Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Vstup do světa IT: Proč je práce IT analytičky ideální pro začátečnice

#
min

Zjisti, co obnáší práce IT analytičky a jestli se na tuto práci hodíš.

Chtěla bys odstartovat kariéru v IT, ale nevíš kde začít? Pokud máš vášeň pro nové výzvy a chuť se učit, možná je právě role IT analytičky tím správným krokem pro tvůj přechod do IT. V tomto článku se podíváme na to, co konkrétně IT analytička dělá, jaká je její role ve srovnání s business analytičkou a jak vypadá denní práce.

Předtím než se ponoříme do světa IT a analýzy, pojďme si nejprve objasnit, co to vlastně je a jaký je v tom rozdíl. Business analytička stejně jako IT analytička je spojovacím článkem mezi firemními zákazníky a IT týmy. Jejím hlavním úkolem je porozumět potřebám zákazníků (např. marketing, obchod atd.) a přeměnit je na konkrétní požadavky na nový software nebo funkcionalitu. Při tomto procesu analytička komunikuje s různými zainteresovanými stranami a provádí detailní analýzu potřeb a procesů. Na základě těchto informací připravuje dokumentaci a specifikace, které slouží jako základ pro vývoj a implementaci požadovaného řešení.

IT analýza se zaměřuje spíše na technickou stránku věci. Hlavním úkolem IT analytičky je porozumět a analyzovat technické požadavky. Následná spolupráce s vývojovým týmem pak pomáhá zajistit, že navrhované řešení bude technicky proveditelné a efektivní. IT analytička se také podílí na testování a ověřování funkcionality a bezpečnosti systému. Zatímco business analýza je více zaměřena na pochopení potřeb businessu a procesů. Agendu business a IT analýzy v různých firmách může mít na starosti jeden člověk.

Jak vypadá denní práce analytičky?

Samotná náplň práce se může lišit od firmy k firmě, a dokonce i pozice může nést různá jména, jako například business analytik, IT business analytik, Software analytik nebo IT analytik. 

Jak si to tedy máš představit? V praxi to vypadá tak, že za tebou přijde kolega z businessu s požadavkem na nový software nebo funkcionalitu a ty to musíš zdokumentovat a přeložit do jazyka, který IT týmy pochopí. Tvým hlavním úkolem je zjistit, co vlastně tvůj kolega chce a doptat se co nejvíc na to, jak to vlastně má fungovat. Pak budeš pracovat na dokumentaci a specifikacích, které pomáhají vývojovým týmům vytvořit požadovaný systém. Pomocí nástrojů a metod, jako je jazyk UML (Unified Modeling Language), budeš provádět modelování a navrhování softwarových řešení. Budeš se pravidelně setkávat se zákazníky a vývojovým týmem, abys diskutovala a upřesňovala požadavky a řešila případné problémy.

Ideální pozice pro začátečníka v IT

IT analýza může být tou ideální volbou, zejména pokud máš zkušenosti v jiné oblasti, například v marketingu, obchodu nebo péči o zákazníka. Díky předchozímu pracovnímu pozadí budeš mít cenné znalosti o obchodních procesech a potřebách zákazníků, což ti umožní lépe porozumět a řešit jejich požadavky. Nejlepší situace nastane, pokud ti tvoje stávající firma nabídne možnost přestoupit z například marketingové pozice na pozici analytika. Není to ovšem nutnost. Pokud chceš začít kariéru jako analytička, je důležité rozvíjet jak tvé soft skills (komunikace, analytické myšlení), tak hard skills (znalost IT a obchodního prostředí). 


Co musíš umět

Jak jsme nastínili výše, IT analytička musí mít široké spektrum dovedností a znalostí. Je důležité, abys dobře rozuměla firemním procesům a dokázala převést obchodní požadavky a cíle do konkrétních IT řešení. Další klíčovou schopností je analytické myšlení a řešení problémů. Analytička musí být schopna analyzovat složité situace, identifikovat hlavní problémy a navrhovat efektivní řešení. Navíc musíš umět dobře komunikovat a naslouchat, klást relevantní otázky a jasně vyjádřit své myšlenky. Kromě toho je potřeba mít dostatečné technické povědomí a umět spolupracovat s IT týmem. Důležitou schopností je také flexibilita a plánování. 

Pokud se chceš seznámit s tím, co přesně znamená analýza, jak myslet analyticky a jaká je náplň práce, můžeme ti doporučit kurz IT analýzy, který poskytne základní znalosti a dovednosti potřebné pro tuto práci. Naučíš se provádět sběr požadavků a jak tyto požadavky formulovat a zaznamenávat pomocí jazyka UML. Nahlédneš do procesu návrhu softwaru a dozvíš se o modelování v jazyce UML prostřednictvím use case, diagramů aktivit, doménových nebo sekvenčních diagramů. 

Pokud ses rozhodla začít svou cestu v IT, měj na paměti, že stačí jen chtít a s jistou dávkou vášní a ochotou se učit můžeš se rozvíjet v jakékoli oblasti. Denní práce analytičky je plná nových výzev a možností spolupracovat s týmem IT na vytváření inovativních řešení. Neboj se změnit svou kariéru a vstoupit do světa IT. Máš to v sobě 🙂

Business analýza a datová analýza není totéž

Business analýza a datová analýza jsou dvě odlišné disciplíny, které se často prolínají. Zatímco business analýza se soustředí na porozumění obchodním procesům, cílům a strategiím, datová analýza se zaměřuje na analýzu a interpretaci dat a informací. Business analýza je spíše zaměřena na strategické rozhodování a optimalizaci procesů, zatímco datová analýza se věnuje hlubšímu porozumění datům a vytváření relevantních závěrů. Co konkrétně obnáší práce datové analytičky, se zaměříme příště.

Kdo pro tebe napsal tento příběh?
Anžela Macháčková
Team Member

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter