Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Linda Becková, HR GasNet: Kurzy a motivace pomohou „přivřít oči“ nad chybějící praxí

#
min

Naše partnerská firma GasNet také nabízí práci pro naše absolventky Digitálních akademií. Proto jsme se zeptali na to, jaké pracovníky IT potřebují ve společnosti provozující síť plynovodů.

Naše partnerská firma GasNet také nabízí práci pro absolventky našich Digitálních akademií. Proto jsme se zeptali na to, jaké pracovníky IT potřebují ve společnosti provozující síť plynovodů. Odpovídala nám Linda Becková z týmu Recruitment & Development, jejíž hlavní pracovní náplní je nábor nových kolegů do útvarů jako je právě IT, nákup, facility, bezpečnost nebo udržitelnost.


Linda Becková, Recruitment & Development Specialist, GasNet

Jste společnost, která se primárně zabývá distribucí plynu. K čemu Vám slouží IT oddělení?

Náš IT tým plní poměrně standardní funkci: Jeho cílem je pomáhat obchodním týmům uspokojovat základní IT potřeby. Stará se tedy o koncové uživatele, aplikace, výpočetní techniku a rozvíjí informační systémy. Co nás možná odlišuje, je velké míra změn. IT v GasNetu prochází hlubokou transformací, kdy se zásadním způsobem mění organizační, procesní a technologické uspořádání. Souvisí to s tím, jak zásadně digitalizujeme české plynárenství. Jako první v české energetice jsme například implementovali cloudový systém SAP S/4HANA a řada dalších velkých projektů nás čeká. Jsme tedy určitě společností, kde na „ajťáky“ a „ajťačky“ čeká mnoho příležitostí.

Jak velký interní IT tým máte?

Máme středně velké IT oddělení, cca 80 lidí. Hodně IT služeb poskytují klíčoví dodavatelé. Nicméně se snažíme v souladu s naší krátkodobou strategií klíčové činnosti zajistit našimi interními lidmi.

Jak a proč spolupracujete s Czechitas?

Spolupracujeme hodně komplexně. Naši zaměstnanci mentorují studentky Digitální akademie; dále třeba organizujeme Tech Meetup, kde představujeme některé vybrané profese spojené s IT. Czechitas pro změnu hravě představují nové technologie dětem našich zaměstnanců během Family Days GasNet a zároveň zaměstnancům nabízíme možnost účastnit se kurzů Czechitas.

A proč spolupracujeme? Jednak nás spojují podobné hodnoty. Patří mezi ně respekt a podpora diverzity. Současně naší spoluprací reagujeme na velký hlad po IT odbornících. Naším společným cílem je dostat do technických oborů více žen, společně je vzdělávat, motivovat a hledat cesty pro jejich uplatnění.

Na jaké pozice najímáte juniorní IT pracovníky?

Šanci uspět na juniorských pozicích mají kandidátky na byznysově-analytické pozice. Ty velmi úzce spolupracují s IT. Jde o business analytičky, datové analytičky, datové vědkyně, projektové manažerky, specialistky provozního controllingu, specialistky kybernetické bezpečnosti…

V rámci našeho IT oddělení nabíráme juniorní kolegy poměrně zřídka. U kandidátů často potřebujeme hlubší zkušenosti, protože řada procesů je řízena dodavatelsky. Potřebujeme tedy nejen znalost IT procesů, ale také určitou senioritu a vyzrálost v řízení dodavatelů.

Co by měl obsahovat životopis naší absolventky?

CV by mělo obsahovat stručný výčet zkušeností, informace o vzdělání, kurzech a krátký odstavec o motivaci, proč se absolventka rozhodla změnit obor. Motivace je polovinou úspěchu!

Podle čeho vybíráte, kterého zájemce si pozvete na interview?

Velmi záleží na konkrétní pozici. U zkušenějších kandidátů bereme v úvahu jak zkušenosti, tak velikost nebo zaměření firmy odkud přichází, ale samozřejmě i osobnostní nastavení. Chemie mezi manažerem a kandidátem, případně motivace, chuť a nadšení jsou často stejně důležité jako zkušenosti.

U juniorních kandidátů je to podobně: vzdělání, kurzy a motivace pomohou „přivřít oči“ nad chybějící praxí. Každopádně toto posuzujeme individuálně, nedá se paušalizovat. Záleží i na konkrétních potřebách dané pozice, manažera, oddělení.

