O čem to celé bude?

Získej certifikát, díky kterému se ti otevře cesta na juniorní UX pozice. Na semestrálním kurzu si vyzkoušíš práci UX designérky a naučíš se, jak navrhovat věci, které řeší opravdové potřeby a problémy lidí. Vytvoříš si prototyp webu a naučíš se, jak si ho na pohovoru obhájit.

Osaháš si celý UX proces od objevování problému až po testování prototypu. Změní se tvoje přemýšlení. Budeš si najednou všímat použitelnosti a užitečnosti produktů a služeb kolem sebe. Začneš lidem aktivně naslouchat. Naučíš se ptát. Výsledkem bude tvá referenční práce – prototyp webové stránky, na které budeš umět ukázat, co ses z UX procesu naučila. 

Co se naučíš

  • Zjišťovat potřeby lidí 
  • Zaznamenávat svá pozorování
  • Formulovat designové problémy
  • Generovat nápady a skicovat
  • Navrhnout prototyp v digitálním nástroji Figma
  • Otestovat použitelnost návrhu s uživateli
  • Obhájit svůj myšlenkový proces

Pro koho je kurz určen

  • Pro ženy, které o UX už slyšely, například na Úvodu do UX

Jak kurz zakončíš

  • Budeš mít min. 70% docházku
  • Splníš domácí úkoly

Přihlásit se na termín:

21
.
9
.
30
.
11
.

Praha

No items found.
8:00
12:00
Hlavní lektor
Kontaktní osoba