Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy
Ivana Šedivá
Brand Engagement Officer

Ivana pomáhá rozvíjet marketingový tým, jeho strategickou roli a budovat ještě silnější dopad Czechitas. Jako mentorka a koučka podporuje celý leadership tým organizace. Využívá svou expertízu z oblastí: leadership, diverzita, firemní kultura, strategický i operativní marketing, OKR, public speaking, ovlivňování,vyjednávání i řízení změny.

Senta Čermáková
CEO

Senta zodpovídá za vedení a řízení organizace. Získává a využívá zdroje financování, spolupracuje s partnery a reprezentuje organizaci navenek. Plánuje strategii a rozvoj organizace a sleduje její dopad na společnost.

Lucie Mairychová
COO

Lucie zodpovídá za hladký každodenní provoz organizace, cross týmové projekty a interní komunikaci. Řídí práci na krátkodobé strategii a týmy Finance, People, Culture & Career Development, Product & IT, Delivery & Projects.

Dita Formánková
Czechitas Founder & Chair of the Board

Dita zodpovídá za dlouhodobou strategii organizace. Udává tempo, směr a vizi, přináší inovace. Rozvíjí kontakty s klíčovými stakeholdery. Udržuje hlubokou znalost trhu a odvětví.

Žaneta Kubová Andělová
Head of Delivery & Projects

Žaneta vede Delivery tým, který odbavuje kurzy a pečuje o naše účastnice. Zároveň vede Projektový tým, který má pod palcem cross-týmové projekty napříč celou organizací.

Kateřina Králiková
Head of Finance

Katka má na starosti všechny záležitosti týkající se financí organizace od rozpočtů až po účetnictví a daně. Vyhledává nové možnosti a příležitosti financování všech našich činností.

Dagmar Ficová
Head of Partnerships & Fundraising

Dagmar se svým týmem rozvíjí a udržuje dlouhodobé vztahy se stávajícími partnery a vyhledává nové příležitosti k propojení světa Czechitas s novými podporovateli. Zaměřuje se na identifikaci grantových příležitostí v ČR i zahraničí a také aktivně podporuje nadační fond Czechitas.

Jana Majorská
Head of People, Culture & Career Development

Jana pomáhá spolu s týmem People & Culture celému týmu Czechitas k nastavení optimálních podmínek pro práci, k rozvoji a učení se a k tomu, aby v maximální míře mohli využít svůj potenciál a posunuli tak organizaci každý den o kousek dále.

Pavel Franc
Head of Product & IT

Pavel má na starosti strategické vedení v oblasti produktového portfolia a informačních technologií. Jeho úkolem je zajistit, že naše vzdělávací programy nejen poskytují potřebné IT dovednosti, ale také využívají nejnovější technologické trendy.

Kateřina Jeřábková
Marketing Manager

Kateřina vede marketingový tým a stará se o to, aby bylo o Czechitas vidět a slyšet. Zodpovídá za jednotnou komunikaci Czechitas a se svým týmem zajišťuje popularizaci vzdělávání v digitálních technologií nejen mezi ženami, ale i potenciálními partnery, dárci a lektorstvem.

Adam Beneš
Graphic Design Specialist
Adela Kačabová Piatková
Koordinátorka interních projektů, Praha
Andrea Elbogenová
People & Culture Services Manager
Andrea Huclová
People & Culture Specialist & Project Manager
Aneta Šrámková
Back & Front Office Coordinator, Ostrava
Anna Luštická
Community Manager, Brno
Anna Mai
Partnerships Coordinator
Anna Mrázová
Marketing Coordinator, Brno
Barbora Bühnová
Product and Tech Mentor, Co-founding & Governing Board Member
Barbora Břusková
Marketing Coordinator
Barbora Re
Project Coordinator
Dana Chapčáková
Product Owner, Brno
Diana Fašangová
Event Coordinator, Brno
Dita Cihlářová
Event Coordinator, Brno
Hana Beranová
Data Specialist, Praha
Inna Červenková
Webmaster, Praha
Jan Schönbauer
Media Relations Specialist
Jan Záhorský
IT & Web Development Specialist
Jana Benešová
People Specialist for Extended Team
Jarmila Nýdrlová
Partnerships Specialist
Jiří Anděra
IT Manager
Kamila Kurníková
Team Leader Event Coordinátorů DA
Karolína Kostková
Partnerships & Fundraising Support
Karolína Žánová
Event Coordinator, Praha
Katarína Ligačová
Event Coordinator, Praha
Klára Moravcová
Executive Assistant, Praha
Kristýna Pitro
Event Coordinator
Lucie Hynková
Career Development Coordinator
Lucie Svobodová
Event Coordinator
Magdalena Staschová
Career Development Specialist, Praha
Marek Sedlák
Brand Manager
Martina Brázdilová
Finance Specialist
Martina Flídrová
Fundraising Specialist, Praha
Martina Matta
Event Coordinator
Matěj Kahún
People Specialist for Extended Team
Michaela Perichta
Product Owner, Praha
Michaela Popová
Product Owner, Ostrava
Michaela Tišková
Event Coordinator Digitálních Akademií, Praha
Michal Komanec
Tech Coordinator Praha
Milan Formánek
Marketing Mentor
Monika Ptáčníková
Fundraising Specialist, Career Development Mentor, Co-founding & Governing Board Member
Nikol Hanzelková
Fundraising Specialist
Ondřej Švarc
IT & Risk Specialist
Pavla Verflova
Partnerships Development Consultant
Radek Novák
Product Owner
Renáta Vrábľová
Back & Front Office Coordinator, Brno
Ryan Turner
Development Consultant & Mentor
Soňa Kapusňáková
Career Development Manager
Tereza Szkatulová
Event Coordinator
Tomáš Michálek
Tech & Marketing Coordinator
Tomáš Strouhal
Project Finance Specialist
Veronika Kabátová
People Specialist for Extended Team & Services
Veronika Marková
Team Leader Event Coordinátorů
Vilena Taraskina
Project Coordinator
Zdeňka Karolína Janů
Back & Front Office Coordinator, Praha
Zuzana Kropáčová
IT Project Manager
Zuzana Sýkorová
Event & Project Coordinator
Zuzana Tichá
Event Coordinator, Praha
Štěpánka Gabriella Zámečníková
Marketing Specialist, Praha
Štěpánka Prucková
Legal Specialist