Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Projekty Digitální akademie: Data v Brně – jaro 2023

#
min

Přečti si, jaké projekty vypracovaly absolventky jarního běhu brněnské Digitální akademie: Data

Přečti si, jaké projekty vypracovaly absolventky jarního běhu brněnské Digitální akademie: Data. Holky své práce odprezentovaly na Galavečeru před odbornou porotou, svou rodinou a známými.

Nejúspěšnější projekty

Hvězdný unicorn

Analýza vybraných aspektů jednotlivých lokalit v Brně z pohledu mladé rodiny, včetně zmapování možnosti ne/přijetí na veřejné MŠ a ZŠ: Markéta Kučerová Košutová & Miroslava Čukanová

Hlavním cílem projektu je vytvořit mapu veřejných i soukromých mateřských a základních škol, dále pak sítě pediatrů, dětských hřišť a dětských skupin. Projekt pak analyzuje také data týkající se zápisů do veřejných mateřských a základních škol dle spádovosti. Projekt propojuje výše uvedená data s informacemi o věkové struktuře abyvatelstva v jednotlivých městských částech Brna.

Přesahový unicorn

Optimalizácia procesov komunikácie vybranej spoločnosti: Radka R. & Ivana Tomíšková

Hlavným cieľom projektu je analyzovať a zhodnotiť dáta o hovoroch a emailoch kontaktného centra vybranej spoločnosti v súvislosti s návštevnosťou návodov konkrétneho produktu. Súčasťou analýzy je zistiť najčastejšie riešené štítky, vyhodnotenie štítkov podľa času, vyhodnotenie vyťaženosti linky. Zámerom našej práce je návrh ako znížiť záťaž kontaktného centra v počte obslúžených hovorov a emailov za účelom zvýšenia efektivity, poskytovanie plynulejšej pomoci klientom a zvýšenie ich spokojnosti.

Technický unicorn

Analýza vazeb dlužníků a věřitelů: Andrea Daněčková & Iva Křečková

Projekt má za cíl zkoumat vazby mezi věřiteli a dlužníky na základě dat z ARESu a ISIRu. Data z těchto veřejných rejstříků jsou ukládána do grafové databáze Neo4j, kde jsou vztahy mezi jednotlivými subjekty zobrazeny jako uzly a hrany grafu. Tímto způsobem zjišťujeme, zda je možné vazby mezi subjekty efektivně zanalyzovat a označit tak například některé vazby za podezřelé či rizikové.

Miláček publika

Pink tax v ČR: TRUE OR FALSE?: Iuliia Stolbová & Natalija Šachova

Cílem projektu je ověřit, zda v České republice existuje "růžová daň", tj. prozkoumat, zda existuje ekonomický jev, který je připisován genderové diskriminaci na základě rozdílů v cenách výrobků pro muže a ženy. Objektem studie budou ceny v internetových obchodech s pánským a dámským zbožím, a předmětem budou rozdíly v cenách těchto kategorií výrobků.

Ostatní práce

Analýza výskytu rakoviny a úmrtnosti na rakovinu ve světě v období 1990 - 2019: Lenka Kejlová & Aneta Coufalová

Projekt analyzuje data o výskytu rakoviny a úmrtích způsobených rakovinou ve světě v období 1990 – 2019. Hlavním cílem je vizualizovat a porozumět trendům výskytu rakoviny a úmrtnosti na tuto nemoc v různých částech světa. Projekt poskytuje přehled o rozšíření různých forem rakoviny a srovnává míru úmrtnosti mezi nimi. Současně se projekt zaměřuje na analýzu úmrtí na rakovinu v závislosti na věkové skupině. Tím je možné zjistit, jak se rakovina odráží v různých věkových kategoriích a jaký je její dopad na různé generace. Dále projekt poskytuje informace o podílu populace s diagnostikovanou rakovinou v závislosti na konkrétním typu rakoviny. Tím lze získat přehled o rozšíření různých typů rakoviny ve světě a identifikovat oblasti s vysokou incidencí. Tyto informace mohou sloužit jako základ pro cílená opatření v prevenci a diagnostice.

Vyhodnocení vytíženosti vlakových souprav u dopravní společnosti Arriva: Eva Kvardová & Jindřiška Novosadová

Cílem našeho projektu je zjistit vytíženost vlakových souprav na jednotlivých vlakových linkách a v rámci linky vyhodnotit i každý jednotlivý úsek. Hlavním zdrojem jsou poskytnutá data o prodaných jízdenkách, které jsou následně přiřazeny k jednotlivým úsekům a porovnány s danou kapacitou vlaku, a dále pak z jízdního řádu, který byl pro tento účel vytvořen. Pomocí Power BI jsou zpracovaná data podle požadavků zadavatele kategorizována a je vytvořena interaktivní vizualizace určená k závěrečné prezentaci.

Srovnávací analýza IT-trhu Ukrajiny za poslední 4 roky: Lena Olkhovets & Liudmyla Bukhantsova

Cílem našeho projektu je identifikovat trendy na ukrajinském IT trhu pro roky 2019-2022, identifikovat pozitivní a negativní jevy a potenciál. Analyzovali jsme dynamiku vývoje, poptávku po různých technologiích, výši platů (korelace se zkušenostmi, úrovní angličtiny, technologickým stackem).

Dobrou chuť! - analýza online receptů: Petra Malá & Veronika Foltýnková

Cílem projektu je udělat analýzu volně dostupných receptů amatérských kuchařů v ČR a prozkoumat tak jaké recepty a suroviny lidé v ČR preferují pro své domácí vaření. Výstupem bude Power BI Dashboard, který nám usnadní najít odpovědi na zajímavé otázky týkající se receptů. Dále bychom rády provedly kategorizaci receptů pomocí analýzy lineárních diskriminantů v Pythonu.

Green Insights: Vizualizace průzkumu Institutu 2050: Rebeka Kopkáš Uličná & Aneta Lukačevičová

Hlavním cílem našeho projektu byla vizualizace toho, jak české a slovenské domácnosti vnímají různá sociologicko-environmentální témata, jako je například klimatická transformace. Chtěli jsme zpracovat data pro různé cílové skupiny, například pro decision makers nebo média. Data nám poskytl Institut 2050, který je již zpracoval pomocí clusterové/segmentační analýzy a následného designování energetických profilů domácností.

Analýza časových řad vývoje menších kryptoměn: Barbora Drahokoupilová & Barbora Vaněk

Cílem závěrečné práce je analyzovat časovou řadu vývoje menších kryptoměn, které zpravidla nemají tak dlouhou životnost a vývoj jako velké kryptoměny typu Bitcoin. Z analýzy bychom chtěly určit, zda má vývoj různých kryptoměn nějaký opakující se pattern a lze tedy předvídat vývoj měn nově vznikajících. Jde o to, umět určit, kdy bude měna na svém vrcholu a v tom momentě vědět, že je výhodné jí prodat, protože tohoto maxima již nikdy nedosáhne.

Analýza a optimalizace rezervačního systému fitness centra: Barbora Schrimpel & Helena Skybová

V projektu analyzujeme data z rezervačního systému sálových lekcí. Vyhodnocujeme přihlašování a odhlašování na úrovni uživatelů, obsazenost lekcí, návštěvnost v čase, oblíbenost lekcí a lektorů nebo například využití firemních benefitů ke vstupu. Dataset jsme rozšířili a upřesnili pomocí rozeslaného dotazníku. V celkové analýze jsme se zaměřili na odhlašování uživatelů v "penalizační zóně", která momentálně není zpoplatněna. Na základě počtu penalizací a obsazenosti lekcí, jsme navrhli možná řešení, jak dopady za pozdní odhlašování minimalizovat a zda penalizační poplatek reálně zavést. Cílem projektu je pomoct provozovateli vhodně nastavit rezervační systém pro spokojenost návštěvníků a současně maximalizovat profit.

Bikesharing v Brně: Katarína Curová & Hana Čihánková

Cílem projektu je zmapování bikesharingu v Brně u společností Rekola a NextBike za loňské léto. Mapujeme a následně tvoříme report, kde zjišťujeme např. nejčastější místa výpůjček nebo jejich délky.

Sledování obsahu mykotoxinů ve sladovnickém ječmeni: Andrea Chytilová & Marie Bartlová

Cílem projektu je vyhodnocení analýz vzorků sladovnického ječmene na přítomnost vybraných druhů mykotoxinů. Monitoring probíhal v letech 2008-2013 na souboru 611 vzorků, které byly odebírány v 62 okresech ČR. V této souvislosti jsme zkoumaly, zda existuje korelace mezi klimatickými podmínkami a množstvím stanovených mykotoxinů v ječmeni. Ověření této hypotézy bylo naším dalším cílem.

Mediální obraz organizace Člověk v tísni: Klára Šmídová & Jarmila Kaška

Zkoumáme mediální obraz organizace Člověk v Tísni a podobně zaměřených neziskových organizací. Na základě pečlivě vybraného seznamu klíčových slov vyhledáváme mediální výstupy prostřednictvím aplikace Monitora. Analyzujeme je a sledujeme vývoj v čase a vliv významných událostí na jejich množství a témata. Naším cílem je usnadnit mediálnímu oddělení orientaci v monitoringu a optimalizovat nastavení profilu organizace v aplikaci Monitora pro efektivní využití aplikace.

Analýza objednávek a dat z Google Analytics ve vybrané společnosti: Markéta Kouřilová Vojáčková & Veronika Šmahlíková

Cílem projektu je získání potřebných dat z SQL databáze firmy, data z google analytics a z google ads. Tyto data následně zpracovat, vytvořit datový model a importovat data do Power BI. V tomto programu následně vytvořit potřebné vazby a metriky. Následně vizualizovat data dle potřeb společnosti - jak úspěšné má firma reklamy na googlu a kolik jí to přináší zákazníků, jaká je struktura zákazníků a co nejčastěji objednávají, jaká je marže produktů a jaké faktory mohou ovlivňovat počet objednávek. Na základě těchto informací následně poskytnout dashboard v Power BI pro potřeby společnosti.

Analýza dat elektronových mikroskopů firmy Thermofisher Scientific: Jana Niklová & Iveta Homolová

Cílem projektu je zanalyzovat data z provozu 9 mikroskopů. Zjistit jak jsou využívány, jak dlouho např. tráví v servisním módu, kolik vzorků je průměrně zpracováno, jaké je rozložení jednotlivých fází provozu mikroskopů.

Vývoj mzdových rozdílů v ČR: Která odvětví se zlepšila a která ne?: Monika Kváčková & Dana Shelest

Tento datový projekt analyzuje vývoj mzdových rozdílů v České republice za posledních 10 let. Jeho cílem je porovnání rozdílů mezi odvětvími v ČR a jejich procentní nárůst s ohledem na inflaci i její vliv na průměrnou mzdu. Zohledňuje také genderové rozdíly v mzdách zaměstnanců v různých odvětvích a sleduje se počet zaměstnanců v jednotlivých odvětvích. Analýza je založena na data setech získaných z Národního katalogu otevřených dat z Portálu veřejné správy. Data jsou zpracována a vizualizována v reportu vytvořeném v Power BI.

Děkujeme městu Brno, Thermo Fisher Scientific, Intecs, RWS, Continental a Microsoft, kteří podpořili tento běh Digitální akademie.


Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter