Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Projekty Digitální akademie: Data v Brně – podzim 2023

#
min

Přečti si, jaké projekty vypracovaly absolventky podzimního běhu brněnské Digitální akademie: Data

Přečti si, jaké projekty vypracovaly absolventky podzimního běhu brněnské Digitální akademie: Data. Holky své práce odprezentovaly na Galavečeru před odbornou porotou, svou rodinou a známými.

Nejúspěšnější projekty

Hvězdný unicorn

Zvýšení bezpečnosti cyklistů v Brně - Anežka Zezulová & Martina Kubínová

Cílem projektu je analýza cyklonehod v Brně v závislosti na intenzitě projíždějících cyklistů, vyhodnocení nejbezpečnějších a nejvíce nebezpečných úseků pro cyklisty. Dále pak hodnotíme bezpečnost z hlediska typu cykloopatření (cyklostezka, cyklopruh apod.). Vyhledáváme nejkritičtější místa, která si zaslouží nové cykloopatření. Cílem projektu je analýza cyklonehod v Brně v závislosti na intenzitě projíždějících cyklistů, vyhodnocení nejbezpečnějších a nejvíce nebezpečných úseků pro cyklisty. Dále pak hodnotíme bezpečnost z hlediska typu cykloopatření (cyklostezka, cyklopruh apod.). Vyhledáváme nejkritičtější místa, která si zaslouží nové cykloopatření.

Technický unicorn

Sdílená kola v Brně - Daniela Jurečková & Iva Benešová

Sdílená kola představují v Brně populární alternativní způsob přepravy osob. Cílem projektu je analyzovat meziroční trendy v používání kol a vytíženost jednotlivých stanic. Dalším cílem je zjistit jak počasí nebo nadmořská výška (začátku a konce výpůjčky) ovlivňují frekvenci půjčování kol. Tento projekt má přispět k lepšímu porozumění využívání sdílených kol v brněnských ulicích a poskytnout podklady pro nastavení systému podpory v budoucích letech.

Přesahový unicorn 

Analýza věrnostního programu obchodní společnosti a nastavení reportu - Lenka Fischerová & Daniela Křivánková

Projekt se zaměřuje na analýzu věrnostního programu pro montážní a servisní partnery obchodní společnosti, která působí v segmentu B2B (systémy na vytápění, větrání a ohřev vody). Registrací do věrnostního programu získává společnost klíčové informace o nákupech a preferencích svých partnerů. Cílem projektu je vytvoření reportu v Power BI pro oddělení marketingu, který bude sloužit k dalšímu rozhodování. Jaká doporučení z reportu pro marketing vyplynou?

Miláček publika 

Kam jít v Brně bydlet? - Marcela Bačovská & Kateřina Darkwah

V našem projektu se zaměřujeme na nabídky nemovitostí (prodej a pronájem) v Brně za září 2023. Zjišťujeme cenovou relaci nabídek na trhu, jestli se cena mění v závislosti na jiných aspektech (např. velikost nemovitosti, lokalita, stav nemovitosti, patro), kde se nabízí nejvíce/nejméně nemovitostí nebo kolik procent nabídek zahrnuje např. parkování. Rozhodli jsme se data spojit zároveň s kriminalitou v Brně. Hlavním cílem je zjistit, v jaké části Brna se vyplatí hledat bydlení i s ohledem na bezpečnost.

Další práce

Odpad a my: Jak jsme skrze data hledaly inspiraci ke změně - Zuzana Skačíková & Jana Šišková

Projekt se zaměřuje na analýzu věrnostního programu pro montážní a servisní partnery obchodní společnosti, která působí v segmentu B2B (systémy na vytápění, větrání a ohřev vody). Registrací do věrnostního programu získává společnost klíčové informace o nákupech a preferencích svých partnerů. Cílem projektu je vytvoření reportu v Power BI pro oddělení marketingu, který bude sloužit k dalšímu rozhodování. Jaká doporučení z reportu pro marketing vyplynou?

Analýza porodů v ČR - Jana Hamšíková & Veronika Pajtlová

Cílem projektu je analýza porodů v rámci ČR. Projekt je zaměný na sledování trendů ve způsobech porodu a výskytu komplikací při porodu. Ověřujeme hypotézy týkající se círařských řezů. Konkrétně hledáme odpovědi na otázky, zda se počty císařských řezů zvyšují, zda jsou více plánované či akutní a ve kterých věkových kategoriích rodiček jsou nejvíce zastoupeny. Dále analyzujeme nejčastější komplikace při porodu a jejich vývoj v čase. Výstupem projektu je také geografický přehled porodnic, ve kterém srovnáváme jednotlivá zdravotnická zařízení dle způsobu porodu.

Analýza ubytování zahraničních návštěvníků v hotelích v ČR - Iveta Kelnar Formánková & Anna Pikalova

Cílem projektu je zjistit z kterých zemí přijelo do ČR nejvíce návštěvníků, kolik nocí zde strávili, dále pak zda se množství ubytovaných návštěvníků vyvíjí v čase. Dále pak zjistit, který kraj je u zahraničních návštěvníků nejoblíbenější. Také bychom rády zjistily, zda a případně jakým způsobem se vyvíjí počty nocí, kteří turisté z jednotlivých zemí stráví na území ČR.

Rok a den práce hasičů JMK - Jana Šajkovicsová & Jana Kultová

Cílem našeho projektu je provést průzkum záznamů o výjezdech hasičů s důrazem na různé typy zásahů. Jedním z ústředních bodů je analýza, zda sváteční dny vykazují odlišnosti v porovnání s průměrným hasičským dnem. Dále jsme se zaměřily na výjezdy způsobené orkánem Nadia. Provedly jsme detailní analýzu požárů ve městě Brně. Podrobněji jsme se podívaly na požáry ve městě Brně. Má počet obyvatel vliv na počet požárů?

Taking Chances: Risk Evaluation Tool - Zuzana Turková & Markéta Seidlová

Cílem projektu je poskytnout výrobní firmě nástroj, který jí umožní kvalifikovaně se rozhodnout o tom, kterému ze zákazníků může ještě bez velkého rizika dodat zboží k dalšímu prodeji. Podklady pro každotýdenní rozhodování ohledně zhruba 700 zákazníků budou aktuální výše otevřených (nezaplacených, již vystavených) faktur, platební historie zákazníka a výše kreditního limitu pro konkrétního zákazníka ze strany pojišťovny. V chování zákazníků napříč celým světem se totiž objevují významné regionální diferenciace. V některých zemích zákazníci vyžadují dodávání dalšího zboží tzv. na sklad, a to bez toho, aniž by zboží, které již skladem mají, vůbec začali prodávat: prodávat začínají až v okamžiku, kdy se jim do skladu nevejde už ani jeden výrobek. Pro výrobce je toto mentální nastavení zákazníků velice rizikové, neboť pokud by zákazník zkrachoval, tak výrobce nedostane zaplacené již odebrané zboží a pojišťovna mu škodu nahradí jen do výše pojistného limitu s jistou spoluúčastí.

Analýza výpůjček a rezervací Moravské zemské knihovny - Lucia Škrdlíková & Milada Borrow

Cílem projektu je zjistit časovou vytíženost knihovny - kdy se nejvíce půjčuje, aby se mohl navýšit počet personálu. Identifikace nejrezervovanějších výtisků a doporučení k nákupu dalších titulů. Pro zajímavost diagnostika čtenáře, co si nejvíce který druh čtenářů půjčuje. Diagnostika výpůjček - který obor je ve výpůjčkách nejžádanější. 

Novorozenci v ČR a ve vybraných státech Evropy - Iveta Teturová & Andrea Horáková

Projekt se zaměřuje na detailní analýzu novorozenecké populace v České republice a vybraných evropských státech. První fáze projektu sleduje vývoj této populace v čase a zkoumá klíčové parametry, jako jsou pohlaví, hmotnost a stáří plodu při narození, a jejich spojitost s matčiným věkem, počtem potratů a výskytem vrozených vad. Hlavním cílem projektu je identifikovat a analyzovat případné trendy v prevalenci vrozených vad za poslední dvě dekády, zejména s ohledem na specifické onemocnění, jako je Downův syndrom. Projekt se snaží nejen poskytnout širší perspektivu na situaci novorozenců, ale také podat relevantní informace týkající se výskytu vrozených vad v dané populaci.

Trénujeme fotbal dobře? Analýza sportovních dat - Lucie Viznerová & Lenka Doležalová

V projektu zpracováváme GPS data z tréninků mladých fotbalistů za celou sezónu. Cílem je poskytnout zpětnou vazbu trenérům, jak se měnilo tréninkové zatížení z hlediska objemu a intenzity v jednotlivých měsících a zda tyto výsledky odpovídají jejich zamýšlenému tréninkovému plánu. Dále porovnáváme, jak se liší fyzické zatížení na jednotlivých postech hráčů ve fotbalu, aby tomu mohl být specificky přizpůsoben trénink.

Kam na dovolenou? Analýza světových přírodních katastrof - Nikol Prchalová & Marie Hořavová

Jaké celosvětové přírodní katastrofy jsou nejčastější? Kolik při nich zemře lidí? Jaká katastrofa způsobí největší finanční škody? To byly otázky, které jsme si kladly při zpracování tohoto projektu. Práce obsahuje analýzu přírodních katastrof s uvedením konkrétních případů, které nás zaujaly z hlediska čísel nejvíce.

Ranking českých vesnic - Oksana Taras & Vláda Hrihorieva 

Cílem našeho projektu je ukázat Ranking vesnic (obce s počtem obyvatel do 3 000) v České republice na základě nejnovějších údajů Českého statistického úřadu. Tyto údaje ukazují ekonomickou, sociální a kulturní úroveň rozvoje vesnic.

Deprese v datech - Kateřina Mezenská & Aneta Matějovičová

Cílem našeho projektu je zkoumat výskyt deprese ve světě, dále se pak zaměříme na státy Evropy a podrobněji se zaměříme na Českou republiku. Z dat analyzujeme časový vývoj a faktory ovlivňující výskyt deprese. V rámci České republiky se zaměříme na analýzu výskytu deprese a dalších duševních chorob v jednotlivých krajích. Cílem je porozumět a identifikovat faktory, které mohou ovlivnit duševní zdraví v jednotlivých regionech České republiky.

Analýza vybraných faktorů a jejich vliv na kvalitu a délku života u nás a v tzv. Blue Zones - Kateřina Hrstková & Lucia Pintérová

V našem projektu jsme se, zjednodušeně řečeno, zaměřily na délku a kvalitu života, a na faktory, jež tyhle veličiny přímo či nepřímo ovlivňují. Blíže zkoumáme oblasti, v nichž se, jak data a průzkumy ukazují, lidé zpravidla dožívají vysokého biologického věku, je zde nižší prevalence civilizačních chorob, a životy lidí by měly být obecně šťastnější a spokojenější. Pro tahle území a regiony se globálně vžil název tzv. “Blue Zones“. Naším cílem je vyzkoumat, zda-li námi vybrané faktory nějakým způsobem korelují s Indexem štěstí. Zaměřily jsme se na průměrnou délku života, kvalitu zdravotní péče, rizikové faktory, jako jsou například užívání návykových látek, spotřeba cigaret a obezita, a nejčastější příčiny úmrtí. Výstupem projektu je mimo výše zmíněné porovnání dat, jejich vizualizace a vyhodnocení případných závislostí, také naše osobní doporučení, jak by každý z nás mohl ke zvýšené kvalitě života přispět, a jednoho dne tak učinit i z České a Slovenské republiky další ze světových Blue Zones.

Analýza a srovnání kriminality v některých amerických městech - Olena Černucha & Staska Suchína 

Cílem našeho projektu je porovnat, jak se mění kriminální situace během roku v amerických městech Boston, New York, Cincinnati, Chicago, Denver  a Los Angeles. Identifikovat pravidelnosti v datech a typech zločinů. Také je zajímavé zjistit, jaký je procentuální podíl zločinů vzhledem k počtu obyvatel ve městech. Cílem projektu je zjistit nejzločinnější města během svátků a zjistit, které konkrétní zločiny se v tomto období nejčastěji vyskytují. Podle našeho názoru to může být užitečné při plánování cesty do výše uvedených měst.

Děkujeme městu Brno, ThermoFisher Scientific, Intecs, Continental, SAP, FE Fundinfo a Komerční bance, kteří podpořili tento běh Digitální akademie.

Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter