Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

O Akademii

Earlybird cena 24 999Kč platí do 24. 6. 2024

Ukončení registrací 22. 7. 2024

Svět IT pro tebe není neznámý a baví tě technologie? Zaujala tě práce testerky? Nebojíš se vyhrnout rukávy, naskočit na (krásnou, ale náročnou) cestu směrem k IT a intenzivně studovat? Pak je Digitální akademie (DA) skvělý začátek.

Přečti si obecné informace o tom, jak to v Akademii funguje, kritéria pro výběr studentek, příběhy našich absolventek, jak vypadá studium nebo třeba informace o tom, co všechno bys před začátkem studia už měla umět.

 

Pro koho je Akademie určená

Přečti si podrobnější informace o fungování celé Digitální akademie a především o kritériích výběru do Akademie a registraci.

Akademie je určená pro:

Pozn.: Není nutné je stihnout absolvovat před přihlášením. Zároveň pamatuj, že při výběru je pro nás důležitý zájem o obor, a účast na těchto kurzech ti může pomoct ho prokázat. Informace, které se v těchto kurzech dozvíš, se v Akademii přímo neučí, už se na ně navazuje další učivo.


Na Akademii nabízíme i stipendium či splátkový kalendář a nejrychlejším i zvýhodněnou earlybird cenu.

 

Co budeš na konci Akademie umět

Na konci Akademie:

 • Chápeš význam testování a jeho nutnost při vývoji software.
 • Dokážeš hovořit o kvalitě softwaru, roli testera a testování jako aktivitě v rámci vývojového týmu.
 • Používáš základní principy a techniky testování v kontextu agilního vývoje softwaru.
 • Analyzuješ a interpretuješ uživatelské požadavky a srozumitelně reportuješ defekty s využitím nástrojů, které jsou potřeba napříč cyklem vývoje softwaru.
 • Zvládneš otestovat webovou aplikaci s ohledem na důležitost jednotlivých funkcionalit a různé testovací techniky.
 • Umíš vyhodnotit výsledky testování a řádně je zdokumentovat.
 • Pracuješ se základními operacemi nad SQL databázemi.
 • Dokážeš otestovat API vrstvu webové aplikace.
 • Umíš analyzovat HTML/DOM strukturu webu pro účely automatizace v testování.
 • Umíš základy objektového programování v Javě.
 • Používáš Selenium pro automatizované testování aplikace.
 • Používáš Git jako verzovací nástroj pro správu automatizačních skriptů.
 • Rozeznáš výhody/nevýhody automatizace a v jakých případech je ideální její využití.
 • Umíš spustit, vyhodnotit a opravit automatizované testy na UI vrstvě.

Obsah Akademie

Povinné lekce:
Přibližně 3–4 večery za týden, včetně lekcí o víkendu.

 • Vývoj SW
 • Základy testování, práce s požadavky a test. techniky
 • Test analýza a tvorba testů
 • Ticketovací nástroje
 • Základy webových prohlížečů
 • Efektivní komunikace pro testery
 • Testing theory
 • Regresní testování, smoke testing
 • Testování v API vrstvě
 • Základy databází
 • Úvod do automatizace
 • Kontext a budoucnost testování
 • Testovací principy v různých systémech
 • Prezentační dovednosti
 • Kariérní workshopy

Nepovinné lekce:

 • Studijní dovednosti
 • API automatizace v Postman
 • Cyber security
 • GIT
 • Exploratory testing
 • UI automation (Selenium WebDriver)
 • Kariérní workshop - LinkedIn, Příprava na pohovor
 • Opakovací lekce a konzultace

Další:

 • akce a exkurze: 6 akcí včetně testu a zkoušení, exkurze 
 • povinné domácí úkoly: 4 za Akademii
 • domácí příprava: je velmi individuální pro každou studentku, počítej s tím, že nějakou dodatečnou domácí přípravu budeš určitě potřebovat

Chceš to vidět podrobněji? Podívej se do sylabu Akademie.
Rozvrh s termíny od nás dostaneš před zahájením Akademie.

 

Jak Akademii zakončíš

Po úspěšném zakončení studia se budeš moct pochlubit tvrdě odpracovaným certifikátem. Abys na něj dosáhla, je třeba splnit následující podmínky:

 • Budeš mít 100% docházku na hlavní akce, které se konají:

Změna termínu vyhrazena

 • Budeš mít 80% účast na povinných předmětech a 80% prezenci na exkurzích.
 • Splníš úspěšně povinné domácí úkoly. 
 • Výsledky z Hackathonu odprezentuješ společně se svým týmem na Galavečeru.
 • Odevzdáš finální dokumentaci a testovací strategii z Hackathonu.
 • Uspěješ v závěrečné zkoušce, kterou tvoří test a pohovor u komise složené z lektorů Akademie.
 • Budeš vyplňovat zpětné vazby.

 

Související kurzy

Součástí cesty testerky jsou ještě tyto rozšiřující kurzy, které ti můžeme doporučit k zapsání po Akademii:

Přečti si také, jak to chodí na všech Czechitas kurzech.


Pozn.: Součástí kurzovného je i občerstvení na prezenčních povinných akcích Akademie.

O čem to celé bude?

Přihlásit se na termín:

3
.
9
.
13
.
12
.

Brno

No items found.
17:30
22:00
Hlavní lektor
Kontaktní osoba