Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Projekty Digitální akademie: Data v Praze – podzim 2023

#
min

Přečti si, jaké projekty vypracovaly absolventky podzimního běhu pražské Digitální akademie: Data.

Přečti si, jaké projekty vypracovaly absolventky podzimního běhu pražské Digitální akademie: Data. Holky své práce odprezentovaly na Galavečeru před odbornou porotou, svou rodinou a známými.

Nejúspěšnější projekty

Hvězdný unicorn 

True Cost of Menstruation - Gabriela Skalová & Veronika Švecová

Menstruční chudoba již není téma týkající se pouze rozvojových zemí. Vlivem rostoucích cen, migračních vln, pandemickou krizí a řadou dalších faktorů se stává tématem i v západním světe. Na začátku tohoto roku doporučila EU členským zemím snížit sazbu DPH na sanitární produkty na úroveň 5 %. Vláda ČR drží menstruační pomůcky v nejvyšší sazbě DPH, což může prohloubit menstruační chudobu i u nás. Na základě analýzy trhu s menstruačními pomůckami ukazujeme ženám, jak volba typu menstruační pomůcky zásadně ovlivní celkové náklady spojené s menstruací. Dáváme ženám k dispozici nástroj, díky kterému si dle vlastních preferencí menstruční pomůcky vypočítají náklady na rok a život. Když jde o menstruaci, nejde pouze o cenu, ale i pocit pohodlí a komfortu. Proto do projektu zahrnujeme i analýzu sentimentu a doplňujeme jej tak i kvalitativní rozměr jednotlivých značek.

Technický unicorn 

Lokační analýza bodu příležitosti - Michaela Pužmanová & Nela Rizzi

Přemýšlíte, kde by bylo nejvhodnější otevřít váš nový podnik? Naším projektem vám můžeme toto rozhodování usnadnit. Analyzujeme geografickou polohu konkurence, podle níž určíme nejlepší možné umístění nové provozovny, tzv. Bod příležitosti. Podíváme se na různé strategie při volbě vzdálenosti od konkurence, prozkoumáme demografické parametry oblasti, vyzkoušíme, zda dokážeme pomocí AI predikovat hodnocení zákazníky a vyhodnotíme a zobrazíme na mapě ta místa, která mají obchodní potenciál. Výsledkem našeho projektu je nejen analýza, postavená v tomto případě na datasetu pražských cukráren a kaváren, ale také univerzální nástroj, který bude umět zpracovat datasety jiných typů podnikání a změnou GPS souřadnic a polygonů bude umět Body příležitosti najít v jakémkoliv jiném městě.

Přesahový unicorn 

Dopravní zrcadlo Prahy aneb Autem pohodlně a bez nehod - Martina Moravcová & Petra Marková

Chystáte se cestovat vlastním autem po Praze? Přemýšlíte, jestli jet Poděbradskou nebo Kolbenovou? Nebo jestli dát přednost Průmyslové před Jižní spojkou? Nechcete si komplikovat cestu nehodou v některém úseku Radlické? Myslíte si, že jet Plzeňskou je bezpečnější? Přinášíme vám interaktivní přehled, díky kterému se dozvíte, kde se bourá nejvíce, v jaké době raději nevyjíždět, jaké jsou hlavní příčiny nehod či výše škod a další ukazatele.

Miláček publika 

Data v běhu aneb jak se běhá po Česku - Eliška Černá & Veronika Šestáková

V našem projektu se zaměřujeme na explorační analýzu běžeckých vytrvalostních závodů pořádaných RunCzech. Vycházíme z dat maratonů, půlmaratonů a 10km běhů.

Sledujeme výkony běžců prostřednictvím dat s cílem odhalit vzory a trendy v jejich běžeckých aktivitách, rovněž detailně rozkládáme jednotlivé trasové úseky.

Zkoumáme vliv COVID-19 na běžecké výkony a přístup běžců. Pokusíme se odpovědět na otázku: Měla pandemie vliv na běžeckou komunitu?

Další práce 

Příčiny úmrtí v celosvětovém měřítku - Kateřina Nováková & Michaela Kolářová

Na co lidé umírají? Jak se liší tyto příčiny v čase, mezi kontinenty, věkovými skupinami nebo třeba pohlavími? Na tyto otázky a mnoho dalších odpovídá náš projekt, věnující se příčinám úmrtí v celosvětovém pohledu mezi lety 1990 až 2019. Cílem projektu je poskytnout uživateli nástroj, ve kterém si může otestovat své hypotézy - ať už v lokálním nebo globálním pohledu. Zároveň projekt hlouběji mapuje příčiny úmrtí pro věkovou skupinu dětí do 5 let.

Skrytá válka v kyberprostoru - Natália Kalafutová & Bára Hlavínová

Projekt se zaměřuje na komplexní analýzu mezinárodních kybernetických incidentů s důrazem na jejich geopolitický rozměr. Zaměřuje se na analýzu časových řad, identifikaci klíčových aktérů, nejčastěji napadané sektory a typy incidentů, včetně jejich intenzity. Součástí projektu je rovněž korelace mezi kybernetickou bezpečností jednotlivých zemí, vyjádřenou prostřednictvím cyber-security indexu, a jinými relevantními indikátory (HDP).

Pít čí nepít aneb dostupnost veřejných WC v Praze v porovnání s Vídní - Liliya Rybchenko & Eva Kocourková

Cílem projektu je analýza dostupnosti veřejných WC v Praze v porovnání s Vídni. Dostupnost je analyzována na základě otevírací doby jednotlivých WC, jejich vzájemné vzdálenosti a bezbariérovosti. Hodnotíci kritéria jsou vztahována k počtu obyvatel, turismu a k rozloze území.

Zelená pro budoucnost - Marcela Hrnčálová & Oksana Paraskeva

V rámci projektu se zaměřujeme na analýzu energetické bilance výroby elektřiny v České republice z různých zdrojů, včetně "zelených". Vycházíme z prognóz obsažených ve Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu, který česká vláda schválila v říjnu 2023, a pomocí interpolace odhadujeme energetický mix do roku 2030. Hlavní premisou tohoto projektu je, že běžný občan může ovlivnit úroveň emisí CO2 do atmosféry svým chováním. Zkoumáme, jaký dopad na mají rozhodnutí člověka v běžném životě na emise CO2, např. způsob vytápění domácnosti, a porovnáváme, jaká je celková uhlíková stopa auta se spalovacím motorem a elektromobilu. Věříme, že pochopení dopadu běžných rozhodnutí na emise CO2 může sloužit jako inspirace pro každého jednotlivce, aby přijímal zodpovědná a ekologicky uvědomělá opatření ve svém osobním životě.

Analýza školního prostředí v České republice: nejde vždy jen o známky - Klára Průchová & Andrea Aichinger

Projekt zkoumá školní prostředí v České republice a dívá se na něj v širším kontextu mimo klasické hodnocení a známky. Zaměřuje se především na infrastrukturu škol s cílem identifikovat odlišnosti mezi jednotlivými kraji a okresy a zkoumá jejich spojitost se socioekonomickými faktory, jako je nezaměstnanost a kriminalita. Zároveň se věnujeme mapování škol specializovaných na informační technologie, abychom lépe porozuměli výzvám a příležitostem, které přináší digitální věk do oblasti vzdělávání.

Střední školy zleva-zprava - Marcela Jašurková & Alena Vítková

Kam po základní škole? Na jakou školu vůbec mám? To jsou otázky, které si klade žáček v devítce. Krátký přehled, jak těžké, na jakém oboru a v jakém kraji je dělat přijímačky na střední školu. Statistický předpoklad, kolik deváťáků se bude hlásit na střední školy v roce 2024. A co je důležité, pomůžeme deváťákovi najít školu podle oboru, vzdálenosti a náročnosti u přijímaček.

Za hranicemi hřiště: Mezinárodní ženský fotbal v socioekonomické perspektivě - Kateřina De Acetis & Petra Fliegerová

Vzestup ženského fotbalu a jeho rostoucí popularita nás inspirují ke zkoumání odlišností mezi zeměmi, jež se účastní mezinárodních zápasů. Skrze průměrnou návštěvnost a výši odměn na ženských i mužských mistrovstvích světa v posledních 3 dekádách odkrýváme rozdíly mezi mužským a ženským fotbalem. Analyzujeme, jak socioekonomické ukazatele, jako je HDP na hlavu, míra nerovnosti v postavení mužů a žen, nebo účast žen na pracovním trhu, formují krajinu ženského fotbalu. Cílem našeho projektu je odhalit, jak ekonomické a další faktory ovlivňují cestu k vítězství na fotbalovém poli.

Esport není jenom hobby - Iveta Kuncová & Ivana Rezlerová

Myslíte si, že hraní PC her je jenom koníček? Přesvědčíme vás, že to může být slušné živobytí! Náš projekt se zaměřuje na fenomén profesionálního hraní počítačových her neboli esport a odpovídá na otázky spojené s výdělky, které se kolem gamingu a turnajů v PC hrách točí. Mají bohatší země více profi hráčů? Kolik vůbec proběhne turnajů v počítačových hrách za rok a kde se konají? Kdy odchází profesionální hráči do důchodu? Pohodlně se usaďte a objevte s námi úplně jiný druh sportu.

Sociální panorama Česka - Sára Dvořáková & Barbora Vojáčková

Sociální panorama Česka se soustředí na analýzu a hodnocení kvality života v Česku. Ústředním bodem našeho projektu je index, který nám měří, kde se v Česku žije dobře a kde to naopak může trochu dřít. A především, index, který jsme si spočítaly samy. Na základě dat ze sčítání lidu, datasetů o demografii, exekucích, dat o důchodech a důchodech v exekucích, vzdělání, zaměstnanosti či nezaměstnanosti, ale také třeba i díky údajům o kriminalitě jsme získaly nástroj, který poskytuje přehledný a objektivní pohled na různé aspekty života obyvatel Česka. Díky komplexním datům máme možnost jednotlivé jevy i kombinaci jejich vlivů pozorovat z hlediska územního členění jak na úrovni krajů, tak okresů a případně také na úrovni obcí. Podařilo se nám na jednom místě shromáždit široké spektrum socio-ekonomických dat, což umožňuje přehlednou orientaci a může sloužit jako pomůcka při rozhodování či implementaci politik.

Analýza mezd datových pozic - Olha Novosilska & Yuliia Nutels

Nové výzvy v životě nutí přehodnotit zaměstnání. S časem kvůli válečným konfliktům a epidemiím mnoho profesí mizí, firmy zavírají, což vede k propouštěním. Avšak je to také čas nových možností. Považujeme změnu zaměstnání jako příležitost pro vzdělání a přechod do nového odvětví. V rámci projektu jsme analyzovali vliv zkušeností, typu zaměstnání a geografie na platy v IT. Porovnávali jsme platy specialistů v oblasti analýzy dat v různých zemích a propojili je s cenami a kupní silou. Pro hlubší analýzu jsme vybrali Českou republiku a zkoumali vliv faktorů na mzdy v této zemi. Tyto výsledky mohou být užitečné pro lidi, kteří si vybírají svou kariéru v oblasti IT.

Už poletíme? Analýza příčin zpoždění letadel na Letišti Praha - Kristýna Beštová & Lucie Jimenez

Cílem našeho projektu „Už poletíme?” je analyzovat příčiny zpoždění na odletu a následně sestavit doporučení pro cestující, jak minimalizovat pravděpodobnost, že právě jejich let bude zpožděn.

Podíváme se, na jakých letech je zpoždění nejčastější a jaký vliv má na zpoždění roční období, denní doba, typ dopravce, počasí a počet cestujících. Zaměříme se také na vývoj v čase a zjistíme, jestli měl COVID19 vliv na příčiny a délku zpoždění.

Dopravní přestupky MHMP - Daniela Šmídová

V rámci projektu se budu dívat na nejčastější přestupky. Na to kdy se dějí nejčastějii a také zda covid ovlivnil četnost přestupků. Samozřejmě se podíváme na vývoj v čase a také na období Covid 19.

Křídlatky v porovnání s jinými invazními rostlinami ČR - Lenka Doubravová

Chodíte relaxovat do přírody? A všímáte si, co roste kolem nás? Tento projekt se snaží rozšířit povědomí o tom, že není zeleň jako zeleň a některé rostliny jsou pěkní vetřelci. Seznamte se s křídlatkami! Rozrůstají se slušným tempem například v obci, kde bydlím. Právě na nich projekt ilustruje, jak na tom v ČR jsme. Projekt vám nabízí možnost podívat se, jaké invazní rostliny rostou ve vašem okolí a jak jsou na tom místa, která se snažíme více chránit - CHKO a NP.

Od zdroje ke stolu: Analýza kvality vody v přírodních a obchodních zásobách - Alona Pecherska

Bez čeho lidé nemohou žít? Žádný člověk nemůže přežít bez vody. Voda je životně důležitá pro mnoho fyziologických procesů v těle. Můj projekt je zaměřen na zjišťování kvality vody v Praze. Co ovlivňují kvalitu a koncentraci minerálních látek ve vodě. Jaký je rozdíl mezi vodou z vodovodu a vodou z obchodu.

Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter