Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Projekty Digitální akademie: Data v Praze – jaro 2023

#
min

Přečti si, jaké projekty vypracovaly absolventky jarního běhu pražské Digitální akademie: Data

Přečti si, jaké projekty vypracovaly absolventky jarního běhu pražské Digitální akademie: Data. Holky své práce odprezentovaly na Galavečeru před odbornou porotou, svou rodinou a známými.

Nejúspěšnější projekty

Hvězdný unicorn

V bludišti dysfázie – kde nám pomůžou? Zmapování dostupnosti péče pro děti s vývojovou dysfázií v ČR: Helena Fanfrlíková & Michaela Čarnoká Kreuzová

Vývojová dysfázie – pro hodně lidí jen podivné cizí slovo, ale pro řadu rodin každodenní realita. Jedná se o specificky narušený vývoj řeči, který se projevuje ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat. V České republice trápí vývojová dysfázie přibližně 5 – 7 %  dětí, které potřebují navštěvovat různé specialisty – foniatra, neurologa, klinického psychologa a nejčastěji logopeda. Mají ale tuto péči k dispozici v blízkosti svého bydliště? V rámci našeho projektu každý rodič po zadání názvu své obce snadno zjistí, jak daleko to má k příslušnému specialistovi, a zároveň se dozví, jak je na tom jeho obec ve srovnání se zbytkem ČR. Pro odborníky pak projekt přináší celkový přehled o dostupnosti této péče u nás.

Přesahový unicorn

Analýza podnětů veřejnosti pro Dopravní podnik hl. m. Prahy: Darya Hofrichter & Michaela Srpová

Dopravní podnik hlavního města Prahy se chystá vytvořit nový systém týkající se podnětů od veřejnosti. Cílem našeho projektu je analýza podnětů, dotazů, stížností a pochval. Zaměřujeme se na to, odkud DPP data získává a jak s nimi nakládá. Věnujeme se přímo konkrétním tématům, která jsou v datech nejvíce zastoupena. Výstupem našeho projektu bude nezávislá analýza, kterou může DPP použít při tvorbě nového systému. Součástí toho bude komplexní pohled na získaná data za posledních 10 let a případná doporučení na optimalizaci kontaktního formuláře na webu DPP.

Technický unicorn

Dnes podáte, zítra zrušíme: Daniela Horáková & Kateřina Matoušková

V našem projektu se zabýváme porovnáním dostupnosti poboček České pošty před jejich plánovaným rušením a po zrušení. Podrobněji jsme se zaměřily na analýzu krajských měst, kde jsme pomocí polygonů dopočítaných na základě vzdálenosti od poboček pošty po silniční síti hodnotily změnu dostupnosti pošt pro obyvatele měst.

Miláček publika

Průvodce absolventky DA - data na pracovním trhu: Pavlína Vencovská & Adéla Flanderová

Zajímalo nás, jak na tom jsme jako absolventky Digitální akademie data na českém pracovním trhu. Máme ty správné potřebné dovednosti? Kolikrát se tyto dovednosti v inzerátech vyskytují, a jaké z nich hrají prim? Jak jsme na tom jako nadějné datové analytičky oproti ostatním oborům? Jak jsme na tom aktuálně s platovým ohodnocením napříč pracovním trhem? Z technologií jsme použili hlavně SQL, Python, Keboolu a Tableau.

Ostatní práce

Porovnání klimatických podmínek na území hlavního města Prahy: Yuliia Vorobiova & Ludmila Crhová

Cílem projektu je najít odpověď na hypotézu, že s vyšším množstvím zeleně v dané oblasti lze snížit teplotu v místě a přilehlém okolí o 1 - 2 ℃. Porovnáváme tři lokality na území hlavního města Prahy s podobnou nadmořskou výškou. Park, místo průmyslové a dopravní zástavby a obytnou zástavbu.