Je dnes ještě důležité oblečení na pohovor? Jaké zvolit? 

Důležité je zvolit takové oblečení, ve kterém se cítíme přirozeně a zároveň není úplně domácí.

Jak se obléci, když je pohovor on-line? Z jakého místa ideálně na dálku vést distanční pohovor?

Doporučuji vyhnout se nešvaru online schůzek, mezi který patří mít pěkný jen top. Nikdy nevíte, kdy budete muset vyskočit a zavřít okno, podat něco dítěti atp. Vyhnete se trapasům.

Místo bych ideálně zvolila takové, kde mohu být sama, v tichu. Doporučuji kvalitní sluchátka s mikrofonem. Důležité je také dobré osvětlení, nejlépe přirozené a dobře zvolit pozadí - např. knihovnu, jednobarevnou stěnu, poličku s květinou, zkrátka nic příliš rušivého. Určitě doporučuji si předem vyzkoušet, jak budu vše vypadat. Ať mě nic nepřekvapí.

Kolik kol probíhá na juniorní pozice?

Záleží na pozici a týmu. Například na straně IT máme první kolo s manažerem a HR. Druhé kolo je většinou se šéfem celé IT divize.

Jak je pro Vás důležitá schopnost se učit? Co od juniorních spolupracovníků požadujete za znalosti?

Energetika je plná velkých změn a rozvoj patří mezi základní pilíře GasNetu, takže chuť se učit je klíčovým předpokladem pro přijetí do naší firmy. Očekáváme ji u všech pozic: juniorních i seniorních. U juniorních pozic v IT nebo v technických oblastech potřebujeme jednak minimálně nějakou teoretickou přípravu a vzdělání v daném oboru, ale také již zmiňovanou chuť na sobě pracovat.

Jak byste doporučila se zájemcům o IT pozice na pohovor připravit?

Nejprve doporučuji se důkladně zamyslet nad oblastí, které se chci věnovat. Nutně to nemusí být hned programování, pokud se na něj necítím. Začít se dá na analytické pozici na pomezí byznysu a IT. Zde ženy kromě technických znalostí krásně využijí také komunikační dovednosti. Právě v nich jsou často velmi silné. Dále je třeba si ujasnit, co ze svých předchozích zkušeností mohu nabídnout, tj. přenést do nové oblasti.

Dalším krokem je správná volba zaměstnavatele. Snažit se předejít zklamání. Pohovor je o sladění očekávání. Aby se mohla uchazečka správně rozhodnout, zda nabídku akceptuje, je důležité mít celou řadu informací. Takže klíčová je příprava: vědět do jaké firmy jdu, zjistit si co nejvíce informací a připravit si dotazy.

Jaké jsou ceněné vlastnosti pracovníků na IT pozicích?

Budu se opakovat, ale určitě je to již mnohokrát zmiňovaná chuť se učit. A často také komunikační dovednosti, protože role vyžadují kromě technické práce i komunikaci s dodavateli, případně s kolegy napříč společností.

Do kdy obvykle se zájemcem navážete kontakt, když je přijatý?

S nováčky jsme v kontaktu před nástupem díky onboardingové aplikaci a samozřejmě i telefonicky, případně osobně při podpisu pracovněprávních dokumentů.

Jak dlouho se adaptují juniorní pracovníci? 

Doba adaptace je velmi individuální proces, záleží na mnoha faktorech, kromě jiného i na konkrétní pozici. Za základní dobu adaptace považuji zkušební dobu, nicméně plně se juniorní zaměstnanci adaptují v průběhu prvního roku.

Těžší adaptaci měli nováčci, kteří nastoupili v době lockdownu. Tehdy nebylo možné se s kolegy vidět osobně. Přestože v GasNetu máme neregulovaný home office a podporujeme hybridní spolupráci z důvodu velké dislokace zaměstnanců po celé ČR, nástup do totálního online režimu pro nováčky jednoduchý nebyl.

Co byste určitě nedoporučila na pohovoru říkat? Jaké informace jsou zbytečné?

Úplně na rovinu, příliš pozitivně na mě nepůsobí, pokud jsou kandidátovou hlavní motivací finance. Za zbytečné považuji informace o trvalém bydlišti, věku, případně zkušenostech, které s danou pozicí vůbec nesouvisí.

Článek byl vytvořen ve spolupráci s naší partnerskou firmou GasNet

Kdo pro tebe napsal tento příběh?
Jan Schönbauer
Media Relations Specialist

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter