hledání dle služby a lokality, tvorba requestu).

Zlata Kelembet & Kateřina Hroníková

Chceš vytvořit podobné projekty?

Zjisti více o Digitální akademii

Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter