Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Stovky životních příběhů, AI, podpora žen v tíživé situaci – i to je Czechitas 2023

#
min

Loni jsme odučili 25 tisíc hodin přímé výuky a našimi kurzy prošlo 11 500 účastnic. A za to děkujeme celé komunitě Czechitas a také partnerům, bez jejichž pomoci bychom takových čísel nedosáhli.

Jsme Czechitas, otevíráme ženám svět IT. Inspirujeme, vzděláváme a pomáháme k lepší kariéře. A firmám i celému Česku pomáháme k lepší budoucnosti. Protože je stále málo lidí v IT. A ženy představují velký nevyužitý potenciál. Pro jejich vlastní lepší život, i pro život budoucích generací.

Loni jsme odučili 25 tisíc hodin přímé výuky a našimi kurzy prošlo přes 11 500 účastnic. A za to děkujeme celé komunitě Czechitas a také partnerům, bez jejichž pomoci bychom takových čísel nedosáhli. Co všechno jsme spolu v loňském roce dokázali?

Jsme slyšet v OSN i na schůzkách vlády

Na jaře 2023 doprovodila naše zakladatelka Monika Ptáčníková vládní delegaci na zasedání Komise OSN v New Yorku. Mluvila mimo jiné o vzdělání žen v digitální době. Byli jsme na globální události Girls in ICT i na akci České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu.

V Česku jsme úzce spolupracovali s vládou na tvorbě strategie digitálního vzdělávání a účastnili se klíčové vládní konference Týden pro digitální Česko. Společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí jsme realizovali projekt E-shopu rekvalifikací. Díky němu využilo přes dvě stě žen finanční podpory státu a rekvalifikovaly se za výhodnějších podmínek prostřednictvím kurzů Czechitas. Loni jsme také uspořádali tři pracovní veletrhy a tři setkání našich absolventek a vyučujících.

I díky tomu jsme byli 475krát zmíněni v médiích. Vystoupili jsme na 19 konferencích a mluvili na 29 přednáškách či panelových diskusích. To bylo několik desítek milionů příležitostí Czechitas vidět a slyšet.

Spoluzakladatelka Czechitas, Monika Ptáčníková (vpravo), na zasedání Komise OSN v New Yorku, 2023.

Pomáháme české ekonomice

Velice si vážíme každé z žen, které prokážou svoji odvahu, vykročí do neznáma a pustí se do studia IT. Jejich odhodlání a síla ale nemají pozitivní dopad jen na jejich životy, jejich dopad je celospolečenský, projevuje se v celé ekonomice. Prostřednictvím práce s vyšší přidanou hodnotou, za kterou ženě právem náleží vyšší mzda, přispívá každá větší částkou do ekonomiky. Tím dochází dokonce k posilování HDP naší republiky. A nejen to. Zvyšujeme kvalifikaci českých žen, které vstupují na český pracovní trh, kde stále chybí odborníci na IT. Díky tomu zvyšujeme konkurenceschopnost českého pracovního trhu a snižujeme možnost odchodu zahraničních firem, protože v Česku nebude dostatek IT odborníků.

Zdroj: data Czechitas a think-tank České priority

To je jen výsek pozitivních dopadů Czechitas, protože náš vliv je ještě větší. Úspěšná žena se totiž stává inspirací pro své okolí a díky ní možná někdo další začne se zvýšením své kvalifikace. To všechno jsou sekundární dopady činnosti Czechitas. Otevíráme ženám svět IT. Inspirujeme, vzděláváme a pomáháme k lepší kariéře.

To bychom ale nedokázali bez našich partnerů a podporovatelů. Díky jejich finanční podpoře poskytujeme kurzy za snížené, dotované ceny. Pro snížení bariéry vstupu do IT naše studentky platí pouze 20–30 % tržní ceny kurzu.

Jmenovitě děkujeme generálním partnerům: ČSOB, Gen Digital, Google.org, IBM, Inco Academy, MPSV, Škoda Auto a strategickým partnerům: Accenture, Barclays, Cisco, Barum Continental, Hlavní město Praha, Ikea, Jihomoravský kraj, Město Brno, Oracle Netsuite, Pure Good Foundation, SAP, ThermoFisher Scientific, Unicef.

Podporujeme ženy v nelehkých situacích

Od vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině umožňujeme Ukrajinkám bezplatnou rekvalifikaci do IT. Jednou z nich je Iryna, která již píše svůj příběh v IT. V roce 2023 jsme podpořili dalších 1454 žen z Ukrajiny. Bezplatně vzdělávat se s námi mohou i ženy z Česka nacházející se v tíživé ekonomické situaci. Nadační fond Czechitas umožnil bezplatné studium 14 ženám v celkové hodnotě 1 200 000 Kč.

Citace absolventek dlouhodobých kurzů Czechitas, 2023.

Zjednodušili jsme výběr kariéry

Vyslyšeli jsme požadavky našich studentek a jednotlivé kurzy jsme sestavili do logicky navazujících kariérních cest. Každá žena mající svoji vysněnou pozici tak má jasnou nit, které se může držet, když chce změnit svou kariéru a využít k tomu naše kurzy. Letos si tak ženy mohou vybrat své zaměření a následovat kurzy v 10 nejžádanějších profesních rolích v IT. Stále sledujeme také potřeby trhu práce. Proto jsme do portfolia Czechitas zařadili 8 nových kurzů či webinářů jako například: Digitální akademie: Kyberbezpečnost, AI pro všechny nebo Objektově orientované programování v Pythonu. Věříme, že si každá ze studentek najde svoji cestu.

V minulém roce jsme dosáhli nespočtu úspěchů a inspirovaly nás úžasné příběhy našich účastnic a partnerských firem. Za tímto výjimečným obdobím však stála obrovská dávka úsilí. Dovolím si na tomhle místě poděkovat celé komunitě, za jejich angažovanost, vytrvalost a srdce, které do mise Czechitas vkládají.

S pokorou děkuji za každou zkušenost, která nás učí být silnější a užitečnější. Ze srdce děkuji každému z mých kolegů a kolegyň, kteří ani přes náročnost roku neztratili víru v lepší zítřky, srdce pro Czechitas a energii společně tvořit nové příběhy a posouvat Česko kupředu.

Společné foto z teambuildingu v Brně.

Kdo pro tebe napsal tento příběh?
Lucie Mairychová
COO

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter