Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Projekty Digitální akademie: Data v Brně –⁠ podzim 2021

#
min

Přečti si o tématech projektů, které vypracovaly absolventky Digitální akademie: Data v Brně na podzim 2021.

Nejúspěšnější projekty

Miláček publika & Brněnský unicorn

Analýza dat z KJM: Miroslava Drncová

Cílem projektu bylo prozkoumat data o výpůjčkách a exemplářích v knihovně Jiřího Mahena. Zaměření se na problematiku postupného vymizení zájmu o knihu na jednotlivých pobočkách.

Hvězdný projekt

Bydlení v Brně: Helena Maršíková, Marie Počarovská

Interaktivní průvodce výběru vhodné lokality pro bydlení v Brně. Cílem projektu bylo poskytnout uživateli v přehledné formě informace usnadňující hledání nového bydlení v Brně.

Přesahový unicorn

Průvodce výběrem střední školy: Nikol Komínková, Valerie Soprunenko

Cílem projektu bylo poskytnout rozcestník při výběru střední školy. Velké množství absolventů základních škol netuší jakým směrem by se mělo ubírat jejich další studium a příprava na budoucí zaměstnání. Cílem projektu bylo poskytnout stručný přehled možností pro výběr střední školy pomocí zobrazení na mapě, filtrů podle předmětů, zájmů a například i dostupnosti ubytování či stravování při studiu. Celek doplňuje analýza nezaměstnanosti absolventů středních škol a žebříček profesí budoucnosti.

Technický unicorn

Obnovitelne zdroje energie na Slovensku: Kristýna Zemková a Iveta Beranová

Cílem této práce bylo zanalyzování současného stavu obnovitelných zdrojů energie na Slovensku s důrazem na fotovoltaiku. Dále pak na základě dat nynějších predikovat, zda má Slovensko šanci energetický plán, ke kterému se zavázalo, do konce roku 2022 splnit. V druhé části byl vytvořen model, který dokázal na základě sluneční radiace a instalovaného výkonu predikovat skutečný výkon fotovoltaických zdrojů na Slovensku.

Ostatní

Analýza kriminality v ČR v letech 2016–2020: Iva Pejchalová, Erika Pechancová

Analýza veřejně dostupných dat týkajících se kriminality registrované na území ČR a vytvoření interaktivního a uživatelsky přívětivého dashboardu. Dílčí náhled na trestné činy páchané dětmi.

Automatizace reportu factory support: Monika Valtrová a Markéta Dvořáková

Cílem našeho projektu byla automatizace reportu pro firmu, pro zpřehlednění využití rozpočtů jednotlivými pobočkami.

Analýza Spotify datasetu v čase za účelem detailnějšího náhledu do hudebního světa: Veronika Kosová, Tereza Blechová

Cílem práce byl komplexní přehled o umělcích na Spotify, jejich písních a albech. Záměrem práce nebylo pouze vytvořit různé žebříčky v čase, ale získat také hlubší vhled do jednotlivých entit na základě jejich atributů. Např.: analýza umělců na základě alb a písní, ale také oblíbenosti či množství followerů, analýza písní dle vlastností jako je tančivost, počet slov či bohatost textu apod.

Analýza dat eshopu: Henrieta Srnková, Alena Nixová

Cílem projektu byla analýza dat eshopu, zjištění nejprodávanějších produktů, časového rozestupu mezi objednávkami, počtu opakujících se zákazníků, dále detailní analýza nákupního košíku po produktech a kategoriích, zjištění času, kdy se nejvíc nakupuje a vývoje počtu objednávek a ceny v čase.

Analýza procesu digitalizace uměleckých děl: Kateřina Halíčková, Jana Macháčková

Tabulky s odhady a vnitřní projektová dokumentace ve formátu xlsx. Exportní sady z více muzejních a knihovních systémů, ve formátu xlsx nebo csv. Informace o issues a changelogy projektů z JIRA přes API.

Materiálový tok ve vybrané společnosti: Simona Machačová, Dominika Vašíčková

V projektu se zabýváme mapováním toku materiálu ve společnosti. Cílem projektu bylo poukázat na nesrovnalosti v tomto toku, pakliže k němu dochází. Konkrétně jsme se zaměřily na jednu materiálovou položku a její tok v několika letech.

Vliv otevření nové prodejny na prodej v dané lokalitě: Eva Zachová, Lucia Mezníková

Analýza obchodních dat společnosti zabývající se prodejem zboží s mezinárodní působením. Cílem bylo prokázat/vyvrátit užitečnost otevírání nových kamenných prodejen jak pro zákazníky, tak pro firmu. Zabývaly jsme se analýzou zákaznického chování s otevřením nové prodejny v dané lokalitě. Každá prodejna zároveň slouží jako výdejové místo. Analyzovaly jsme také, jak otevření nové pobočky ovlivnilo zákazníky.

Analýza kyberkriminality v ČR: Daniela Němcová, Renáta Turoňová

V našem projektu jsme chtěly poukázat na problematiku kyberkriminality v České republice. Cílem byla analýza trendů kyberkriminality vycházející ze statistik Policie ČR.

Analýza dat z packet harvesteru pro program C919: Petra Benešová, Simona Sijková

Cílem našeho projektu bylo analyzovat firemní data týkající se změn v projektových dokumentech. Zatímco pro většinu zaměstnanců jsou stěžejní data o komentářích popisujících chyby ve vyzměnovaném dokumentu, my se chtěly na proces evaluace změn podívat z jiného pohledu a analyzovat, jaké faktory tento proces ovlivňují z hlediska trvání, jeho chybovosti apod. a jak by případně mohl být optimalizován.

Ekologické dopady rastlinnej a živočíšnej výroby: Barbora Matulová & Zuzana Šrámková

Naším cieľom bolo preskúmať aké dopady má rastlinná a živočíšna výroba na ekológiu v ČR a porovnať ich s EU(28) v intervale rokov 1993 (vznik samostatnej ČR) až 2019/2020. Následne sme sa chceli pozrieť nielen na environmentálne dopady produkcie a identifikovať najviac ekologicky zaťažujúce procesy, plodiny alebo produkty, ale aj zistiť, či existujú nejaké oblasti alebo procesy, ktoré vykazujú pozitívny vplyv na životné prostredie. Základom nášho výskumu bola hypotéza, že živočíšna produkcia má väčšie environmentálne dopady ako rastlinná produkcia.  

Analýza produktivity zaměstnanců distribučního centra nadnárodního eshopu: Eva Tichá, Monika Vejrostová

V projektu jsme se rozhodly prozkoumat podrobně produktivitu zaměstnanců na jednotlivých činnostech a zjistit, jak ji vybrané faktory ovlivňují. Při zkoumání jsme faktory rozdělily na vnější (např. počet zaměstnanců na směně, typ směny, den v týdnu, počet odpracovaných směn v měsíci) a vnitřní (např. věk, pohlaví, úvazek) a podle nich produktivitu v časových úsecích podrobně rozpadly. Cílem projektu pak bylo lépe porozumět komplexní věci, jakou produktivita zaměstnnaců bezesporu je. V návaznosti na to pak umožnit managementu distribučního centra efektivněji rozložit práci a využít zdroje za účelem zvýšení efektivity provozu a snížení personálních nákladů.

Analýza cyklistických nehôd v Brně: Daniela Fedorová

Cieľom projektu bolo analyzovať dopravné nehody cyklistov na území Brna v závislosti na zrealizovaných cykloopatreniach. Cieľom bolo zistiť najčastejšie príčiny nehôod a či ich opatrenia ovplyvnili.

Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter