Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Vzbudit zájem třiceti tisíc lidí a posílit online vzdělávání. Ondra Čejka alias věštec z Théb

#
min

Na pozici provozního ředitele nastoupil prvního září Ondřej Čejka, který v roce 2019 zakládal Czechitas v Olomouci.

Na začátku byl jeho cíl úplně jiný. Z plánů založit fungující cowork nakonec vyvstal Ondra Čejka coby nový lídr Czechitas. Z pozice koordinátora nově vzniklé pobočky se díky své zapálenosti, otevřenosti, ale i nadhledu vypracoval na ředitelskou pozici. S Ditou teď ladí strategii společnosti pro další roky. A že jsou jejich plány smělé? Po přečtení jeho příběhu se není čemu divit...

Img 0783 1

Ondro, kdy jsi poprvé slyšel o Czechitas a co jsi v tu dobu dělal?

Poprvé jsem zaznamenal Czechitas přibližně v polovině roku 2016, když jsme s kamarádkou Alžbětou dávali dohromady koncept k založení coworku v Olomouci. Připravovali jsme si seznam aktivit pro komunitu i širokou veřejnost a hledali jsme inspiraci a projekty, které bychom chtěli do Olomouce přitáhnout. Podobně jsme před lety do Olomouce přivedli projekt PechaKucha Night.

V té době jsem byl na volné noze a často jsem pracoval různě po kavárnách. Nakonec jsem podzim 2016 strávil pracovně ve francouzském hlavním městě hořčice, Dijonu. Po návratu do Olomouce jsme se začátkem roku 2017 zapojili do vzniku coworku Vault 42. Hned po jeho otevření jsem se snažil Czechitas dostat do Olomouce. Povedlo se mi to v roce 2018, kdy se na podzim konal ve Vaultu 42 i workshop Czechitas. V prosinci 2018 jsem dostal možnost řádně ochutnat atmosféru Czechitas na galavečeru v Brně, kde proběhlo oznámení o spolupráci s CTP (v současné době největší developer a provozovatel skladů a průmyslových hal ve střední a východní Evropě). Kromě seznámení s týmem Czechitas jsem měl tu čest poznat osobně i Taniu le Moigne. S ní a s několika dalšími partnery Czechitas jsme zabředli do diskuze o nutnosti podpory studentů 2. stupně ZŠ a SŠ v rozvoji digitálních dovedností i s důrazem na dívky.

Na jakou pozici jsi v Czechitas nastupoval, a za jak dlouho jsi se dostal do vedení Czechitas?

V březnu 2019 jsem nastupoval na pozici koordinátora nově vzniklé pobočky v Olomouci spolu s moc šikovnou Martinkou Ferencovou, která se perfektně starala o produkci a tým lektorů, koučů a workshopistek. Od srpna téhož roku jsem pak zastával roli Head of Regional Development a začal jsem se starat jednak o stávající pobočky a jednak o dvě nové, tu v Olomouci a v Liberci.

Dsc 4124

Kdy jsi poprvé přemýšlel nad tím, že bys mohl aspirovat na ředitelskou pozici? Kdy jsi poprvé tuto myšlenku projevil veřejně a jak?

Na přelomu podzimu a zimy 2019, po oznámení odchodu tehdejší COO Lenky Franců, se rozeběhly diskuze o interním a externím výběru na pozici ředitele. Do konce ledna 2020 probíhaly rozhovory i s externími kandidáty. V únoru jsme se s Ditou, zakladatelkou Czechitas, na téma mého zapojení do vedení začali bavit. Na zkoušku jsem byl nejprve jmenován do role zástupce Dity. První test přišel hned v polovině března, kdy si Dita měla odjet odpočinout na dovolenou, přičemž po dvou dnech dovolené přišla pandemie. Od té doby jsme pracovali v tandemu na modelu rozdělení kompetencí a odpovědností. V květnu přišla Ditě nabídka od Ondřeje Vlčka z Avastu na pozici ředitelky pro diverzitu, což zamíchalo kartami opět trochu jinak a proces to urychlilo.

Jaký byl podle tebe důvod, že tvá kariéra v Czechitas měla tak strmý směr?

Bude to souběh několika okolností. Začínal jsem na mikro úvazku v Olomouci a dobrovolně jsem zapojoval do mnoha aktivit a úkolů, které byly nad rámec náplně mé práce. Nebojím se větších úkolů a problémy přetavuji ve výzvy, v příležitosti. Myslím si, že největším důvodem byl můj upřímný zájem o směřování Czechitas, proaktivita a odvaha vést lidi. Od začátku jsem pracoval pro Czechitas s plným nasazením, i když tomu můj úvazek neodpovídal. Tím jsem dal jasně najevo, jak mi na této úžasné organizaci záleží.

Jak jste si rozdělili kompetence s Ditou?

Dita zůstává ve vedení Czechitas v roli zakladatelky, jednatelky, ambasadorky značky, nadále bude přinášet inspiraci zvenčí a bude dál dohlížet na strategický rozvoj Czechitas. Moje pozice by se dala do češtiny přeložit jako provozní ředitel, dohlížím na každodenní procesy uvnitř Czechitas, jsem zodpovědný za celý tým. S Ditou pak budeme konzultovat strategické řízení organizace. Mojí prací pak bude ony novinky a změny implementovat uvnitř organizace.


0 1

Jaký bude podle tebe tvůj největší přínos organizaci?

Myslím si, že můj největší přínos pro Czechitas je nadhled. Umím se na nás koukat z několika úhlů pohledu. Nejen z pohledu ředitele, ale také z pohledu zaměstnanců, partnerů, účastnic kurzů, lektorů a dalších. S tímto odstupem pak můžu navrhovat určité změny, protože stále chceme být největší neformální vzdělávací organizace v Česku. Chci také naslouchat celému týmu a slyšet i odlišné názory, protože žádný názor není špatný.

Jak a kde plánuješ působit?

V rámci Czechitas jsou moje hlavní pole působnosti oblasti partnerships, fundraising, finanční řízení, strategie, řízení provozu, rozšiřování do dalších regionů v ČR a případné rozšíření za hranice Česka.

Jaké jsou podle tebe největší slabiny Czechitas?

S ohledem na nastupující a probíhající krizi momentálně vnímám jako velmi důležité pro dlouhodobou udržitelnost stabilizaci příjmů organizace. Příjmy ovlivňuje i současná krize spojená s pandemií koronaviru. Chceme nadále nabízet vzdělávání s dotovaným kurzovným, a to jak s podporou partnerských firem a firemních nadací, tak veřejných dotačních programů. Dále chci hodně pracovat na zvyšování úrovně znalostí našich absolventů. Více s nimi pracovat i po absolvování kurzů, nabídnout jim pokročilejší kurzy a měnit jejich životy k lepšímu. V neposlední řadě chci také vybudovat centrum vzdělávání v Praze, protože v hlavním městě máme suverénně největší poptávku po vzdělávání v IT dovednostech.

Jaké jsou největší příležitosti?

Stále máme obrovský potenciál v Praze, kde zároveň působí nejvíce firem, které mohou naše absolventy zaměstnat. Proto bychom měli zvýšit naše kapacity právě zde. Korona nám také ukázala, jak velkou příležitost máme v online prostředí, díky kterému jsme u každého doma za 1 sekundu a dokážeme tím cílit na úplně novou skupinu žen z různých regionů. Pokud bych to měl vzít z obecného pohledu, chceme výrazně přispět k transformaci české ekonomiky z výrobny a montovny Evropy na digitální ekonomiku, která bude přinášet Evropě pracovníky s vysokou přidanou hodnotou, což obory IT vývoje, digitální analytiky nebo bezpečnosti dat určitě jsou.

Jaké jsou tvé plány na rok 2021?

V příštím roce budeme doplňovat tým managementu, stabilizovat pobočky, posilovat naše online aktivity a připravovat se na expanzi do dalších regionů v ČR a možná i do zahraničí. Nové popularizační a vzdělávací aktivity připravujeme i pro středoškolačky a středoškoláky a učitele. Chceme také více spolupracovat s podobně zaměřenými organizacemi na společném cíli, a tím je zvýšení digitální gramotnosti u široké veřejnosti s důrazem na podporu žen a středoškolaček a středoškoláků.

Jak velká bude podle tebe organizace na konci roku 2021?

To je otázka pro věštce z Théb? :-) Strategický cíl Czechitas na příští rok jsme s týmem formulovali do souvětí: “V roce 2021 vzbudíme u 30 000 lidí zájem o technologie, zlepšíme jejich digitální a IT dovednosti, a tím přispějeme k diverzitě a inovativnosti Česka.” - Věřím, že se nám podaří tyto ambiciózní plány splnit. Těžko predikovat, jak velcí budeme, udělám ale všechno proto, abychom jich dosáhli.

Jak relaxuješ a co tě nabíjí?

Z těch pasivnějších činností, které lze označit za relaxaci nejraději čtu a rozšiřuji si vědomosti - učím se a dozvídám se něco nového. Když doma nekoukám zrovna na nějaký zajímavý dokumentární film o přírodě, tak pečuji o pokojové rostliny a rád peču a vařím. Když mi vyjde dostatek času, nabíjí mě poznávání nových kultur všude po světě (nejdále jsem byl v Japonsku). Všeobecně doplňuji energii také pohybem - nejčastěji plaváním nebo tancem.

Kdo pro tebe napsal tento příběh?
Jan Schönbauer
Media Relations Specialist

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter