Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Dveře do IT mají junioři otevřené. Zájem o IT je podle firem důležitější než diplom

#
min

Vzhledem k nedostatku odborníků v IT firmy snižují své požadavky na znalosti a zkušenosti kandidátů, a tím se otevírají dveře juniorům.

To vyplynulo z průzkumu společnosti GoodCall, na kterém spolupracovaly i Czechitas a Behavio. Do průzkumu se zapojilo více než 100 společností. Přečti si, jak bude vypadat situace na trhu práce a v oblasti IT náboru v roce 2023. Zároveň jsme prošli rozdíly ve výsledcích mezi firmami spolupracujícími s Czechitas a ostatními společnostmi v dotazovaném vzorku. 

Diplom nehraje zásadní roli pro přijetí, důležitý je zájem

Vysokoškolské vzdělání pro uplatnění v oboru IT není pro společnosti zásadním kritériem. Jedním z důležitých parametrů pro přijetí na juniorní IT pozici je, aby měl uchazeč zájem o IT, jak uvedlo 82 % firem. Dále 43 % odpovědělo, že jim stačí, aby uchazeči měli střední vzdělání se zaměřením na IT. Povzbudivé je, že 34 % dotazovaným stačí jako požadavek na přijetí nováčků absolvování rekvalifikačních kurzů se zaměřením na IT.

Firmy budou dál nabírat 

Průzkum potvrdil, že firmy budou v tomto roce nabírat zaměstnance do IT pozic i přes složitou ekonomickou situaci. Hlavním důvodem je rostoucí digitalizace a automatizace. A po kom je poptávka? Chybí specialisté v oblasti backend vývoj, frontend vývoj, infrastruktura, testování softwaru a vývoj a správa podnikových informačních systémů. Zároveň firmy potvrzují, že opět zvyšují mzdy, nejčastěji o 5 %, ale téměř pětina až o 10 %.

Je libo práce na remote nebo zkrácený úvazek? 

Průzkum také ukázal, že společnosti jsou otevřené práci na zkrácený úvazek, a to konkrétně u 58 % dotazovaných. Dále 47 % společností umožňuje práci zcela bez nutnosti práce z kanceláře. Tahouny jsou v tomto směru obor IT a společnosti působící v Praze, kde je trend umožnění práce na dálku vyšší oproti celkovému vzorku dotazovaných.

Všechny výsledky z průzkumu najdeš na tomto odkazu.

Dopad aktivit Czechitas na firmy 

V Czechitas jsme se podívali blíž na rozdíly mezi firmami spolupracujícími s Czechitas (partnerské firmy) a ostatními společnostmi v dotazovaném vzorku (nepartnerské firmy). Získali jsme tak indicie ohledně dopadu našich společných aktivit s partnerskými firmami.

Jak si stojí tyto dvě skupiny? 

Ze zapojených 103 firem jich s Czechitas spolupracuje 34. Zná nás, ale nespolupracuje s námi 61 firem. Nezná nás ani nespolupracuje s námi tedy jen osm firem. Většina respondentů z řad partnerských firem má sídlo v Praze. Následují Moravskoslezský a Jihomoravský kraj, tedy místa s největší působností Czechitas a zároveň „centra IT průmyslu“. A podobně jako v celkovém vzorku převládají mezi respondenty z řad našich partnerských firem společnosti, jejichž hlavním oborem je IT.

Diverzita v IT juniorních rolích

Šetření ukázalo velké rozdíly mezi partnerskými a nepartnerskými firmami, pokud jde o zastoupení mužů a žen na IT juniorních pozicích. Téměř polovina partnerských firem uvedla, že zde mají zhruba vyrovnaný podíl žen a mužů.

Kdežto v ostatních (tj. těch, co Czechitas sice znají, ale nespolupracují s námi, a těch, co nás ani neznají, ani s námi nespolupracují) je vyrovnaný poměr žen a mužů jen v 22 % odpovědí a ve většině převažují na juniorních IT pozicích muži.

V seniorních rolích už takový rozdíl nepozorujeme: v celkovém vzorku je v 91 % případů v seniorních IT rolích více mužů a v partnerských firmách je tomu tak v 88 % případů. Vyrovnaný podíl mají v celkovém vzorku jen v 6 % a v partnerských firmách v 9 % případů, což je zanedbatelný rozdíl.

Požadavky na juniorní IT pozice

Ptali jsme se, co musí uchazeči splňovat, aby byli přijati na startovní IT pozici. U partnerských firem byly rekvalifikační kurzy druhým nejčastějším kritériem, dokonce před formálním vzděláním. U nepartnerských firem dávali víc přednost středoškolskému IT vzdělání. Rekvalifikační kurzy zmiňovaly jen v 26 % případů (oproti 52 % u partnerských firem). Celkově se jeví, že v nepartnerských firmách kladou větší důraz na formální vzdělávání.

Spolupráce remote

Jedním z prostředků, jak odstranit bariéry pro vstup žen do IT, je možnost lépe sladit práci a soukromý život, a to např. prostřednictvím zkrácených úvazků nebo práce na dálku, tzv. remote. Pokud jde o rozdílné přístupy mezi partnerskými a nepartnerskými firmami v otázkách zkrácených úvazků, významné rozdíly nepozorujeme. Nicméně v možnosti práce na dálku už jisté rozdíly jsou: práci v IT v režimu remote umožňuje 82 % partnerských firem, v nepartnerských firmách je to 70 %.

Diverzita jako důležité téma

Není velkým překvapením, že diverzita je důležitá v 82 % partnerských firem, kdežto v nepartnerských firmách je to jen u 38 % respondentů.

S tím souvisí i to, nakolik jsou si jednotlivé firmy vědomy přínosů diverzity. Všechny partnerské firmy vnímají, že jim diverzita přináší nějaké benefity, zatímco 12 % nepartnerských firem žádné benefity diverzity nevidí. Nejčastějším benefitem pro partnerské firmy je lepší atmosféra v týmu (79 %) a kreativnější řešení problémů (73 %). Oproti nepartnerským firmám navíc vidí přínos v tom, že jsou jejich služby/produkty lépe přijímané zákazníky, a to v 18 % případů v této kategorii (tj. téměř třikrát častěji), kdežto v nepartnerských firmách jsou si vědomi tohoto benefitu jen v 7 %.

Jen v minimu případů uvádějí respondenti nevýhody diverzity. Pokud ano, jsou to: komunikační problémy, občas delší diskuse nad řešením problému, sladění očekávání/návyků, vztahy mezi kolegy, nastavení rovných podmínek při zachování diverzity, nároky na manažerské dovednosti.

Czechitas dlouhodobě poukazuje na přínosy diverzity a implementace inkluzivního přístupu na pracovišti. V rámci tohoto tématu nabízíme i firemní přednášky a workshopy. V případě zájmu o ně kontaktujte Věru Janičinovou za tým Partnerships na vera.janicinova@czechitas.cz

Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter