Obecné podmínky

Milí uživatelé,

rádi bychom vás pozvali k pročtení několika důležitých informací spojených s vaší přihláškou/účastí na eventu Czechitas.

Zaregistrováním se na workshop souhlasíte s tím, že: 

 • budete používat počítačovou síť v místě workshopu jen a jen pro aktivity spojené s workshopem
 • veškeré materiály, které obdržíte, jsou předmětem autorského práva lektora a slouží pouze pro vaši vlastní potřebu. Není tedy možné je jakýmkoliv způsobem šířit dál

Práva a povinnosti Czechitas

Organizace Czechitas si vyhrazuje právo vás nepřijmout na další eventy, pokud

 • po přijetí na akci nedorazíte a svou neúčast předem neomluvíte;
 • po přijetí na kurz neuhradíte do stanoveného data účastnický poplatek a zároveň svou účast neodhlásíte, ani neposkytnete důvody neprovedené platby;
 • budete na workshopu stahovat nemravnosti, neslušnosti nebo jiný kontroverzní obsah, viz souhlas výše;
 • budete negativně narušovat chod a atmosféru našich akcí. Přátelská a bezpečná atmosféra je jedním z našich klíčových cílů organizace. Pokud budete kurzy opakovaně narušovat i po upozornění na vaše chování, může vás některý z pořadatelů nebo lektorů požádat, abyste workshop opustil/a a vyhrazujeme si právo vás na další akce nepřijmout
 • na workshop dorazíte pod vlivem alkoholu nebo jakýchkoliv jiných návykových látek. Tyto látky není možné užívat ani během workshopu. V případě, že budete narušovat průběh workshopu výše zmíněným způsobem, může vás navíc některý z pořadatelů nebo lektorů požádat, abyste workshop opustil/a.

Organizace Czechitas si vyhrazuje právo na svůj vlastní systém a kritéria pro výběr účastnic, informace o tomto systému účastnicím zpřístupní na základě jejich žádosti.

Storno podmínky

 • jednodenní a víkendové eventy* – v případě stornování účasti peníze po zaplacení nevracíme
 • dlouhodobé kurzy** – bezplatné storno přijímáme nejpozději 20 pracovních dnů před začátkem eventu

*jednodenní či víkendové workshopy, víkendové akce Czechitas Nová Generace a další
**dlouhodobé kurzy, Digitální akademie, Letní škola, příměstské tábory pro děti a další akce trvající více než dva dny 

Ochrana osobních údajů

Při registraci vás můžeme požádat

 • o vyplnění osobních údajů typu: jméno, příjmení, email, telefon, fakturační adresa. Tyto údaje slouží k tomu, abychom vám byli schopni zprostředkovat přístup na event Czechitas vč. zajištění jeho hladkého průběhu. Tyto údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány partnerům, např. email můžeme předat konkrétnímu  partnerovi  za účelem instalace programů, které budou na eventu používány, přístupu k síti, nebo vaše jméno pro vpuštění do budovy partnera). Tyto údaje budeme vyžadovat pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k uvedeným účelům.
 • Partnerem se pro účely výše uvedeného odstavce rozumí společnosti a jiné osoby, které nám poskytují prostory pro pořádání workshopů, programy nezbytné pro tyto workshopy nebo jiné služby a naši fotografové. Osobní údaje jim poskytujeme pouze v nezbytném rozsahu k uvedeným účelům a na nezbytnou dobu.
 • o informace typu: věkové rozpětí, v jakém městě se pohybuješ, jaká je tvá pozice na trhu práce apod. Tyto údaje využíváme pouze anonymizovaně a slouží nám ke statistickým účelům.

V přihlašovacím formuláři máte možnost

 • zvolit si, jestli nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletterů, kterým vás jednou měsíčně informujeme o všech novinkách a workshopech Czechitas a zajímavých událostech ze světa IT. 
 • udělit souhlas s tím, že budete na workshopech fotografován/a a vaše fotografie budou poté zveřejněny na našich sociálních sítích, případně na sociálních sítích našich partnerů. Také tyto fotografie jsou pečlivě zabezpečeny a dbáme na to, aby byly námi i partnery užívány pouze ke stanovenému účelu. Zpracování probíhá v souladu s § 80 a n. z. č. 89/2012, občanského zákoníku.

Správcem údajů je Czechitas z.s. se sídlem Dominova 2468/5, Praha 5, 158 00, IČ: 032 05 797. Zabezpečení osobních údajů splňuje požadavky dané z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. 

V souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (“GDPR”) vám v souvislosti se zpracování osobních údajů náleží následující práva:

 • právo na přístup ke svým údajům
 • právo na opravu a odstranění nesprávných údajů
 • právo na podání vysvětlení ohledně zpracování
 • právo odvolat souhlas se zpracováním

Použité pojmy

„Eventem Czechitas“ se pro účely těchto obecných podmínek rozumí jakákoli akce (workshop, kurz, Meetup, Letní škola,..) pořádaná organizací Czechitas.

Kdyby vám nebylo cokoli jasné, ozvěte se nám na mojeudaje@czechitas.cz