Projekty Digitální akademie: Data v Praze –⁠ podzim 2021

#
min

Přečti si o tématech projektů, které vypracovaly absolventky Digitální akademie: Data v Praze na podzim 2021.

Nejúspěšnější projekty

Hvězdný projekt & Miláček publika

Cílem projektu bylo popsat vztah mezi environmnentálními podmínkami, vlastnostmi jedince a mírou migrace sladkovodní ryby jelce proudníka.

Přesahový unicorn

Projekt mapuje kriminalitu v jednotlivých městských částech Prahy v letech 2016-2020, srovnává ji v kontextu složení obyvatelstva (počet, věk, pohlaví). Součástí je podrobná analýza typů kriminálních činů a jednotlivých podtypů včetně sledování trendů v čase. Zaměřujeme se na zobrazení požadavků ze strany OPK a potvrzujeme/vyvracíme jejich hypotézy.

Technický unicorn

Cílem projektu bylo vyhledat a vizualizovat aktuální nejvyšší slevy nad daty Hlídače shopů. Významnou součástí live řešení je deduplikace variant stejného zboží a vyřazení zboží, které není skladem. Slevy Je možné zobrazit buď podle absolutní částky v korunách nebo podle procentuální výše slevy.

Zvláštní cena poroty

Projekt za použití textové analýzy vytvořil nástroje, familiérně zvané "klikátka", které dávají možnost hledat a nacházet v Paměti národa čekané i nečekané vztahy a tím vzbudit v mládeži zájem o orální historii, což může ovlivnit jejich hodnotovou orientaci, a tím pak i vylepšit budoucnost světa.

Ostatní

Cílem našeho projektu bylo zjistit na jedné straně, jakým způsobem ČOI pracuje (v jakém poměru kontroluje fyzické a právnické osoby a na jaké provozovny a sortiment se zaměřuje), a na druhé straně, co je výsledkem její práce, tzn. počet provedených kontrol, počet zjištěných porušení zákonů, množství a výše uložených sankcí, nejčastěji zakázané (příp. zabavené) zboží a jak se to liší v čase a v jednotlivých krajích.

Hlavním cílem bylo v mapě zobrazit komplexní informace o jednotlivých ZPS podle městské části, typu zóny, kapacity, vybrané částky a způsobu platby v průběhu 4 let. Dalším cílem bylo vyvrátit nebo potvrdit hypotézu, že teplota nebo množství srážek ovlivňuje množství provedených transakcí (platby za parkování) během jednoho dne.

Cílem projektu bylo sloučení dat a vytvoření společného reportingu pro klienta, který vlastní dvě firmy. Jednu na prodej materiálů na opravu silnic a jednu na realizaci silničních prací. Zaměřili jsme se na vývoj tržeb od roku 2013, zobrazení tržeb po kategoriích, podle obchodních zástupců, obcí a krajů a podle zákazníků, a taky na proplacenost faktur pro lepší plánování cash flow. Výsledkem je automatizovaný report pro majitele a jednotlivé obchodní zástupce.

Náš projekt se zabývá analýzou nákupního chování zákazníků většího e-shopu. V projektu se snažíme určit předpokládanou hodnotu zákazníka v čase. Dále chceme určit, u kterých zdrojů návštěvnosti a při jakém způsobu platby je dosahováno nejvyšší celkové marže a tržby s ohledem na náklady. V neposlední řadě se snažíme získat informace o odlivu zákazníků.

Náš projekt se zabývá analýzou mediálního obrazu vybraných politických leaderů před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily 8. - 9. 10. 2021. Cílem projektu bylo zanalyzovat, v jaké míře dávala vybraná on-line média ve svém obsahu prostor politickým leaderům a jestli se zmínky v médiích promítly i do výsledků voleb.

Cílem práce bylo analyzovat data z pražských sčítačů cyklistů a metodou interpolace dopočítat chybějící údaje vzniklé technickými výpadky buďto serverů nebo samotných sčítačů. Stejná metoda je použita i na předešlé roky. Údaje z jednotlivých dat jsou porovnatelné a poskytují ucelenější obraz o cyklistice v Praze.

Vzhledem k nárůstu cen nemovitostí v Praze se bydlení přímo v jejích městských částech stává nedostupné pro čím dál víc lidí. Mnoho lidí, kteří v Praze pracují nebo i dlouhodobě žijí, tak hledají bydlení ve Středočeském kraji s dobrou dostupností do Prahy. Projekt si kladl za cíl vykreslit situaci ve Středočeském kraji z pohledu dostupnosti a cen bydlení na základě inzerátů realitních kanceláří a současně využít i některá otevřená data mající vliv na atraktivnost lokality pro bydlení.

Náš projekt se věnuje analýze Balíkoven České pošty. V CleverMaps jsme zpracovaly několik pohledů. Uživatel si může zobrazit jednotlivé oblasti ČR (velikostně od základní sídelní jednotky po kraje) a analyzovat rozmístění Balíkoven a konkurentů. V dalším pohledu se uživatel může podívat, které obchody jsou obsazené konkurencí (či Balíkovnou), a které jsou volné. Dalším zobrazením je poloha Balíkoven a konkurence vůči dopravním uzlům. Doplňkem CleverMaps je dashboard v Tableau s daty o vytíženosti a chybovosti jednotlivých Balíkoven.

Analýza výpadku aplikace SAP Concur: Kateřina Chyšková & Kristýna K. Kaucká

Cílem našeho projektu bylo najít konkrétní incidenty v rámci funkcionality mobilní aplikace SAP Concur. Tato aplikace eviduje výdaje zaměstnanců, ať už se jedná o letenky, účtenky z restaurací nebo lístky na MHD, vše se jednoduše vyfotí a odešle, odpadá tak zdlouhavé vyplňování formulářů a dokládání účtenek po návratu ze služební cesty. Z informací, které jsme od SAPU dostaly, víme, že v rámci aplikace došlo k výpadku. Chybu lze přirovnat ke kapce v moři, protože může tvořit 1 % z celkového objemu v rámci odeslaných dat. Pro konkrétní zákazníky to však může tvořit třeba až 50 % jejich transakcí (čísla jsou ilustrační). Naším úkolem bylo zjistit, kde přesně se výpadek odehrál, na jak dlouho a co bylo jeho příčinou. Analýza proběhla nad data sety, které nám mentoři poskytli. Stejně tak jsme dostaly i poměrně přesné zadaní a výstup, který se od nás očekává - přiipravit ETL v Pythonu, analýzu provést v SQL, vizualizace v námi zvoleném programu.

Cílem našeho projektu byla analýza jednání vlády ČR v letech 2007-2021 - přehledně popsat četnost jednání, počty vydaných usnesení a jejich vývoj v čase. Dále podrobněji prozkoumat obsah jednání a nejvýznamnější témata (klíčová slova), osobnosti, lokace a organizace.

Projekt se zabývá analýzou pravidelných leteckých spojů z Letiště Václava Havla Praha (LP) po utlumení provozu během pandemie Covid-19, která mimo jiné značně ovlivnila přepravu zásilek České pošty do zahraničí. Jednotlivé letecké společnosti, s nimiž spolupracovala Česká pošta, dnes již nenabízejí tak pestrou nabídku spojů, jak tomu bývalo dříve. Z toho důvodu se možnosti přepravy zásilek do cílových destinací značně zúžily, a proto byla nutná analýza možných kapacit, které by se daly využít pro přepravu.

Cílem projektu byla analýza dat, které si dotahují phishingové stránky k co nejvěrohodnějšímu napodobení originálního zdroje (např. Facebook) za účelem odcizení citlivých osobních údajů. Analýzu jsme zpracovávaly pro 10 předem vybraných cílových společností, a zároveň se zabývaly i porovnáním těchto dat mezi škodlivými a legitimními stránkami.

Cílem bylo porovnat různé servery poskytující předpovědi počasí na základě úspěšnosti jejich předpovědi.

Kdo pro tebe napsal tento příběh?
Karolina Tesařová
Product Marketing Manager

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter