Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Online kurz Úvod do Pythonu

#
min

Nauč se s námi základy programování v oblíbeném jazyce Python. Čeká tě 10 lekcí, během kterých pronikneš do základů IT. Pojď to vyzkoušet!

Naše lektorka Katka Brabcová tě v první lekci provede úvodem do algoritmizace, instalací Python, ukázkou IDLE, prací v CMD (terminálu/Bash), instalací Sublime Text a tvorbou programů.

Zde je odkaz na YouTube video.

Studijní materiály

Odkaz pro zobrazení Google Slides.

Programy

Jednoduché programy

"""
pozdrav.py
Vytvoř program, který uživateli vypíše pozdrav včetně jeho jména. 
Jméno a příjmení uživatel zadá na začátku programu. 

vstupy: jméno, příjmení
výstupy: pozdrav včetně jména

1.) načtení dat od uživatele
2.) zpracování dat
3.) výpis pozdravu
"""

# jmeno = "Anička"
# prijmeni = 'Nováková'

jmeno = input("Zadej své jméno: ")
prijmeni = input("Zadej své příjmení: ")

celeJmeno = jmeno + " " + prijmeni
pozdrav = "Ahoj " + celeJmeno

print(pozdrav)
print(pozdrav * 3)

# řetězce = string (str)
# povolené operace: "+" (řetězení), "*" (znásobení)
"""
ctverec.py
Vytvoř program pro výpočet obvodu a obsahu čtverce. 
Délku strany čtverce zadá uživatel na začátku programu. 

vstup: délka strany čtverce
výstup: obvod a obsah čtverce

1.) načtení dat od uživatele
2.) výpočet
3.) výstup výsledku na monitor
"""

a = input("Zadej délku strany čtverce: ")
# int = integer = celá čísla
# je třeba převést string -> integer
# float = desetinná čísla, zapisujeme s desetinnou tečkou!

a = float(a)

o = a * 4
S = a ** 2

print("Obvod čtverce: ", o)
print("Obsah čtverce: ", S)

Samostatná práce

"""
obdelnik.py
Vytvoř program pro výpočet obvodu a obsahu obdélníka. 
Délky stran obdélníka zadá uživatel na začátku programu. 

vstupy: délka stran obdélníka (a, b)
výstup: obvod a obsah obdélníka

1.) načtení dat ze vstupu
2.) výpočet
3.) výstup dat na monitor
"""

a = float(input("Zadej délku strany a: "))
b = float(input("Zadej délku strany b: "))

o = 2 * (a + b)
S = a * b

print("Obvod:", o, "\tObsah:", S)

# zalomení řádku: \n
# tabulátor: \t
"""
kruh.py
Vytvoř program pro výpočet obvodu a obsahu kruhu. 
Délku poloměru kruhu zadá uživatel na začátku programu.

vstupy: délka poloměru
výstupy: obvod, obsah

1.) načíst vstup
2.) výpočet
3.) výpis výsledků
"""

r = float(input("Zadej délku poloměru: "))

o = 2 * 3.14 * r
S = 3.14 * r ** 2

print("Obvod:", o, "\nObsah:", S)

# operátor ** je mocnina

cislo = float(input("Zadej libovolné číslo: "))
print("Třetí mocnina je:", pow(cislo, 3))

Obsah kurzu

V rámci 10 lekcí kurzu Python vyřešíte více než 70 zadání algoritmů od podmínek přes cykly až po tvorbu funkcí. Zažijete si datové typy od čísel přes řetězce až po kolekce a seznamy. Sestříhané záznamy lekcí čítají 15 až 30 minut dlouhá videa.

Obsah jednotlivých lekcí

  1. Úvod do algoritmizace, instalace Python a ukázka práce v prostředí IDLE, práce v příkazovém řádku (terminálu, Bash), instalace Sublime Text a tvorba jednoduchých programů.
  2. Knihovna „math“, která umožňuje používat množství konstant a funkcí pro matematické výpočty.
  3. Formátovaný výstup a jednoduché podmínky „if – else“.
  4. Samostatné trénování programů na vstup a výstup, jednoduché podmínky. Řešení programů nalezneš ve video záznamu lekce.
  5. Příklady s řetězci a kolekcemi, a složené podmínky obsahující logické spojky.
  6. Cykly s pevným počtem opakování a cyklem s podmínkou na začátku.
  7. Praktické příklady využívající řetězce, seznamy, cykly a podmínky, knihovny „time“ a „os“.
  8. Sada příkladů na procvičení podmínek, cyklů, seznamů a generátoru náhodných čísel.
  9. Tvorba a použití vlastních funkcí v Pythonu. Sada zadání na samostatné procvičení.
  10. Želví grafika.

Zaujal Tě online kurz? Pro postup do další lekce prosím vyplň následující registrační formulář. Děkujeme!

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Logo Opz Barevné 170816 163502
Kdo pro tebe napsal tento příběh?
Kateřina Brabcová
Lecturer, Consultant

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter