Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Projekty I. běhu Digitální akademie

#
min

Přečti si o tématech projektů, které vypracovaly absolventky I. běhu školy datové analýzy v Praze.

Aby holky úspěšně dokončily naši tříměsíční školu datové analýzy – Digitální akademii, musely kromě absolvování výukových bloků navíc obhájit a odprezentovat svůj závěrečný projekt. Tyto projekty účastnice vypracovaly ve spolupráci s mentory. V pilotním běhu Akademie v Praze (leden–březen 2017) práce obhájilo 26 studentek. A jaká témata si pro své projekty zvolily?

Algoritmus na doručování produktu

Doporučení produktu na základě podobnosti chování uživatelů.

Analýza a předpověď zpoždění letů

Stručná rešerše problematiky, příprava a čištění dat, průzkumová analýza dat, jejich porozumění a zhodnocení. Výběr parametrů, extrakce, případná akvizice dalších atributů, výběr a vytvoření modelu pro predikci zpoždění, výběr jeho vhodných parametrů, celkové zhodnocení výsledků a jejich interpretace.

Analýza cestovních výdajů

Seznámení se s nástrojem SAP HANA, vytvoření datového modelu, vizualizace dat v Tableau.

Analýza chování korporátních zákazníků

Sledování rozdílů mezi chováním korporátních klientů a soukromých uživatelů taxislužby.

Analýza dotazníkových dat a hodnocení kurzů Digitální akademie

ETL zpracování a obohacení dat, průzkumová analýza dat, stanovení otázek na data s ohledem na zadavatele (Czechitas), analýza textové části dat, navrhnutí další možnosti analýzy a využití dat.

Analýza obsahu a úspěšnosti reklam a postů na Facebooku (využití Facebook Ads Manager) se zaměřením na jednotlivé breakdowny – např. pohlaví, region, věk

Definování postupu, kterým identifikujeme skupiny reklamních postů na základě jejich atributu, které dobře fungují na specifické cílové skupiny (například pohlaví, věk, region, device atd.).

Analýza online obchodů a jejich zboží pro děti

Zjišťování, jestli existují nějaké signifikantní rozdíly v online obchodech, co se týče dětského zboží. Jaké mají zboží, kolik stojí, je někde levnější než jinde?

Analýza potenciálu e-commerce webu

Analýza dat vybraného e-commerce webu a následné doporučení kroků v oblasti online marketingu vedoucí ke zlepšení businessu klienta.

Analýza textu

Analýza textu románu (sentiment analysis, hledání keywords) a vizualizace výsledků.

Automatický vyhledávač webových stránek a jejich vlastností na základě identifikačního čísla osoby (IČO) firmy

Naprogramování automatického vyhledávače webových stránek firem na základě zadání jejich identifikačního čísla osoby a získání vlastností těchto stránek (např. poslední aktualizace, velikost stránky, sledovanost,...).

Business analýza obchodních dat výrobního podniku

Analýza trendů se zaměřením na produktové portfolio, segmenty trhu, zákazníky a efektivitu obchodníků. Hodnocení výsledků a příprava reportu pro management firmy.

Datový report pro EasyCargo

Zpracování poskytnutých dat a následné vytvoření přehledného reportingu, který bude možné použít i jako šablonu pro vlastní budoucí použití týmu EasyCarga.

Digital Academy wiki

Vytvoření webové aplikace sloužící jako Wikipedie pro Czechitas kurzy spadající do Digitální akademie s možností vytvářet pro různé kurzy vlákna a k nim příslušné stránky dostupné lektorům a studentům.

Jádro pudla

Segment majitelů psů a reklama: popis segmentu majitelů psů a formulace konkrétních doporučení pro prezentaci produktů (POS, banner, TV spot apod.) cílených na majitele psů.

Modelování v SAP Hana a vizualizace dat

Seznámit se s nástrojem SAP Hana, vytvořit, namodelovat a následně vizualizovat získaná data.

Možnosti úpravy dat na pozadí pomocí vizualizačních nástrojů

Transformace dat z Excelu do vizualizačního nástroje tak, aby se dala měnit data na pozadí. Teoretickou částí bude zmapování, jaké jsou možnosti vizualizačních nástrojů pro změnu backendových dat. Praktickou částí bude vytvoření dashboardu.

Oblíbenost telefonních operátorů v ČR na základě analýzy sentimentu

Zjišťování, který z operátorů v ČR je nejoblíbenější na základě komentářů na Facebooku.

Optimalizace nastavení nástrojů webové analytiky, marketingu a SEO pro webové stránky společnosti

Nastavení nástrojů pro webovou analytiku a on-line marketing tak, aby odpovídaly obchodním a webovým cílům společnosti. Zároveň navrhnutí dalšího opatření pro webovou prezentaci společnosti tak, aby byly její aktivity na internetu co nejefektivnější.

Porovnání klasifikátorů pro strojové učení

Generování náhodných 2D dat pro klasifikaci v Pythonu. Vizualizace 2D dat s ohledem na klasifikaci, porovnání vybraných klasifikátorů pro strojové učení na vybraných datech.

Praktické využití Power BI při tvorbě vizuálního dashboardu a analýza dat zaměřená na zefektivnění promočního plánování (letáků) u dvou vybraných výrobků z kategorie confectionary

Vytvoření reportu o vývoji cen a průběhu promočních kampaní po týdnech u dvou vybraných výrobků ze segmentu čokoládových tyčinek po řetězcích. Data zpracována, transformována a sloučena pro získání požadované informace. Poté report s vizualizací získaných informací zobrazením KPIs a také meziroční srovnání počtu jednotlivých promočních týdnů za vybrané období.

Rovné manželství pro všechny – analýza a vizualizace dat pro potřeby marketingové kampaně

Poskytnutí inputu pro tvorbu kampaně za stejné manželství pro všechny v podobě analýzy a vizuálního zpracování dat.

Rozšíření reportů ze sportovní aplikace Strava

Získání dat ze sportovní aplikace Strava a vytvoření dashboardu, který umožňuje analyzovat souhrnná data dle aktuálního zájmu a potřeb. Výsledkem by měl být prototyp budoucí aplikace na rozšíření reportů, které mají uživatelé Strava aktuálně k dispozici.

Uniporn reports

Vizuální zpracování dat ze sociální sítě Facebook, tvorba vizuální webové stránky, která kromě vizualizace dat přinese uživateli dodatečné informace poskytující vysvětlení jednotlivých marketingových pojmů, vygeneruje mu report během jednoho kliku.

Vyhodnocení kampaně v GA

Vyhodnocení kampaně v Google Analytics na základě poskytnutých anonymizovaných dat Actum+.

Zautomatizování tvorby nabídek

Zautomatizování tvorby nabídek v konkrétní firmě. První část práce je zaměřena na vytvoření dashboardu s reporty analyzující historické prodeje. Druhou částí práce je vytvoření reportů z datatáze výrobků, které na základě vstupních kritérií (počet referencí, skladba výrobků, bestsellery, prodejnost v různých lokalitách etc.) vygenerují nabídky na míru.

Zhodnocení tržních příležitostí pro rozšíření zákaznické základny

Společnost poskytující výrobu a servis výtahů by chtěla rozšířit svoji zákaznickou základnu tím, že chce poskytovat servis výtahů, které do teď neservisovala. Cílem této práce je zjistit, kolik států v USA veřejně poskytuje informace o alokaci výtahů, očistit a zpracovat tato data a následně je vizualizovat na mapě plus poskytnout tak velké množství informací o těchto výtazích, jak jen bude možné.

 
Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter