Data jsou všude kolem nás a jsou důležitá pro rozhodování. Jejich analýza pomáhá pochopit minulost, kvalitně měřit přítomnost a odhadovat budoucnost. Poznej, co všechno se pod datovou analýzou skrývá. Třeba se ti zalíbí čištění dat, jejich transformace, vyhodnocování nebo reportingy. Ukážeme ti nástroje jako jsou SQL, Power BI nebo Tableau.

Úvod do datové analýzy

Neboj se dat a prozkoumej je

Úvod do datové analýzy

Detaily kurzu

Nebo už víš, kam se vrhnout a máš jasno, co chceš zkusit?

No items found.