Kolik stojí kurzy Czechitas?

#
min

Jedním z klíčových pilířů činnosti Czechitas jsou bezesporu naše kurzy. Jejich široká škála, obsáhlá nabídka a kvalita.

Témata kurzů vybíráme tak, aby uplatnitelnost našich účastnic byla co nejvyšší. Ideálně se snažíme číst vývoj v ITC oboru a předcházet tak poptávce na trhu práce tohoto segmentu. V roce 2023 Czechitas zrealizuje celkem přes 300 kurzů a vzdělávacích aktivit. Možná i proto bývá pro někoho překvapením, že Czechitas je povahou své organizace neziskovka, jiní se naopak pozastavují nad tím, jak je možné, že se za některé kurzy platí, když je Czechitas neziskovka. 

Jaké má neziskovka náklady? 

Tak jako v každé jiné organizaci máme v Czechitas řadu nákladů. Některé jsou přímo navázané na výuku – např. lektorné, koučovné, workshopisté, v případě prezenční formy také pronájem prostor, fotograf, náklady na závěrečný galavečer, trička pro účastníky, v případě Letních škol ubytování a / nebo kariérní konzultace po absolvování Digitálních akademií. Jiné výdaje řadíme do kategorie fixních nákladů bez ohledu na to, kolik kurzů v daném roce realizujeme. To jsou např. tým – od event koordinátorů a projektových manažerů až po marketingový a finanční tým či vedení organizace. Dále také náklady spojené s kancelářemi, licence softwarů, vývoje nových produktů nebo také odvody státu. 

Někdo by mohl říct, zda neziskovka potřebuje všechny tyto náklady. Odpověď je ano, neziskovka s dopadem v rozsahu dopadu Czechitas tyto náklady opravdu potřebuje. Proč? Bez marketingu by nebyla osvěta o vzdělávání v oblasti IT, a neplnily se tak kurzy. Bez účetnictví, placení odvodů a daní a dalších právních a HR náležitostí bychom nemohli jako organizace vůbec existovat. Bez produktového týmu bychom neměli obhospodařované portfolio kurzů. Bez lektorů, koučů, mentorů, workshopistek a event koordinátorek bychom pak nemohli kurzy realizovat. Bez koordinátorek bychom neoslovili nové lidi a nebudovali nové lektorské týmy. Bez fundraisingu bychom neměli zdroje od partnerských firem, nadací a dalších subjektů, které jsou nezbytné pro naši činnost. Bez manažerů by uskupení téměř 100 členů interního a více než 600 aktivních lektorských týmů existovalo velmi nekoordinovaně. A tak bychom mohli pokračovat. 

Proč mluvíme o dotované ceně a jak do toho zapadá Nadační fond?

Při standardní cenotvorbě by se veškeré tyto náklady promítly do ceny našich kurzů. Czechitas je ale nezisková organizace s cílem přinášet diversitu do IT, popularizovat celé toto odvětví a otevírat ho zejména těm, kteří by o něm jinak nepřemýšleli. Pro naplňování těchto cílů je velmi důležité minimum bariér. Největší bariérou často bývají finanční náklady na potřebný hardware a / nebo kurz samotný. Proto by standardně cena našich kurzů měla být o 70 - 80 % vyšší, než je cena, za kterou kurzy prodáváme. Na našem webu tedy uvádíme tzv. dotované ceny. 

Financování Czechitas stojí na 3 pilířích, kdy kurzovné tvoří pouze cca 20 % našich příjmu, cca 40 % prostředků získáváme od partnerských firem a 40 % od nadací a grantů. Právě díky spolupráci s partnery a donátory si můžeme dovolit pokrýt zbytek nákladů na kurzy, a tím pádem nabízet IT vzdělávání i těm, kteří by si ho jinak nemohli dovolit. Je na místě otázka, proč nejsou vzdělávací kurzy a Digitální akademie úplně zdarma? Jednou z metrik, kterou hodnotíme naše aktivity, je dokončitelnost kurzů (především těch semestrálních) a uplatnitelnost našich absolventek. Ze zkušenosti již víme, že pro motivaci kurzistů je přínosná také jejich minoritní finanční participace. 

K demokratizaci IT vzdělávání přispívá také možnost individuálního dárcovství a nově založený Nadační fond Czechitas. V obou případech jde o další formu a možnost podpory, která je na rozdíl od partnerství jednostranná, tzn. organizace se neváže žádným specifickým plnění, pouze využije darované prostředky pro svou činnost. Prostřednictvím svého prvního projektu “Stipendium” chce Nadační fond podat pomocnou ruku ženám, které se chtějí rekvalifikovat do IT, ale nemohou si finančně dovolit zaplatit kurzovné ve výši našich dotovaných cen ani rozdělené na několik splátek. Podobnou pomoc také nabízíme extrémně znevýhodnodněným skupinám jako jsou aktuálně například ženy z Ukrajiny, kterým budou poskytnuty dotace kurzů v plné výši. 

Jak uvádíme na našem webu, dotované ceny se týkají kurzů pro veřejnost, tedy pro tzv. fyzické osoby. Vedle toho ale nabízíme také firemní vzdělávání zaměstnanců, kde vybíráme plnou cenu bez zahrnutí dotace. Právnické osoby mohou zakoupit vouchery na kurzy pro své zaměstnance nebo u nás poptat přípravu kurzu na IT téma na míru přesně podle potřeb. Tímto způsobem pomáháme udržovat a zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců ve firmách.

I přesto, že jsme nezisková organizace, v některých aspektech (především hospodaření s penězi) se naše fungování neliší od komerčních subjektů. Když jde člověk na pizzu, také neočekává, že platí pouze za mouku, sůl, olej, sýr, šunku a rajčata. Ale platí i za čas kuchaře a servírky, za úklid, za nádobí a vybavení v kuchyni, za nájem prostor a energie atd. U nás je to podobné, nicméně rozdíl mezi námi a komerčním subjektem je ten, že naše cenová politika nepočítá s marží za účelem generování zisku. I proto transparentní komunikace dotované ceny zvědomuje třípilířové financování Czechitas jako neziskové organizace, jejíž výsledky by měly být měřitelné spíše v dopadu na společnost a sociálním přesah veškerých aktivit. 

Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter