Projekty XI. běhu Digitální akademie: Data v Brně

Přečti si o tématech projektů, které vypracovaly absolventky XI. běhu školy datové analýzy v Brně.

Alpha Omega - product lifecycle analysis

Analýza životního cyklu produktu firmy Safetica z pohledu přístupu zákazníka k využívání softwaru.

Zuzana Beranová, Veronika Čotková

Analýza chování zákazníků a obchodních partnerů vůči společnosti Alpha Omega a jejich produktům

Identifikace zákazníků společnosti Safetica a analýza role a vlivu partnerů společnosti v obchodním procesu.

Veronika Babicová Petláková, Yuliia Lukach

Analýza dopravní situace v Brně

Informovanost veřejnosti o možných dopravních komplikacích, zejména nehodách způsobených dopravními uzavírkami a zácpami.

Michaela Duláková, Veronika Knichalová

Analýza kriminality v ČR a korelace s dalšími faktory

Průzkum souvislostí kriminality s dalšími faktory.

Marcela Gruzová, Tereza Pelikánová

Analýza prodeje - Běžecký e-shop

Analýza pro majitele daného eshopu k volbě vhodné obchodní strategie.

Ráchel Kovaříčková, Kristína Melišková

Co dělají včely, když se nikdo nedívá?

Chování včel v závislosti na počasí

Jana Mášová, Kristýna Vojtíšková

Co se děje v Brně, když vyhraje Kometa?

Analýza toho, jaký vliv má výsledek zápasu Komety Brno na kriminalitu.

Martina Esterková, Monika Oravcová, Lucie Straková

Linguistic Quality Assurance

Tvorba přehledu chybovosti jednotlivých překladů s cílem poukázat na nedostatky.

Veronika Hribová, Anna Kremláčková

Počasí a dopravní nehody v Jihomoravském kraji

Analýza toho, jak ovlivňuje počasí různé typy dopravních nehod v Brně.

Simona Bočková, Lucie Hoferková, Kristýna Šnajdrová

QLife Index Brno

Lokalizace správného místa v Brně k žití.

Marija Petkovska, Helena Rýlichová

Rychle a zběsile po Brně

Efektivita měření rychlosti v boji proti hrozbám na brněnských silnicích.

Romana Hrbková, Kateřina Loučková

Shluková analýza zvuků z úlu - automatizované nástroje

Tvorba automatizovaného nástroje, který detekuje aktuální charakteristiky úlu ze zvuku. Nástroj je určen pro včelaře a pro jednodušší vyhodnocování dat v budoucnu.

Iva Klusalová, Martina Langhammerová

Štěstí v Brně

Závislost spokojenosti obyvatel města Brna na různých vybraných faktorech, jako jsou například plochy zeleně a její vzdálenost, ceny nemovitostí či rozmístění hospod a barů.

Bea Močiariková, Eva Pavloušková

Textová analýza recenzí brněnských podniků

Provedení textové a obsahové analýzy (případně i analýzy sentimentu) recenzí brněnských gastronomických podniků a identifikace nejčastější předměty stížností.

Alena Frydrychová, Andrea Waltlová

Vliv počasí na kriminalitu

Projekt se zabývá vlivem počasí na kriminalitu.

Kateřina Kolouchová, Lenka Tomešová

Kdo pro tebe napsal tento příběh?