Online kurz Java

Pojď se s námi naučit základy programování v jazyce Java. Online kurz Tě provede praktickými příklady.

Láká tě programování, ale nevíš, jak začít? Nauč se základy programování v jazyce Java!

Tento jazyk je oblíbený pro své široké použití – dají se v něm tvořit aplikace na mobil, tablet, desktop i web. Java je jeden ze tří nejpoužívanějších programovacích jazyků a nejčastěji hledaný jazyk v nabídkách práce.

Pojď se s námi naučit základy programování v tomto jazyce prostřednictvím videí! Probíraná látka bude vysvětlena na praktických příkladech.

V úvodní lekci kurzu si řekneme, co jsou to funkce a naučíme se je používat.

Vzorový kód z lekce najdeš na tomto odkaze - https://repl.it/@vercalou/Funkce.

Co je to programování, program

Programování je zjednodušeně psaní kódu neboli příkazů v programovacím jazyce. Těmito příkazy říkáme počítači, co chceme, aby dělal.

Příkazy zapsané v programovacím jazyce Java mohou vypadat například takto:

String pozdrav = "Ahoj!";
int aktualniRok = 2020;
System.out.println(pozdrav);

Za každým příkazem píšeme středník (;). Posloupnosti příkazů tvoří programy. Při spuštění programu se vykonají příkazy, ze kterých se program skládá. Ty se vykonávají postupně a záleží nám tedy na jejich pořadí (nejdříve se vykoná první řádek, následně druhý a třetí).

Co je k programování potřeba

K tomu, abychom mohli zapisovat kód, potřebujeme editor. Editory sloužící přímo pro psaní kódu se nazývají vývojová prostředí (anglicky Integrated Development Environment, zkráceně IDE). V první polovině kurzu budeme pracovat s online vývojovým prostředím Repl.it. Krátce se s ním můžeš seznámit prostřednictvím tohoto videa.

Funkce

Funkce je krabička (jednoduše řečeno :)), která něco přijme (vstup funkce), něco s tím udělá a výsledek vrátí (výstup funkce). Jako příklad konkrétní funkce si představme nereálnou a lehce bizarní funkci, která se jmenuje tovarnaNaSnehulaky. Ta přijme sníh, něco s ním udělá (nemusíme vědět co) a vrátí sněhuláka.

Funkce2

Pro příklad skutečné funkce se můžeme podívat například do matematiky, kde si vypůjčíme funkci sčítání. Tato funkce bere 2 čísla (nebo více), se kterými něco udělá (sečte je) a vrátí výsledek (součet vstupních čísel). V této lekci se nebudeme učit, jak tyto funkce psát, ale jak je používat. Pokud chceme, aby se funkce vykonala a vrátila nám výsledek, musíme ji zavolat.

Obecně se volání funkce v Javě zapisuje takto:

vystup = funkce(vstup)  // vstup = argumenty, se kterými je funkce zavolána 

Volání funkcí bez argumentů se provádí prázdnýma kulatýma závorkama.

vystup = funkce()

Komentáře

Komentář používáme pro psaní poznámek v kódu. Pokud nechceme, aby se část kódu vykonala, ale nechceme ji ani smazat, můžeme ji zakomentovat. Rozlišujeme řádkový a blokový komentář. V Javě se zapisují tímto způsobem:

// radkovy komentar
 
/*
blokovy komentar
*/

Zaujal Tě online kurz? Pro postup do další lekce, prosím, vyplň následující registrační formulář. Děkujeme!

Kdo pro tebe napsal tento příběh?
Marek Sedlák
Head of Marketing