Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Projekty Digitální akademie: Data v Brně –⁠ Podzim 2022

#
min

Přečti si o tématech projektů, které vypracovaly absolventky naší Digitální akademie: Data v Brně na podzim 2022.

Nejúspěšnější projekty

Hvězdný projekt

Cílem projektu je analýza firemních dat od carsharingové společnosti dle reálných potřeb zadavatele. Prioritním úkolem je zjištění struktury zákazníků podle pravidelnosti využívání služby. Druhým úkolem pak analýza změny rezervační doby v souvislosti s covidovým obdobím. Jako třetí oblast zájmu zkoumáme vývoj zákaznického chování např. v délce zápůjčky, počtu ujetých km nad různými kategoriemi zákazníků a vozů z firemní flotily. Výstup pomůže zadavatelské společnosti při plánování marketingových kampaní a přijímání strategických rozhodnutí.

Technický unicorn

Cílem je zodpovědět otázky Konsentu ohledně DM jejich účtu na Instagramu. Hlavním úkolem je roztřídit příchozí zprávy do kategorií podle jejich obsahu a sentimentu, dále zjistit kolik lidí jim píše, kolika odpovídají a jak rychle, zda se zprávy kumulují v závislosti na jejich dalších aktivitách na Instagramu.

Přesahový unicorn

Cílem projektu bylo zjistit, jak se do realitního trhu promítá rostoucí inflace, která způsobuje zvýšení úrokových sazeb a hypotéčních úvěrů. Dále nás zajímalo, jak ovlivňuje prodej nebo pronájem nemovitostí válka na Ukrajině, případně v předešlých letech covid. Chtěly jsme si ověřit obecně známá tvrzení, že v roce 2022 se prodlužuje obrátkovost (tj. délka prodeje či pronájmu), počet nabídek klesá a ceny rostou pomaleji než v covidových letech. Dalším cílem bylo spočítat návratnost investice do nemovitostí (konkrétně bytů) a je-li je tato doba ještě únosná.

Miláček publika

Cílem projektu je zjistit, jaké faktory ovlivňují délku pobytu psů v útulku.

Ostatní projekty

Cílem projektu je analýza současného stavu městské zeleně a zelených střech v Brně a následně jejich souvislosti se změnami teplot ve vybraných městských částech Brna.

Cílem projektu bylo ukázat na reálných datech zda je síť nabíjecích stanic dostatečná pro denní potřebu provozu elektromobilu a kolik stojí jejich běžný provoz. Dalšími podbody bylo ukázat, jaké vozy jsou aktuálně v nabídce (pro potenciální majitele nových i jetých vozů) a charakteristiky těchto vozů.

Cílem projektu bylo analyzovat údaje pacientů shromážděné na rehabilitačním oddělení nemocnice San Raffaele Pisana v Římě v Itálii. Naším záměrem bylo zanalyzovat, zda existuje statisticky významný vztah v úspěšnosti rehabilitace v závislosti na věku, pohlaví, typu diagnózy a sociálních faktorech. Vypočítali jsme proto průměrnou úspěšnost rehabilitace v souvislosti s těmito daty.

Cílem projektu je analýza hromadné dopravy v městě Brně. Vytvořily jsme si referenční jízdní řád, na jehož základě zkoumáme jednotlivé spoje, nejfrekventovanější uzly i jednotlivé zastávky. Dále zpracováváme polohy vozidel a zjišťujeme, na kterých místech dochází k největším zpožděním. Na závěr přinášíme doporučení, jak tato data agregovat a uchovávat pro možné budoucí zpracování pomocí machine learningových metod.

Cílem projektu je ukázat, jaká je kvalita vody a vzduchu v Brně. Pokud bude kvalita v některých částech horší, rády bychom na základě dat ukázaly, co může být příčinou. Dále bychom rády vytvořily mapy, které ukážou, které části Brna jsou z ekologického hlediska nejlepší k žití.

Cílem projektu je srovnání počtů sebevražd zejm. pro rok 2019 s rizikovým faktory jako je přístup k lékařské péči, ekonomická úroveň státu,  sociální podpora,  úroveň svobodného rozhodování a dalších faktorů.

Cílem našeho projektu je analýza vytyčených aspektů 14 tisíc nejhodnocenějších filmových titulů na IMDb se zaměřením na srovnání mezinárodního a československého diváka.

Porovnáváním změn počasí v čase v Brně hledáme a prověřujeme možné souvislosti s určitým druhem nehod či kriminálních činů. Výsledky naší práce mohou mít vliv například na dřívější vyhlašování výstrah Českého hydrometeorologického ústavu. Stejně tak mohou ovlivnit také délku jejich trvání. Tím přinést jak záchranným složkám, tak běžným občanům důležité informace o tom, kdy, kde a za jakých meteorologických podmínek je nejvyšší pravděpodobnost nehody, úrazu či kriminální činnosti. A tím napřímo ovlivnit ochranu lidského zdraví či majetku.

Projekt je zaměřen na zpracování firemních dat od společnosti Safetica a.s. Náš cíl je ověřit možné hypotézy toho, proč někteří klienti neobnoví zakoupenou licenci produktu, který firma nabízí. Výstup bude sloužit pro účely společnost, aby věděil, na které oblasti se ve vývoji software přpadně více zaměřit.

Náš projekt zpracovává firemní data společnosti Safetica, která vyvíjí bezpečnostní software pro firmy a jejich zaměstnance. Cílem projektu je zjistit, jak rychle a do jaké míry zákazníci nasazují různé funkce softwaru, aby mohla být poskytnuta podpora těm zákazníkům, kterým implementace trvá déle, a je u nich zároveň větší pravděpodobnost, že nebudou mít zájem o obnovu licence. V rámci projektu ověřujeme stanovené hypotézy zaměstnanců Safetica, jako je počet nasazených stanic, adaptace jednotlivých features, jejich aktivaci po zakoupení licence, vliv OS na rychlost nasazování, porovnání napříč zeměmi atd. Data zpracováváme pomocí SQL v Azure Data Studio, kde máme zřízené přístupy k firemnímu serveru, výsledky našich query máme napojené na Power BI, které používáme i k vizualizaci našich zjištění.

Cílem je prozkoumat výrobu elektřiny v ČR a sousedních státech z hlediska použitých zdrojů. Zhodnotit předpověď vyroby elektrické energie, vysvětlit největší odchylky.

Cílem projektu je určit úroveň kvality života seniorů v jednotlivých městských částí Brna. Pro určení urovně kvality života je stanoven index inspirující se v evropském Indexu aktivního stárnutí. Výstup může posloužit seniorům při výběru vhodné městské části k životu i zastupitelstvu městských částí k určení oblastí, ve kterých v kvalitě života seniorů zaostávají.

Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter