Zprovozníme ve hře tlačítko "dost" a vysvětlíme si, co je DRY principle.

Pokračuj se svým kódem z minulé lekce.

Nemáš-li z nějakého důvodu kód k dispozici, zde je ke stažení náš projekt ve stavu, v jakém jsme ho opustili v minulé lekci: czchts-js-9

DRY principle

DRY (Don't Repeat Yourself, česky Neopakuj se) principle je princip postupu při psaní kódu, kdy se programátor snaží co nejvíce eliminovat opakování informací. Dá se aplikovat na spoustu oblastí IT, především na práci s databázemi. Pokud se DRY principle využívá správně, nedochází při změně v jedné části kódu k nutnosti změn v dalších částech.

document.querySelector(".odstavec").style.color = "red";
document.querySelector(".odstavec").style.borderColor = "darkred";
document.querySelector(".odstavec").style.fontSize = "1.8rem";

// DRY principle
let odstavecStyl = document.querySelector(".odstavec").style;
odstavecStyl.color = "red";
odstavecStyl.borderColor = "darkred";
odstavecStyl.fontSize = "1.8rem";

Zaujal Tě tento online kurz?

Přihlásit k newsletteru

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.