Vývoj výzkumné aktivity archeologů a archeoložek na území České republiky: Nikola Slunečková & Kristýna Rezek

Cíle našeho projektu vychází ze zadání výzkumných otázek vědeckých pracovníků archeologického Digitálního archivu. Hlavním výstupem je přehled a vizualizace počtu výzkumných akcí a počtu vedoucích výzkumu na území České Republiky. V analýze uplatňujeme geografickou, časovou a genderovou perspektivu, zjišťujeme míru výskytu jednotlivých vedoucích výzkumu na wikipedii.

Kam se přestěhovat v důchodu: virtuální vyhledávač nejlepšího místa pro život v důchodu: Oxana Burešová & Olena Viun

Cílem našeho projektu je vytvořit virtuální vyhledávač nejlepšího místa pro život v důchodu. Výběr geografie jsme omezili na evropské státy. Vymysleli jsme kritéria pro výběr nejvhodnější země, včetně životních nákladů, přírody, bezpečnosti, kulturního života, vstřícnosti lidí, počasí, kvalitního systému zdravotnictví, zdravého stravování a kvality života. Výsledkem by měl být dashboard v Tableau, kde můžeme nastavit možnosti a zjistit, které země odpovídají našemu výběru.

Analýza výjezdů hasičů v letech 2006-2022: Simona Buryšková & Petra Kratochvílová

Náš projekt analyzuje výjezdy hasičů v České republice v letech 2006-2022 na základě dat Hasičského záchranného sboru ČR. Zahrnutá data obsahují informace o datu, místě, typu a příčině události, zapojených jednotkách, škodách na majetku, počtu obětí a zraněných. Cílem je identifikovat vztahy mezi metrikami a porovnat události dle období, regionu a typu. Dále zkoumáme vztah mezi počtem výjezdů a průměrnou denní teplotou pomocí dat získaných scrapingem z Českého hydrometeorologického ústavu.

“Přirozenou inteligenci nelze nahradit umělou!” nebo ano?: Michaela Křiklánová & Lana Mitrofanova

V naší analýze twitterových postů se zabýváme primárně tím, kdo a jak v českém internetovém prostředí mluví o umělé inteligenci. Zpracovávaná data sahají tři roky nazpět a můžeme tedy sledovat vývoj v čase a to, jací uživatelé byli nejaktivnější, jaká témata se s umělou inteligencí nejčastěji pojí a které příspěvky měly největší dosah. Dalším krokem pak byla analýza sentimentu, kterou jsme prováděly za pomoci umělé inteligence samotné - můžeme tedy říct, že umělá inteligence nám sama vyhodnotila to, jak o ní lidé mluví.

Analýza objednávek e-shopu a vlivu otevření kamenné prodejny na prodeje e-shopu: Luca Papp & Anna Gustavsson

Tento projekt se zaměřuje na analýzu objednávek e-shopu z hlediska času, geografického umístění a vybraných kritérií. Hlavním cílem je zjistit, zda otevření kamenné prodejny ovlivňuje prodeje e-shopu a jaký je tento vliv. Budeme sledovat různé ukazatele. Porovnáme data před otevřením prodejny s daty po otevření ve třech skupinách: v okolí 20 km od prodejny, v okolí 20 km od podobných měst bez prodejny a na celostátní úrovni. Výsledky této analýzy poskytnou informace o vztahu mezi kamennou prodejnou a prodeji e-shopu. Tyto poznatky budou cenné pro strategii v oblasti prodeje a rozhodování o otevírání nových prodejen.

Analýza dotací v České republice s ohledem na index kvality života: Radka Ptáčníková

Cílem našeho projektu je porovnat tři po sobě jdoucí programové období v rámci poskytování dotací. Zaměřujeme se jak na dotace z Evropské unie, tak na dotace z českých veřejných zdrojů. Porovnáváme jejich změny, strukturu a pohyb v rámci třech programových období. Dále porovnáváme směřování dotací s hodnotou indexu kvality života v okresech či krajích.

Inside the mind (and Twitter) of Elon Musk: Nadiia Semenova & Brigitta Halasova

V projekte sa zameriavame na obsah tweetov Elona Muska v rozmedzí 2015 - apr 2023, venujeme sa jeho návykom na tejto soc. sieti, vrátane možného dosahu jeho tweetov na akciový trh. V ďalšej časti projektu sa zameriavame na sentimentu analýzu, image recognition a topic modeling.

Trendy v psychiatrii v České Republice: Valeriia Kuznietsova & Lidiia Vasylevska

Rozhodly jsme, že se ze chceme podívat na: 1. celkový počet případů v ČR po krajích, jejich poměr k celkovému počtu obyvatelů 2. trendy ve vývoji různých diagnóz v různých věkových kategoriích, 3. nejčastější psychická onemocnění.

Nezastavujeme, máme zpoždění!: Adéla Brajerová & Katka Turková

Cílem projektu je analyzovat zpoždění autobusů a tramvají v rámci pražské integrované dopravy. Vytvořily jsme interaktivní mapu, kde si uživatel podle vlastního nastavení zjistí zpoždění podle druhu dopravy na jednotlivých linkách, zastávkách a konkrétním čase v jízdním řádu.

Elektromobily v České republice: Nikola Ščepánková & Irina Černatkina

Cílem projektu je analýza a vyhodnocení dat z registru vozidel v České republice ve spojení s daty o čerpacích a dobíjecích stanicích. Hlavním zaměřením projektu je prozkoumání současného stavu provozu osobních elektromobilů a infrastruktury dobíjecích stanic v kontextu osobních vozidel poháněných konvenčním palivem. V rámci projektu se zaměřujeme na vytváření vizualizací, které budou zobrazovat vývoj elektromobilů s ohledem na jejich geografické rozložení a související demografická data, a dostupnost dobíjecích stanic v České republice. Analýza inzerátů ojetých osobních aut z autobazaru AAA AUTO.

Drone Incidents through the lens of Data Analysis: Hana Brožová

In the wake of the increasing proliferation of Unmanned Aerial Systems (UAS), especially those intended for private and commercial use, the amount of UAS-involved incidents has been steadily increasing. Governments and public administrations are trying to tackle this issue through various means, usually of a legal nature, but quite often, these steps might lack solid backing in a holistic and thorough analysis of this still-evolving and dynamic area.This project aims to be one piece of the mosaic to fill in the gaps and showcase a potential approach to this phenomenon. The project analyzes all reports about UAS sightings in the United States of America (USA), it especially covers confirmed incidents of UAS between the years 2014 to 2022. The key parameters of the analysis are the types of aircraft that were involved in the incident, the severity of those incidents, and the number of incidents per population density. The most valuable and interesting insights are visualized in the Tableau Dashboard.

Je Česká republika vege friendly?: Klára Feiferová & Veronika Feltová

Cílem tohoto projektu je zjistit, nakolik je Česká republika přívětivá pro vegany a vegetariány. Naše analýza vychází převážně z datasetu získaného z Google Maps, který obsahuje informace o restauracích v České republice. Soustředíme se na restaurace nabízející vegetariánské a veganské možnosti a jako určující faktory bereme například počet těchto restaurací v ČR, jejich geografické rozložení, srovnání hodnocení a cen a další relevantní informace. Dále nás také zajímá, jak vypadá typický vegetariánský či veganský strávník. Tato analýza nabízí náhled na českou gastro scénu s ohledem na rostlinné a bezmasé stravování.

Děkujeme partnerským firmám, které podpořili tento běh Digitální akademie. Děkujeme Accenture v České republice, Apify, Barclays UK, Billigence, Commerzbank, ČSOB, GasNet CZ, Keboola, Merkle DACH, Microsoft, ŠKODA.

Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter