Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Jak dostat víc žen do IT? Zapojit se musí všichni aktéři

#
min

Česko má nejnižší zastoupení žen v IT. Jak tomu můžeme pomoci?

Česká republika má jednu z nejnižších proporcí žen pracujících v IT oboru v Evropské unii. Takzvaná genderová digitální propast (gender digital divide) není jen otázkou přístupu žen k technologiím, ale také jejich schopnost využívat digitální nástroje. Proto se pokusíme odpovědět, co je příčinou oné propasti nejen ve světě, ale zejména u nás v Česku, a navrhnout účinná řešení, jak ženy v technologiích podpořit.

Podle UNESCO je u žen a dívek o 25 % nižší pravděpodobnost, že budou využívat digitální technologie, 4x menší šance, že se stanou programátorkami a 13x nižší pravděpodobnost, že podají žádost o technologický patent. Rozdíly v digitálních dovednostech ukazují na překážky, kterým ženy a dívky čelí, když chtějí rozvíjet své schopnosti v IT.  

V České republice přetrvávají ještě silnější stereotypy a pohlavní disproporce v IT je obrovská. Téměř 90 % českých odborníků na technologie jsou muži, to řadí Česko na chvost v zastoupení žen v IT v Evropské unii. Přitom IT obor (i pro ženy) je tak zajímavý – nabízí vyšší mzdy, flexibilnější pracovní dobu a v neposlední řadě pestrou možnost uplatnění individuálních dovedností. I přes velkou snahu se zaměstnavatelům nedaří najít dostatek kvalifikovaných uchazečů, což zahrnuje i ženy. Aktuálně má v Česku až 77 % podniků problém najít ICT specialist(k)y.

Situace v Česku se lepší. Vidíme to denně na jednání s firmami, které nás podporují nebo chtějí podpořit. Zatímco před deseti lety jsme jim vysvětlovali, proč mají být ženy v IT, tak dnes s nimi řešíme, jak dostat více žen do IT. A to je obrovský posun,“ říká Dita Formánková, zakladatelka Czechitas.

Kvalitní vzdělání v oblasti ICT pro ženy a dívky je klíčem k odstranění těchto rozdílů. V Czechitas ženám otevíráme svět IT a snažíme se v tomto oboru zvýšit jejich zastoupení. Motivujeme je k využití jejich potenciálu prostřednictvím vzdělávacích programů za 20-30 % plné ceny kurzu díky podpoře partnerských firem. A i přesto, že našimi kurzy prošlo už víc než 76 000 žen, je to jen střípek do mozaiky toho, jak zvýšit podíl žen v oboru.

Zapojit se musí všichni aktéři

Potřebujeme, aby se aktivně zapojili všichni účastníci – tedy dívky a ženy samotné, vláda, firmy, školy a jiné vzdělávací instituce. Důležité je si uvědomit fakt, že zapojením žen do IT nepomůžeme jen ženám samotným, ale také české ekonomice, protože každá žena, která si zvýší kvalifikaci přináší více peněz skrze daně do národního rozpočtu. A navíc, když v Česku bude více ICT odborníků, budeme i přitažlivější zemí pro zahraniční nadnárodní korporace i dravé startupy.

Náš vzdělávací systém by měl klást větší důraz na STEM obory (věda, technologie, inženýrství a matematika), a to i pro ženy. Podpora STEM vzdělání již od útlého věku může motivovat ženy k zájmu o IT a technologické kariéry. Digitální technologie by pak měly prostupovat celou výukou a nikoliv být „uzavřené“ pouze v předmětu informatika.

Vláda by měla dále pracovat na digitální transformaci a digitalizaci veřejného sektoru. Tato dynamika může vytvářet atraktivní pracovní příležitosti pro ženy v oblasti IT, protože digitální inovace jsou stále důležitější součástí hospodářství a zároveň ukazují nejen ženám, důležitost digitálních technologií a zjednodušují procesy státní správy.

Vláda by pak v neposlední řadě měla silně podporovat flexibilní pracovní podmínky. Právě ona podpora rovnováhy mezi pracovním a osobním životem může přilákat ženy do technologických kariér, protože to může nabízet možnosti profesního růstu bez ohrožení rodinného života.

Firmy mohou mít programy zaměřené na podporu rovnosti pohlaví v pracovním prostředí, včetně iniciativ na snižování genderových stereotypů v IT a podpory žen v technologických profesích. V neposlední řadě pak mohou firmy spolupracovat s iniciativami jako jsou Czechitas a podporovat je v jejich rozvoji.

A kde se inspirovat?

Koukat nemusíme daleko. Právě tyto a podobné programy přilákaly ženy k IT v Estonsku, kde je v odvětví zastoupení žen okolo jedné čtvrtiny. Těchto 25 procent žen v IT by byl i hezký cíl Česka. My v Czechitas pracujeme na snížení digitální propasti mezi muži a ženy už téměř deset let

„Snažíme se být nejvíce inovativní nestátní vzdělávací organizace v Česku a ukazovat směr všem ostatním. Proto už vzděláváme ženy různých oborů v generativní umělé inteligenci, odstartovali jsme asynchronní hybridní výuku a chceme spustit dlouhodobé kurzy AI na pozice AI transformační manažerka,“ dodává Senta Čermáková, ředitelka Czechitas.

Zaujalo vás téma digitální nerovnosti mezi ženami a muži? Poslechněte si rozhovor se spoluzakladatelkou Czechitas a proděkanky Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně Bárou Bühnovou.

Dozvíte se, jakými předsudky jsou ženy v IT stále svazovány a objevíte další způsoby, jak můžeme snižovat digitální propast mezi ženami a muži včetně příkladů dobré praxe:

Tento blogový článek vznikl za podpory AT&T Believes Foundation.

Zdroje:

UNESCO: I'd blush if I could. Closing gender divides in digital skills through education., 2019.

Barbora Re: Zužování genderové digitální propasti v České republice. Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023.

Data Eurostat

Interní data Czechitas

Kdo pro tebe napsal tento příběh?
Jan Schönbauer
Media Relations Specialist

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter