Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Kolik stojí kurzy Czechitas?

#
min

V tomto článku vám přiblížíme, za co konkrétně platíte, jak funguje naše financování.

V Czechitas věříme, že vzdělání by mělo být dostupné všem bez ohledu na finanční situaci. A právě proto, i když jsme nezisková organizace, studium našich kurzů není zcela zdarma. V tomto článku vám přiblížíme, za co konkrétně platíte, jak funguje naše financování a proč jsou naše kurzy dotované.

Náklady neziskovky:

Jedním z klíčových pilířů naší činnosti jsou kurzy a osvěta diverzity v technologiích. Ačkoliv jsme neziskovka, máme řadu nákladů spojených s výukou, od lektorů a lektorek až po náklady na pronájem prostor. Dále máme fixní náklady, jako tým, kanceláře, licence softwarů a odvody státu. V tomto ohledu se příliš nelišíme od firem a komerčních subjektů. Platíme odvody a odvádíme DPH, jako každý jiný subjekt. 

Proč se platí za některé kurzy?

I když jsme neziskovka, naše organizace potřebuje financování na udržení a rozvoj kvalitních kurzů. Bez potřebných zdrojů bychom nemohli zajistit vzdělávání v oblasti IT a naplňovat naši misi..

Dotované ceny a financování:

Standardní cena našich kurzů by byla o 70 % vyšší, pokud bychom promítli všechny náklady. Chceme však eliminovat bariéry a udělat vzdělání dostupným všem. Proto poskytujeme naše kurzy za dotované ceny, které jsou nižší a umožňují širšímu spektru lidí účastnit se. Jak je to možné? Naše financování spočívá zejména ve třech pilířích: kurzovné tvoří pouze 30 % příjmů, dalších 30 % získáváme od firemních partnerů a 40 % od nadací a z grantů. Díky této rozmanitosti získáváme potřebné prostředky na krytí nákladů a umožňuje nám to poskytovat kurzy pro veřejnost za dotované ceny.

Proč nejsou kurzy zdarma?

Přestože bychom rádi poskytli vzdělávání zdarma, zkušenosti ukazují, že finanční participace kurzistů zvyšuje jejich motivaci a úspěšnost. Dotované ceny tedy slouží k demokratizaci IT vzdělávání a snižují finanční překážky. A pro ty, pro které je i dotovaná cena vysoká, existuje náš Nadační fond, který poskytuje až 100 % stipendia znevýhodněným ženám. 

Transparentnost naší činnosti:

Ačkoliv jsme neziskovka, naše fungování v některých aspektech připomíná komerční subjekty. Avšak rozdíl spočívá v tom, že naše cenová politika není zaměřena na generování zisku. Transparentní komunikace o dotovaných cenách odhaluje, jak funguje třípilířové financování Czechitas, jehož výsledky měříme spíše v dopadu na společnost a sociálním přínosu než ve finančním zisku.

Takto se snažíme otevřít cestu do světa IT co nejvíce lidem a přispět k diverzitě a demokratizaci této oblasti.

Jak můžete přispět?

Podporu Czechitas můžete vyjádřit individuálním dárcovstvím nebo přispět do našeho Nadačního fondu, který poskytuje stipendia ženám, jež si nemohou dovolit kurzy. Tímto způsobem se můžete aktivně podílet na naší vzdělávací misi a umožnit nám poskytovat dotované ceny či stipendia i dalším generacím IT odbornic. 

Kdo pro tebe napsal tento příběh?
Lucie Mairychová
COO

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter