Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Projekty Digitální akademie: Data v Praze –⁠ Podzim 2022

#
min

Přečti si o tématech projektů, které vypracovaly absolventky naší Digitální akademie: Data v Praze na podzim 2022.

Nejúspěšnější projekty

Hvězdný projekt

Cílem projektu je analyzovat data o výživném z prvního rozhodnutí soudu při rozvodu rodičů. Nejprve zkoumáme data týkající se délky a počtu případů u jednotlivých soudů v ČR, dále analyzujeme průměrnou výši výživného určenou oběma rodičům z hlediska počtu vyživovacích povinností a věkových kategorií vyživovaných dětí.

Cílem projektu je osvětlit, jakým způsobem prezidentští kandidáti pracují se sociálními médii a jak je vnímá portfolio přispívajících na těchto sítích. Projekt jsme si vymezily na analýzu Twitteru kandidátů (postů a zmínek o daném kandidátovi) a placené reklamy kandidátů na FB v období od začátku letošního roku. Vydefinovaly jsme si 5 následujících kandidátů - Generál Petr Pavel, Andrej Babiš, Danuše Nerudová, Josef Středula a Karel Janeček. Zaměřily jsme se na dva druhy analýzy - textovou a kvantitativní. V rámci textové analýzy zkoumáme například nejčastěji používaná slova či sentiment postů a zmínek. Kvantitativně pak analyzujeme například kdo postuje nejvíce, kolik kdo za kampaně na sociálních mediích utrácí či na které věkové a genderové skupiny své online kampaně cílí.

Technický unicorn

Z dostupných dat se nažíme ukázat, že/jak se změnilo počasí v Česku vlivem klimatické změny. Tyto změny přibližujeme na jednoduchých příkladech jako jsou Vánoce a sníh nebo letní dovolená.

Cílem projektu je analýza dostupnosti míst v příhraničních MŠ sousedních zemí - Německa, Rakouska a ČR. Rády bychom tím podpořily jazykovou vybavenost dětí a přispěly k lepšímu propojení regionů. V sekci pro rodiče chceme nabídnout snadný přehled dostupnosti míst v MŠ, jejich adresu, vzdálenost od hranic, kapacitu, naplněnost popř.počet míst vyhrazený pro české děti v zahraničních MŠ. V sekci pro zřizovatele MŠ jsme měly záměr predikovat kapacitu MŠ na základě porodnosti, což se zdá být technicky největší oříšek, výsledek neslibujeme :-)

Přesahový unicorn

Analyzujeme kapacitu středních škol a počty teenagerů, porovnáváme situaci na úrovni okresů a krajů. U vzorku obcí měříme vzdálenost středních škol a pro školy do 30 km měříme čas dojezdu autem. Za účelem porovnání dělíme obce podle velikosti do tří kategorií a rozlišujeme pět typů škol.

Knihovna by ráda měla představu o pohybu svazků mezi svými pobočkami resp. mezi kterými pobočkami svazky migrují nejčastěji. Na základě tohoto zjištění by pak případně mohl být upraven jejich rozvoz. Dále knihovnu zajímají odpovědi na otázky, které lze z výpůjček vyčíst, např. jací čtenáři, na jaké pobočce si půjčují, které knihy.

Miláček publika

Cílem našeho projektu je smysluplně propojit data z třech různých zdrojů (open data, výsledky vlastního průzkumu a web scrapping). Na základě těchto informací poskytujeme doporučení ohledně nejlepších vánočních dárků podle preferencí respondentů. Dále děláme analýzu dalších zajímavostí spojených s LEGO stavebnicemi jako například závislost mezi premiérou filmů a výrobou nových LEGO sad nebo zjištění na základě čeho LEGO dává do nových sad náhradní díly.

Cílem projektu je analýza dat ztracených a nalezených psů a potvrzení či vyvrácené hypotézy, že nejvíce se ztrácejí psi během Prosince a období Nového roku. Zároveň chceme analyzovat další zajímavá data jako jsou místo ztráty, věk, pohlaví a rasu psů a úspěšnost nálezu. Výsledkem by měl být dashboard v Tableau, kde bude základní přehled dat, přehled dle krajů a měst, přehled dle “psích kritérií” a pár zajímavostí. Zjistíte zde i například to, proč se náš projekt jmenuje po psu jménem Guli.

Ostatní projekty

Zkoumáme růst ceny vybraných potravin, ze kterých máme složené inflační menu, a srovnáváme to s inflací.  Data máme ze 4 e-shopů a z ČSÚ, zkoumáme období posledních 2 let. Cílem je zjistit, zda ceny rostly s inflací nebo rychleji; zda najdeme nějaké anomálie/vrcholy; jestli jsou rozdíly mezi e-shopy, zda nějaký zdražuje dříve nebo více než ostatní.

Naším cílem je vytvořit videoanimaci vývoje počtu azylantů, kteří dostali status dočasné ochrany v ČR na základě války na Ukrajině. Vývoj sledujeme na úrovni obcí od poloviny března dodnes a přidáváme např. srovnání s počtem cizinců žijících v ČR v předchozích letech. Kromě celé ČR se zaměříme samostatně i na Prahu a její městské části.

Analyzujeme odchytovost zvířat v parcích a ulicích New Yorku v průběhu tří let, zkoumáme sezónnost, vliv počasí a dalších aspektů na skladbu odchytávaných zvířat a jejich kondici, práci odchytové služby.

Cílem projektu je reflektovat situaci na trhu s realitami v České Republice. Na základě dat prodejů realit z minulých let, chceme zobrazit vývoj cen za m2, velikost i dispozici bytu v různých regionech. Projekt má za cíl sloužit investorům do realit, případně lidem, kteří zvažuji koupi reality kdekoli v ČR pro vlastní potřebu a hledají ideální poměr cena vs. výkon.

Výsledky voleb všechny zajímají a samozřejmě byly probrány z mnoha úhlů. Kam se ale pozornost příliš nezaměřila tam jsme si posvítili my. Napadlo vás někdy, kolik lidí vážilo cestu do volební místnosti zbytečně, nebo že se ve volební místnosti mohou zatoulat hlasovací obálky? Nás ano a také to, jestli to nemůže s něčím souviset. Na co jsme přišli se dozvíte již brzy.

Na základě historizovaných dat analyzujeme sněhové podmínky na evropských horách. Pomocí numerického modelu Aladin predikujeme vývoj sněhových podmínek do budoucna a srovnáváme podmínky napříč Evropou s cílem identifikovat lokality s největším potenciálem pro lyžařský turismus.

Faktorů, které utvářejí zdraví, je celá řada a dostupná zdravotní péče je jen jedním z nich. Účelem studie je identifikovat nejvýznamnější faktory korelující s očekávanou délkou života s přihlédnutím ke specifikům zemí.

The subject of our study is J. R. R. Tolkien’s Hobbit and Lord of the Rings trilogy and their popularity over a timespan between 2006-2017 on the Goodreads platform with a focus on sentiments of the reviews readers shared. We researched the curve of its popularity in time from both readers’ and publishers’ perspectives and found that LOTR popularity has neither been growing exponentially nor copied the growth of the platform as such. In the following text and on the presentation evening we will attempt to explain what may have an impact on the growth and fall in popularity with a regard to the nonsequential movies and books publication.Furthermore, using artificial intelligence AWS, we analyse nature of the reviews posted in English and 5 other languages and observe the ratio of positive, negative, mixed or neutral nature. Along the way we address the most frequent words and see what defines the discourse of the books to grasp the sentiment of the readers’ expectations.

Cílem projektu je analýza psychiatrické péče po roce 2010 v krajích České republiky se zaměřením na nejčastější diagnózy pacientů, délku hospitalizace a způsoby ukončení poskytované péče. Projekt se také věnuje dostupnosti a vytíženosti poskytované péče dle typu zařízení. Druhotným záměrem analýzy je zhodnocení prozatímních výsledků Reformy psychiatrické péče, která vešla v platnost v roce 2014.

Cílem projektu bylo zajistit k jednotné produkci fotolaboratoří jedné firmy i jednotný pohled na reporty a na rozložení trhu v rámci České republiky. Zefektivnění komunikace napříč odděleními a zajištění dostatku dat pro rozhodování. Ale i celkové zjištění, zda jsou fotky stále na trhu poptávaným produktem. A i když mohou být představy více či méně rozsáhlé, tak data vždy překvapí a nakonec se z nich může stát i něco jiného než člověk zamýšlel a aniž bych to před měsíce tušila, tak se analýza těchto dat dotkla i změny procesů v laboratoři, trackování zásilek a vylepšování v rámci zákaznického centra.

Našim cieľom je porovnať ceny prenájmov bytov v jednotlivých krajoch v Českej republike v priebehu rokov 2017 - 2022 a porovnať krivku ich vývoja s vývojom miezd v tom istom období. Zaujíma nás ako rýchlo sa mení situácia vo sfére prenájmov a či zvyšovanie platov drží krok so zvyšujúcimi sa cenami. Konkrétnejšie sa chceme zamerať na ľudí, ktorí bývajú v byte sami a všetka finančná zodpovednosť je na jednej osobe. Koľko je takých ľudí v Českej republike a v akom veľkom byte si môžu dovoliť bývať?K ne/potvrdeniu našich hypotéz a otázok plánujeme využiť dataset z Apify a údaje z Českého statistického úřadu.

Našim cieľom bolo zamerať sa na kraje s vysokou mierou nezamestnanosti a hľadať odpoveď na našu otázku v zadaní. Rozhodli sme sa skúmať štruktúru pracovných ponúk, ich počet s ohľadom na jednotlivé kraje a počet obyvateľov a zároveň zahrnúť aj ďalšie parametre, ktoré možu mať na nezamestnanosť dopad (exekúcie, vzdelanosť, podpora od štátu a pod.)

Cílem projektu bylo zjistit a vizualizovat nárůst či pokles počtu včelstev v čase, porovnat situaci v ČR se zbytkem světa. Také nás zajímal dovoz a vývoz medu, odkud se vyplatí dovážet a kam vyvážet. Dále jsme porovnaly situaci v jednotlivých krajích, chceme zobrazit, ve kterých krajích je včelstev hodně, ve kterých by naopak bylo možné včelstva přidat vzhledem k ploše pastvy.

Cílem projektu je prozkoumat údaje o zprostředkovaných smlouvách jednoho finančního makléře (firmy) a zjistit, zda jsou některé finanční produkty, které raději sjednávají ženy poradkyně se ženami klientkami, muži s muži, či je to "na střídačku". Zároveň se chceme dozvědět, zda počasí vládnoucí daný den ve městě bydliště poradců má vliv na jejich pracovní výkon - zda se v některém počasí sjednává více/méně smluv. Cílem je především naučit se pracovat s nově nabytými znalostmi a také odprezentovat výsledek danému makléři.

Cílem projektu je analýza pracovních nabídek v oboru "datový analytik" a jemu obdobných pozic napříč regiony v celé ČR. Analyzujeme dovednosti a aplikace, které firmy poptávají z inzerce Indeed.com a poměr datových analytiků z celkového množství inzerátů za rok z jobs.cz. Cílovou skupinou jsme my a účastnice Digitální akademie ve snaze se zorientovat na pracovním trhu, kde bychom rády uplatnily znalosti z Digitální akademie.

Cílem projektu je analýza vývoje průměrných cen vybraných druhů zboží dostupných na e-shopech Košík, Rohlík a iTesco, a to v porovnání s vývojem průměrných cen vybraných druhů zboží, který zachycuje Český statistický úřad. Výsledkem projektu je srovnání meziročního a meziměsíčního růstu průměrných cen ve vybraných e-shopech v letech 2020 až 2022 a vyhodnocení zda vybrané eshopy reflektují trend růstu cen sledovaný Českým statistickým úřadem.

Cílem projektu je odpovědět na zadané byznysové otázky: kanibalizovalo zavedení konvenčních produktů stávající produkty v téže kategorii, analýza celkových prodejů v těchto kategoriích, elasticita poptávky v jednotlivých kategoriích, sezonní očištění dat a očekávaný trend po kategoriích.

Cílem projektu je zmapovat chování zaměstnanců na základě logů z MS O365 a poukázat na případné anomálie indikující bezpečnostní hrozby. Hledáme odpověď na otázky: Kdy, jak dlouho, odkud pracují a co dělají? Existují zde události, které mohou naznačovat potenciální bezpečnostní riziko?

Cílem projektu je analýza popisující chování vozíků ve skladu a zjištění jejich vytíženosti. Analyzujeme jednotlivé vozíky z pohled času, lokace, pohybu a nákladu. Zaměřujeme se na jejich vytíženost v rámci směn a pokusíme se vytipovat kolizní zóny. Výsledkem by měl být nejen dashboard popisující vytíženost a základní informace o chování vozíků, ale i zajímavosti z jejich světa.

Skupina zaměstnanců starších 50 let je stále upozaďovaná na trhu práce, a to nejen při hledání nového zaměstnání, ale i ve vnímání toho, jak jsou pro zaměstnavatele důležití. Cílem našeho projektu je ukázat, proč je tato skupina neopominutelná a proč její důležitost bude v dalších letech ještě vzrůstat. Z dat společnosti Age Management navíc vyplývá, že pracovní schopnost s věkem rozhodně neklesá a padesátníci se po pracovní stránce klidně můžou cítit líp, než jejich kolegové o generaci mladší.

Zadavatel projektu (e-shop) chce pochopit, jaký vliv má zboží z prvních objednávek na pozdější nákupní chování zákazníků. Pro jednotlivé produkty v prvních košících zkoumáme podíl zákazníků, kteří se vrátí a dále podíl zákazníků, kteří si stanou předplatiteli. A pro každý produkt v prvních objednávkách také průměrnou life-time value zákazníka.

Cíle projektu je zjistit, jak přesně souvisí nárůst sucha se změnami počasí a které klimatologické charakteristiky, případně jejich spojení mají na sucho největší dopad. Data porovnáváme v průběhu let 1961-2021 i místně v jednotlivých krajích.

Zkoumali jsme, jak dosažené vzdělání ovlivňuje výši mezd. Cílem projektu je zjistit, jak se změnil vztah mezi vzděláním a výší mezd v letech 2011 - 2020. Ověřovali jsme hypotézu, že formální vzdělání už nemá takový vliv na finanční ohodnocení jako před 9 lety.

Cílem projektu je poskytnout přehled každému, kdo rád cestuje letecky a vyhnout se marnému času strávenému čekáním na zpožděný let. Výsledky této průzkumné analýzy prozradí, jak je to s dochvilností 10ti leteckých dopravců s mediálním příznakem „NEJ“ v posledních třech letech. Zjistíme, kdo z dopravců se potýkal se zpožděním nejčastěji, v jakém časovém rozpětí zpoždění a na kterých destinacích a zda mělo na zpoždění letu vliv extrémní počasí. Tato průzkumná analýza může usnadnit rozhodování při výběru leteckého dopravce nebo destinace, lepší načasování cesty a zpříjemnit tak například vysněnou dovolenou.

Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter