Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Projekty Digitální akademie: Data v Praze –⁠ podzim 2021

#
min

Přečti si o tématech projektů, které vypracovaly absolventky Digitální akademie: Data v Praze na podzim 2021.

Nejúspěšnější projekty

Hvězdný projekt & Miláček publika

Cílem projektu bylo popsat vztah mezi environmnentálními podmínkami, vlastnostmi jedince a mírou migrace sladkovodní ryby jelce proudníka.

Přesahový unicorn

Projekt mapuje kriminalitu v jednotlivých městských částech Prahy v letech 2016-2020, srovnává ji v kontextu složení obyvatelstva (počet, věk, pohlaví). Součástí je podrobná analýza typů kriminálních činů a jednotlivých podtypů včetně sledování trendů v čase. Zaměřujeme se na zobrazení požadavků ze strany OPK a potvrzujeme/vyvracíme jejich hypotézy.

Technický unicorn

Cílem projektu bylo vyhledat a vizualizovat aktuální nejvyšší slevy nad daty Hlídače shopů. Významnou součástí live řešení je deduplikace variant stejného zboží a vyřazení zboží, které není skladem. Slevy Je možné zobrazit buď podle absolutní částky v korunách nebo podle procentuální výše slevy.

Zvláštní cena poroty

Projekt za použití textové analýzy vytvořil nástroje, familiérně zvané "klikátka", které dávají možnost hledat a nacházet v Paměti národa čekané i nečekané vztahy a tím vzbudit v mládeži zájem o orální historii, což může ovlivnit jejich hodnotovou orientaci, a tím pak i vylepšit budoucnost světa.

Ostatní

Cílem našeho projektu bylo zjistit na jedné straně, jakým způsobem ČOI pracuje (v jakém poměru kontroluje fyzické a právnické osoby a na jaké provozovny a sortiment se zaměřuje), a na druhé straně, co je výsledkem její práce, tzn. počet provedených kontrol, počet zjištěných porušení zákonů, množství a výše uložených sankcí, nejčastěji zakázané (příp. zabavené) zboží a jak se to liší v čase a v jednotlivých krajích.

Hlavním cílem bylo v mapě zobrazit komplexní informace o jednotlivých ZPS podle městské části, typu zóny, kapacity, vybrané částky a způsobu platby v průběhu 4 let. Dalším cílem bylo vyvrátit nebo potvrdit hypotézu, že teplota nebo množství srážek ovlivňuje množství provedených transakcí (platby za parkování) během jednoho dne.

Cílem projektu bylo sloučení dat a vytvoření společného reportingu pro klienta, který vlastní dvě firmy. Jednu na prodej materiálů na opravu silnic a jednu na realizaci silničních prací. Zaměřili jsme se na vývoj tržeb od roku 2013, zobrazení tržeb po kategoriích, podle obchodních zástupců, obcí a krajů a podle zákazníků, a taky na proplacenost faktur pro lepší plánování cash flow. Výsledkem je automatizovaný report pro majitele a jednotlivé obchodní zástupce.

Náš projekt se zabývá analýzou nákupního chování zákazníků většího e-shopu. V projektu se snažíme určit předpokládanou hodnotu zákazníka v čase. Dále chceme určit, u kterých zdrojů návštěvnosti a při jakém způsobu platby je dosahováno nejvyšší celkové marže a tržby s ohledem na náklady. V neposlední řadě se snažíme získat informace o odlivu zákazníků.

Náš projekt se zabývá analýzou mediálního obrazu vybraných politických leaderů před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily 8. - 9. 10. 2021. Cílem projektu bylo zanalyzovat, v jaké míře dávala vybraná on-line média ve svém obsahu prostor politickým leaderům a jestli se zmínky v médiích promítly i do výsledků voleb.

Cílem práce bylo analyzovat data z pražských sčítačů cyklistů a metodou interpolace dopočítat chybějící údaje vzniklé technickými výpadky buďto serverů nebo samotných sčítačů. Stejná metoda je použita i na předešlé roky. Údaje z jednotlivých dat jsou porovnatelné a poskytují ucelenější obraz o cyklistice v Praze.

Vzhledem k nárůstu cen nemovitostí v Praze se bydlení přímo v jejích městských částech stává nedostupné pro čím dál víc lidí. Mnoho lidí, kteří v Praze pracují nebo i dlouhodobě žijí, tak hledají bydlení ve Středočeském kraji s dobrou dostupností do Prahy. Projekt si kladl za cíl vykreslit situaci ve Středočeském kraji z pohledu dostupnosti a cen bydlení na základě inzerátů realitních kanceláří a současně využít i některá otevřená data mající vliv na atraktivnost lokality pro bydlení.

Náš projekt se věnuje analýze Balíkoven České pošty. V CleverMaps jsme zpracovaly několik pohledů. Uživatel si může zobrazit jednotlivé oblasti ČR (velikostně od základní sídelní jednotky po kraje) a analyzovat rozmístění Balíkoven a konkurentů. V dalším pohledu se uživatel může podívat, které obchody jsou obsazené konkurencí (či Balíkovnou), a které jsou volné. Dalším zobrazením je poloha Balíkoven a konkurence vůči dopravním uzlům. Doplňkem CleverMaps je dashboard v Tableau s daty o vytíženosti a chybovosti jednotlivých Balíkoven.

Analýza výpadku aplikace SAP Concur: Kateřina Chyšková & Kristýna K. Kaucká

Cílem našeho projektu bylo najít konkrétní incidenty v rámci funkcionality mobilní aplikace SAP Concur. Tato aplikace eviduje výdaje zaměstnanců, ať už se jedná o letenky, účtenky z restaurací nebo lístky na MHD, vše se jednoduše vyfotí a odešle, odpadá tak zdlouhavé vyplňování formulářů a dokládání účtenek po návratu ze služební cesty. Z informací, které jsme od SAPU dostaly, víme, že v rámci aplikace došlo k výpadku. Chybu lze přirovnat ke kapce v moři, protože může tvořit 1 % z celkového objemu v rámci odeslaných dat. Pro konkrétní zákazníky to však může tvořit třeba až 50 % jejich transakcí (čísla jsou ilustrační). Naším úkolem bylo zjistit, kde přesně se výpadek odehrál, na jak dlouho a co bylo jeho příčinou. Analýza proběhla nad data sety, které nám mentoři poskytli. Stejně tak jsme dostaly i poměrně přesné zadaní a výstup, který se od nás očekává - přiipravit ETL v Pythonu, analýzu provést v SQL, vizualizace v námi zvoleném programu.

Cílem našeho projektu byla analýza jednání vlády ČR v letech 2007-2021 - přehledně popsat četnost jednání, počty vydaných usnesení a jejich vývoj v čase. Dále podrobněji prozkoumat obsah jednání a nejvýznamnější témata (klíčová slova), osobnosti, lokace a organizace.

Projekt se zabývá analýzou pravidelných leteckých spojů z Letiště Václava Havla Praha (LP) po utlumení provozu během pandemie Covid-19, která mimo jiné značně ovlivnila přepravu zásilek České pošty do zahraničí. Jednotlivé letecké společnosti, s nimiž spolupracovala Česká pošta, dnes již nenabízejí tak pestrou nabídku spojů, jak tomu bývalo dříve. Z toho důvodu se možnosti přepravy zásilek do cílových destinací značně zúžily, a proto byla nutná analýza možných kapacit, které by se daly využít pro přepravu.

Cílem projektu byla analýza dat, které si dotahují phishingové stránky k co nejvěrohodnějšímu napodobení originálního zdroje (např. Facebook) za účelem odcizení citlivých osobních údajů. Analýzu jsme zpracovávaly pro 10 předem vybraných cílových společností, a zároveň se zabývaly i porovnáním těchto dat mezi škodlivými a legitimními stránkami.

Cílem bylo porovnat různé servery poskytující předpovědi počasí na základě úspěšnosti jejich předpovědi.

Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter